Ana Sayfa  |  TSK-Posta  |  Site Haritası
Ana Sayfa » Bilgi Edinme Birimi » Sıkça Sorulan Sorular

Soru 1 : Türk Silahlı Kuvvetlerine personel temini hangi makamlarca yapılmaktadır?

Genelkurmay Başkanlığı Karargâhı için ihtiyaç duyulan memur temini Kara Kuvvetleri Personel Temin Merkezi Komutanlığı tarafından; Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca ihtiyaç duyulan subay, astsubay, uzman erbaş, sözleşmeli er, memur, işçi temini ise Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılmaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin personel temini ve başvuru şartları hakkındaki bilgilere, TSK'nın İnternet Sitesindeki (www.tsk.tr) "İnsan Kaynakları" bağlantısında yer alan "TSK Birimlerinin Personel Temini" bölümü ile ulusal basın ve yayın organlarında yayınlanan ilanlardan ulaşılabilmektedir.

Soru 2 : Dış kaynaktan muvazzaf, sözleşmeli subay veya astsubay olarak görev yapmak için gerekli koşullar nelerdir?

Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ilgili mevzuatla belirlenmiş olan bölümlerin ihtiyaç duyulanlarından en az dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan mezun olanlar arasından gerekli koşulları taşıyan ve sınavlarda başarılı olan erkek ve bayanları, muvazzaf veya sözleşmeli subay ve astsubay olarak almaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin personel temini ve başvuru şartları hakkındaki bilgilere, Türk Silahlı Kuvvetlerinin İnternet Sitesindeki (www.tsk.tr) "İnsan Kaynakları" bağlantısında yer alan "TSK Birimlerinin Personel Temini" bölümü ile ulusal basın ve yayın organlarında yayımlanan ilanlardan ulaşılabilmektedir.

Soru 3 : Sözleşmeli subay veya astsubay olabilmek için gerekli sağlık koşulları nelerdir?

Sözleşmeli subay veya astsubay olabilmek için gereken sağlık koşulları; 4678 sayılı “Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun” ve “Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik” ile “TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği”nde belirtilmektedir. Buna göre; sözleşmeli subay veya astsubay adaylarında istihdam edilecekleri sınıflarda görev yapan muvazzaf subay veya astsubayların sağlık yetenekleri aranır.

Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve her vatandaşın serbestçe erişebileceği bu Kanun ve Yönetmelik metinlerinde belirlenen esaslar dâhilinde; Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı kendi kuvvet ihtiyaçlarına uygun olarak personel teminine gitmektedirler. Belirtilen statülerde personel teminine gidilmesi hâlinde, bu husus kamuoyuna duyurulmaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin personel temini ve başvuru şartları hakkındaki bilgilere, TSK'nın İnternet Sitesindeki (www.tsk.tr) "İnsan Kaynakları" bağlantısında yer alan "TSK Birimlerinin Personel Temini" bölümü ile ulusal basın ve yayın organlarında yayımlanan ilanlardan ulaşılabilmektedir.

Soru 4 : Sözleşmeli astsubay ve uzman çavuş alımları için gerekli olan belgeler ve başvuru koşulları nelerdir?

Bahse konu statülerde personel temini; 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu esaslarına uygun olarak yapılmaktadır.

Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve her vatandaşın serbestçe erişebileceği bu Kanun ve Yönetmelik metinlerinde belirlenen esaslar dâhilinde; Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı kendi kuvvet ihtiyaçlarına uygun olarak personel teminine gitmektedirler. Belirtilen statülerde personel teminine gidilmesi hâlinde, bu husus kamuoyuna duyurulmaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin personel temini ve başvuru şartları hakkındaki bilgilere, TSK'nın İnternet Sitesindeki (www.tsk.tr) "İnsan Kaynakları" bağlantısında yer alan "TSK Birimlerinin Personel Temini" bölümü ile ulusal basın ve yayın organlarında yayımlanan ilanlardan ulaşılabilmektedir.

Soru 5 : Yüksekokul mezunlarının astsubay olabilme şartları nelerdir?

Yüksekokul mezunu bir vatandaşın astsubaylığa nasbı;

   a. 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun kapsamında sözleşmeli astsubay olarak,

   b. 926 sayılı TSK Personel Kanunu ve Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Temin Yönetmeliği kapsamında doğrudan muvazzaf astsubaylığa geçiş şeklinde olabilmektedir.

Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve her vatandaşın serbestçe erişebileceği bu Kanun ve Yönetmelik metinlerinde belirlenen esaslar dâhilinde; Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı kendi kuvvet ihtiyaçlarına uygun olarak personel teminine gitmektedirler. Belirtilen statülerde personel teminine gidilmesi hâlinde, bu husus kamuoyuna duyurulmaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin personel temini ve başvuru şartları hakkındaki bilgilere, TSK'nin İnternet Sitesindeki (www.tsk.tr) "İnsan Kaynakları" bağlantısında yer alan "TSK Birimlerinin Personel Temini" bölümü ile ulusal basın ve yayın organlarında yayımlanan ilanlardan ulaşılabilmektedir.

Soru 6 : Harp Okulları ile Meslek Yüksekokullarına giriş koşulları nelerdir?

Harp Okullarının asıl öğrenci kaynağı Askerî Liselerdir. Harp Okullarının programı ve amaçları doğrultusunda her yıl ilgili Kuvvet Komutanlıklarınca belirlenen ve Genelkurmay Başkanlığınca onaylanan sivil liselerden de Harp Okullarına öğrenci alınmaktadır. Bu öğrenciler; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sonucu belirlenen puan barajını geçmek kaydı ile Harp Okullarına müracaat edebilmekte, gerekli şartları taşıyan ve yapılacak mülakat ile beden eğitimi sınavlarında başarılı olarak sağlık muayenesinde “Askerî Öğrenci Olur” raporu alan erkek ve bayan öğrenciler Harp Okullarına kabul edilmektedir.

Ayrıca; Astsubay Meslek Yüksekokullarına ise lise ve dengi okulları bitiren öğrenciler, ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan sınav sonucu belirlenen puan barajını geçmek kaydı ile müracaat edebilmekte, gerekli şartları taşıyan ve yapılan mülakat ile beden eğitimi sınavlarında başarılı olarak sağlık muayenesinde “Askerî Öğrenci Olur” raporu alanlar Astsubay Meslek Yüksekokullarına kabul edilmektedirler.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin personel temini ve başvuru şartları hakkındaki bilgilere, TSK'nın İnternet Sitesindeki (www.tsk.tr) "İnsan Kaynakları" bağlantısında yer alan "TSK Birimlerinin Personel Temini" bölümü ile ulusal basın ve yayın organlarında yayımlanan ilanlardan ulaşılabilmektedir.

Soru 7 : Askerî Liselere giriş koşulları nelerdir?

Askerî Liselere Giriş Sınavları, ÖSYM Başkanlığı tarafından merkezî olarak yapılmaktadır. Yapılan sınav neticesinde belirlenen puan barajını geçen, gerekli şartları taşıyan ve yapılacak mülakat ile beden eğitimi sınavlarında başarılı olarak sağlık muayenesinde “Askerî Öğrenci Olur” raporu alan erkek öğrenciler Askerî Liselere kabul edilmektedir.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin personel temini ve başvuru şartları hakkındaki bilgilere, TSK’nın İnternet Sitesindeki (www.tsk.tr) “İnsan Kaynakları” bağlantısında yer alan “TSK Birimlerinin Personel Temini” bölümü ile ulusal basın ve yayın organlarında yayımlanan ilanlardan ulaşılabilmektedir.

Soru 8 : Askerî okullarda öğretmen olmak için gerekli koşullar nelerdir?

Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından üniversitelerin ihtiyaç duyulan bölümlerinden mezun, Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışmak isteyen erkek ve bayanlardan sağlık nitelikleri uygun olanlar arasından muvazzaf veya sözleşmeli statüde personel teminine gidilmektedir.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin personel temini ve başvuru şartları hakkındaki bilgilere, TSK’nın İnternet Sitesindeki (www.tsk.tr) “İnsan Kaynakları” bağlantısında yer alan “TSK Birimlerinin Personel Temini” bölümü ile ulusal basın ve yayın organlarında yayımlanan ilanlardan ulaşılabilmektedir.

Soru 9 : Türk Silahlı Kuvvetleri Özel Kuvvetler Komutanlığında görev almak için gerekli koşullar nelerdir?

Türk Silahlı Kuvvetleri Özel Kuvvetler Komutanlığında görev alabilmek için öncelikle “muvazzaf subay, astsubay veya uzman erbaş” olmanız gerekmektedir.

Subay, astsubay veya uzman erbaş temini ve başvuru şartları hakkındaki bilgilere, TSK’nın İnternet Sitesindeki (www.tsk.tr) “İnsan Kaynakları” bağlantısında yer alan “TSK Birimlerinin Personel Temini” bölümü ile ulusal basın ve yayın organlarında yayımlanan ilanlardan ulaşılabilmektedir.

Soru 10 : Sözleşmeli veya kadrolu devlet memuru ya da işçi olarak istihdam edilme koşulları nelerdir?

Kurumun açıktan atama ile memur ihtiyacı; Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik gereğince; ÖSYM Başkanlığınca yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre başvuruda bulunan adaylardan karşılanmaktadır.

Genelkurmay Başkanlığı Karargâhı ile bağlı birlik ve kurumları emrine ilk defa devlet memuru ve işçi olarak atanabilmek için bahse konu merkezî sınava girmeniz, alınan puana göre İnternet Sitesini (www.tsk.tr) ve basında çıkan ilanlar ile Türkiye İş Kurumunun yapacağı duyuruları takip etmeniz gerekmektedir.

Soru 11 : Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından verilen personel alım ilanlarında daha önce 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi memur olarak herhangi bir kamu kuruluşunda çalışmamış olmak şartı aranmaktadır. Bunun sebebi nedir?

Söz konusu ilanlar, ilk defa devlet memurluğuna atanacak personele yönelik, “Açıktan Personel Alımı” ilanlarıdır ve bu ilanlara başvuracak kişilerin daha önce herhangi bir kamu kuruluşunda çalışmamış olması gerekmektedir.

Soru 12 : Türk Silahlı Kuvvetlerine sözleşmeli er olarak giriş koşulları nelerdir?

Sözleşmeli erlik için; en az ilköğretim veya yurtdışındaki dengi okul mezunu olmak, muvazzaflık hizmeti sırasında veya terhisinden itibaren üç yıl içinde müracaat etmek ve müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmi beş yaşını bitirmemiş olmak, ayrıca 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu ile Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliği’nde belirtilen diğer şartları haiz olmak gerekmektedir.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin personel temini ve başvuru şartları hakkındaki bilgilere, TSK’nın İnternet Sitesindeki (www.tsk.tr) “İnsan Kaynakları” bağlantısında yer alan “TSK Birimlerinin Personel Temini” bölümü ile ulusal basın ve yayın organlarında yayımlanan ilanlardan ulaşılabilmektedir.

Soru 13 : TSK bünyesinde staj yapabilme koşullarını içeren talepler nasıl karşılanmaktadır?

Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı kurum ve iş yerlerindeki staj kontenjanları, Millî Savunma Bakanlığı koordinatörlüğünde “Yüksek Öğretim Kurumlarının Bakanlıklar ile Onlara Bağlı Kurum ve Kuruluşlardan Yararlanma Yönetmeliği”ne uygun olarak hazırlanmaktadır.

Tahsis edilen kontenjanlar, yararlanma esasları ve süreleri her öğretim yılı başında yükseköğretim kurumlarına bildirilmektedir.

Bu kapsamda, üniversiteleri kanalıyla müracaat eden öğrenciler, söz konusu staj kontenjanlarından yararlanabilmektedirler.

Soru 14 : Personel ve öğrenci alımlarında yaş sınırının yükseltilmesi, renk körlüğü bulunanlar ile dövme yaptıranların istihdamına yönelik bir çalışma var mıdır?

Mevcut mevzuatta yer alan giriş yaş sınırının değiştirilmesine yönelik bir çalışma yapılmamaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerinde istihdam edileceklerin sağlık yetenekleri TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre tespit edilmektedir.

Adaylarda aranan sağlık, yaş ve benzeri şartlar Kuvvet Komutanlıkları tarafından yayımlanan personel temin ilanlarında yer almaktadır.

Soru 15 : Genelkurmay Başkanlığı bağlı birlik ve kurumları emrinde engellilerin sivil memur olabilme koşulları nelerdir?

Engellilerin sivil memur olabilmeleri için devlet memurluğuna alınma şartları ile yapılacak yarışma sınavları ve hangi işlerde çalıştırılacaklarına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla yürürlüğe konan ilgili mevzuat hükümlerine göre; doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranının %40 ve üzerinde olduğunu, 16 Temmuz 2006 tarihli ve 26230 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Engel Ölçütü Sınıflandırması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik gereğince sağlık kuruluşlarınca verilecek sağlık kurulu raporu ile belgelemeleri gerekmektedir.

Engellilerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi memur olarak istihdam edilmeleri için iş gücü kaybının belirlenen oranlar dâhilinde olması, engelli kontenjanı kapsamındaki kadrolar için Devlet Personel Başkanlığı tarafından ilan edilecek sınavlara başvurmaları ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından yerleştirilmeleri gerekmektedir.

Soru 16 : Şehit eş ve çocuklarının yürürlükteki mevzuat çerçevesinde devlet memuru olma koşulları nelerdir?

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile terörle mücadele esnasında şehit olanların eş veya çocuklarından birisi ile ana, baba veya kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam iki kişinin; şehidin ana, baba ve kardeşi bulunmaması durumunda eş veya çocuklarından toplam iki kişinin; şehidin eş veya çocuğunun bulunmaması durumunda ana veya babası ile kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam iki kişinin, ana veya babasının bu hakkı kullanmaması durumunda ise bir diğer kardeşi olmak üzere toplam iki kişinin memur olma hakkı bulunmaktadır.

Soru 17 : Terörle mücadelede yaralananlar ile iç güvenlik harekâtında veya terörle mücadelede göstermiş oldukları üstün başarı nedeniyle kendilerine üstün başarı, üstün hizmet veya takdir belgesi verilenlerin kamu kurum ve kuruluşlarına işçi alımında hangi hakları mevcuttur?

21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21’inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan askerî hastanelerce kendilerine verilen sağlık kurulu raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını belgelendirenler ile terörle mücadelede üstün başarılarından dolayı komutanlarınca takdire layık görülen yedek subay, erbaş ve erlere kamu kurum ve kuruluşlarına işçi alımlarında Türkiye İş Kurumu tarafından işe göndermede öncelik hakkı tanınmaktadır.

Konu edilen öncelik hakkı Türkiye İş Kurumu tarafından, belirtilen şartlara ve belgelere sahip kişilerin başvurularında “KPSS sınavına giriş şartı aranmaması” ve “başvurusu en eski olandan itibaren kendi aralarında sıralanmış olanların sıraya göre gönderilmesi” hakkı şeklinde uygulanmakta, işe yerleştirmede tek başına bir hak (iş garantisi) sağlama özelliği taşımamaktadır.

Uygulamaya ilişkin esaslar; 4857 sayılı İş Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (9 Ağustos 2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmî Gazete) ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (19 Eylül 2009 tarihli ve 27354 sayılı Resmi Gazete) ile düzenlenmiştir.

Bu haktan yararlanabilmek için iş başvurusu yapacaklar;

      a. Terörle mücadele sırasında malul sayılmayacak şekilde yaralananlar, askerî hastanelerce kendilerine verilen sağlık kurulu raporu ve terörle mücadelede yaralandıklarını belgeleyen komutanlık yazısı,

      b. İç güvenlik harekâtı veya terörle mücadelede göstermiş oldukları üstün başarı nedeniyle takdire layık görülenler; asgarî tugay komutanlıklarınca, Jandarma Genel Komutanlığında ise asgarî alay komutanlıklarınca kendilerine verilen üstün başarı, üstün hizmet veya takdir belgeleri ile durumlarını belgelemek zorundadır.

İş başvurusunun değerlendirilebilmesi için belirtilen belgeler ile bulunulan il ve ilçedeki Türkiye İş Kurumu Müdürlüklerine Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adres bilgileriyle başvurulması ve kayıt olunması zorunluluğu bulunmaktadır. Müteakiben, işçi alımına ilişkin kamu kurum ve kuruluşları ile Türkiye İş Kurumunun duyuruları takip edilmelidir.

İşçi talebinde bulunan kurum veya kuruluş olduğunda; Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) talep edilen kişi (açık iş) sayısının, kendisinde önceden yukarıda açıklandığı şekilde kaydı bulunan ve işçi talep eden kurum veya kuruluşun talep ettiği şartlara sahip olanların en eski kayıtlı olanlarından başlamak üzere, üç katı öncelikli nitelikte aday ile üç katı önceliksiz adayı, talepte bulunan kurum veya kuruluşa göndermektedir. Bu adaylar arasından işe alınma, kişilerin eğitim ve iş deneyimleri ile kurum veya kuruluşun mesleki bilgi ve becerilere ilişkin yapacağı sınav sonuçlarına göre gerçekleşmektedir.

Mevcut mevzuat gereğince; öncelik hakkına sahip olanlardan, davet edildikleri hâlde mecburi sebepler dışında başvuruda bulunmayan, başvuruda bulunduğu hâlde sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkmakta ve öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamamaktadır.

Soru 18 : Malul gazi olarak vazife malullüğü aylığı alan personelin, yeniden kamu görevlisi olarak çalışmaya başlaması halinde vazife malulü aylığı kesilir mi?

Terörle mücadele görevleri kapsamında malul gazi olan ve kendisine 3713 sayılı Kanun kapsamında vazife malullüğü aylığı bağlanan personelin, yeniden devlet memuru olarak çalışması halinde, vazife malullüğü (gazi) aylığı kesilmemektedir. Harp ve vazife malullüğü ile 2330 sayılı Kanunlar kapsamında vazife malulü aylığı bağlanan erbaş ve erlerin yeniden devlet memuru olarak çalışmaları halinde aylıkları kesilmemektedir. Ancak kamu personeli (muvazzaf) iken 3713 sayılı Kanun kapsamı dışında olup, diğer kanunlar kapsamında harp veya vazife malullüğü aylığı bağlanan personelin yeniden devlet memuru olarak çalışması halinde aylıkları kesilmektedir.

Soru 19 : İş hakkından kimler faydalanmaktadır?

Terörle mücadele, iç güvenlik veya asayiş görevleri, harp malullüğü (savaş, yurt dışı, uçuş, dalış ve benzeri görevler) ile vazife malullüğü (idari ve rutin görevler, kazalar ve benzeri durumlar) kapsamında hayatını kaybedenler ve malul olanlar; kamu görevlileri, erbaş ve erler, korucular, terör eylemlerinde hedef alınan öğrenciler, terörle mücadele görevlerinde güvenlik güçlerine yardımcı olan siviller ve terör mağduru siviller iş imkânından faydalanmaktadır.

Soru 20 : İş başvuruları nereden takip edilmektedir?

İş müracaatına ilişkin başvurular, hak sahibinin dolduracağı iş talep formu ile ikamet ettiği ildeki Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine yapılmaktadır. Yapılan bu başvurular ilgili yazılım modülü üzerinden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığına gönderilmektedir. Başvurular anılan kurumdan takip edilebilmektedir.

Soru 21 : Uzman erbaşlar kırk beş yaşına girdikleri yıl sözleşme bitiminde emekli olabilirler mi?

Uzman erbaşlar; sözleşmelerini bir yıldan az, beş yıldan fazla olmamak üzere azami kırk beş yaşına girdikleri yıla kadar uzatabilmekte, kırk beş yaşından sonra isteklerine bağlı olarak Millî Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrolarında memuriyete geçirilmekte, emekliliklerini hak edinceye kadar devlet memuru olarak çalışabilmekte ve nihayetinde memur olarak emekli olabilmektedirler.

Soru 22 : Uzman erbaşların ve emeklilik hakkı kazanabilmek için uzman erbaşlıktan sivil memurluğa geçenlerin çalışma yaş sınırının artırılmasına yönelik bir çalışma var mıdır?

Uzman erbaşlar; sözleşmelerini bir yıldan az, beş yıldan fazla olmamak üzere azami kırk beş yaşına girdikleri yıla kadar uzatabilmekte, kırk beş yaşından sonra isteklerine bağlı olarak Millî Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrolarında memuriyete geçirilmekte, emekliliklerini hak edinceye kadar devlet memuru olarak çalışabilmekte ve nihayetinde memur olarak emekli olabilmektedirler.

Uzman erbaşların ve emeklilik hakkı kazanabilmek için uzman erbaşlıktan sivil memurluğa geçenlerin çalışma yaş sınırının artırılmasına yönelik bir çalışma yapılmamaktadır.

Soru 23 : Makam ve görev tazminatı almayan emekli subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlara ilave ödeme (MİT ve emniyet hizmetleri sınıfından emekli olan personele ödenen) yapılacak mı?

MİT ve Emniyet Hizmetleri sınıfından emekli olan personele verilen ilave ödemenin (100 TL.), makam ve görev tazminatı alamayan kıdemli binbaşı ve altındaki emekli subaylar ile astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlara da verilmesine ilişkin Kanun 22 Şubat 2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu düzenlemeyle ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 28 Şubat 2014 tarihinde duyuru yayımlamıştır. Duyuru ekindeki beyannamenin doldurularak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emekli Hizmetleri Genel Müdürlüğüne / ANKARA gönderilmesi gerekmektedir.

Soru 24 : Uzman erbaşlara ek gösterge verilmesi hususunda çalışma var mı?

22 Şubat 2014 tarihinde yürürlüğe giren 6519 sayılı Askerlik Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında, uzman jandarmalara dereceleri itibarıyla astsubaylar için belirlenmiş olan ek göstergelerin 2/3’ünün uygulanacağına ilişkin düzenleme 2012 yılında yapılmıştır. Uzman erbaşlara da uzman jandarmalara verilen puanlara paralel olacak şekilde (astsubaylara verilen ek göstergenin 2/3’ü, dereceye göre en fazla 2.200 olacak şekilde) ek gösterge verilmesi esası getirilmiştir.

Soru 25 : Sözleşmeli subay, astsubay, uzman erbaş, erbaş ve erlerin bir sözleşme yılı içinde aldıkları hava değişimi, istirahat ve benzeri sıhhi izin süresi toplamı doksan günü geçenlerin ilişikleri kesiliyor mu?

Sözleşmeli subay, astsubay, uzman erbaş, erbaş ve erlerden; kanser, tüberküloz, kronik böbrek yetmezliği ile ruh ve sinir hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananların (muvazzaf subay ve astsubaylarda olduğu gibi) sağlık kurulları raporlarında gösterilecek lüzum üzerine, toplam olarak ve fiilen üç yılı geçmemek şartıyla tedavi, istirahat veya hava değişimine tabi tutulmalarına imkân verecek kanun değişikliği
16 Şubat 2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bunun dışında kalan istirahat ve hava değişimlerinde ise son bir yıl içerisinde 90 günü aşma durumunda sözleşme feshedilmektedir.

Soru 26 : Astsubaylıktan subaylığa geçenler, altı yıllık bekleme süresine tabi olan astsubaylar ile uzman jandarma veya uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçen personelin nöbet muafiyeti nedir?

İç Hizmet Yönetmeliği’nde eski nasıplı astsubaylardan II.Kad.Kd.Bçvş. rütbesinde olanlara verilen nöbet muafiyetinin;

      a. Astsubaylıktan subaylığa geçen personelden 23 hizmet yılını, uzman jandarma veya uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçen personelden 24 hizmet yılını dolduranlar ile uzman jandarmalar, uzman erbaşlar ve sivil memurlardan 24 hizmet yılını dolduranlara,

      b. Altı yıllık bekleme süresine tabi olan yeni nasıplı astsubaylar için de Kd.Bçvş. rütbesine ulaşanlara verilmesi,

      c. Emir subayları için tanınan nöbet muafiyetinin emir astsubayları için de tanınması şeklindeki yönetmelik değişikliği 30 Mayıs 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Soru 27 : Bakan onayı ya da kararname ile TSK’dan ilişiği kesilenler, 6191 sayılı Kanun’a eklenen geçici 32’nci madde kapsamına girmekte midir?

Yargı denetimine kapalı idari işlemler ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilen personele 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu’na eklenen geçici 32’nci madde ile Millî Savunma Bakanlığına başvuru hakkı verilmiştir. Bahse konu başvurular, Kanun’un öngördüğü kapsamda Millî Savunma Bakanlığı tarafından değerlendirilerek,  başvurusu olumlu bulunanlara özlük hakları geri verilmiştir.

İlişiği kesilenlere bahse konu Kanun’a eklenen 32’nci madde ile tanınan hakların veriliş nedeni, ilişiklerinin kesilme işleminin yargı yoluna kapalı olmasıdır.

Bakan onayı ya da kararname ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilenlerin ise yasal süresi içinde yargı yoluna başvurma hakları vardır. Bu kapsamda yargı yoluna başvurma personelin kişisel tasarrufudur. Bu konuyla ilgili devam eden bir çalışma bulunmamaktadır.

Soru 28 : Sosyal Güvenlik Kurumunda bulunan tescil işlemi ve hizmet dökümüne ait bilgilerime nasıl ulaşabilirim?

TSK’da göreve başlamadan önce 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4/a (SSK) ve 4/b (Bağ-Kur) maddeleri kapsamında çalışmış olanlar, tescil ve hizmet dökümlerini Sosyal Güvenlik Kurumunun Merkez veya İl Müdürlüklerine müracaat ederek öğrenebilirler.

Ancak; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4/c (Emekli Sandığı) maddesi kapsamında olanların tescil işlemleri ve TSK’da bulundukları süreye ilişkin hizmet dökümlerine ait hususlar, güvenlik nedeni ile yetkili kılınan birimler dışında sistemde görülmemektedir. Personelin bu kapsamdaki müracaatlarını kendi birliğine yapması gerekmektedir. Bu maksatla Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaatta bulunulmamalıdır.

Soru 29 : Kurumlar arası naklen veya tekraren atanma talepleri nasıl gerçekleştirilmektedir?

Devlet memurlarının kurumlar arası naklen geçişleri ve tekraren atanmaları; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 74, 92 ve 93’üncü maddeleri gereğince kurumların ihtiyacı ve kontenjan miktarı kadar gerçekleştirilmektedir.

Soru 30 : Sözleşmeli subay ve astsubayların tamamının muvazzaflığa geçirilmesine ilişkin bir çalışma var mıdır?

4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun kapsamında; sözleşmeli subay veya astsubaylardan yönetmelikte belirtilen şartları taşıyanlar, talepleri halinde muvazzaf subaylığa veya astsubaylığa geçirilebilmektedir.

Muvazzaflığa geçiş için;

      a. Sözleşmeli subaylar, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yedinci fiilî hizmet yılı başından itibaren on ikinci fiilî hizmet yılının bitimine kadar,

      b. Sözleşmeli astsubaylar, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki dördüncü hizmet yılı başından itibaren on ikinci hizmet yılı bitimine kadar başvuru yapabilmektedir.

Bu uygulamanın haricinde sözleşmeli subayların veya astsubayların tamamının muvazzaflığa geçirilmesine ilişkin bir çalışma yapılmamaktadır.

Soru 31 : TSK’dan ayrılan veya ilişiği kesilen personelin tekrar TSK’da istihdamına yönelik bir çalışma var mıdır?

TSK’dan ayrılan veya ilişiği kesilen personelin tekrar TSK’da istihdamına yönelik Genelkurmay Başkanlığının yürüttüğü bir mevzuat çalışması bulunmamaktadır.

Soru 32 : Muvazzaf ve emekli personelin özlük haklarının iyileştirilmesi için çalışma yapılmakta mıdır?

Özlük haklarının iyileştirilmesi çalışmaları; sistem bütünlüğü içerisinde muvazzaf veya emekli subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er ayrımı yapılmadan, özellikle düşük rütbeli personelin lehine olacak şekilde aralıksız devam etmektedir.

Soru 33 : Harbiye Askerî Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı salonlarında faaliyet icra edebilmek için başvuru nasıl yapılmalıdır?

Bahse konu başvurular; 0 212 2332720 numaralı telefona, 0 212 2968618 numaralı belgegeçere, askerimuze@tsk.tr adlı elektronik posta veya Askerî Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı, Vali Konağı Harbiye, Şişli / İstanbul adresine yapılabilmektedir.

Müze Komutanlığına ait tüm kongre, fuar ve sergi salonlarının tahsisi için bekleme süresi yedi gün olup, talebi onaylanan başvurulara rezervasyon ve tahsis sözleşmesi yapılmaktadır.

Soru 34 : Askerî Müze hangi gün ve saatlerde ziyarete açıktır?

Askerî Müze; pazartesi ve salı günleri hariç her gün, Ramazan Bayramı’nın iki ve üç, Kurban Bayramı’nın iki, üç ve dördüncü günleri ile Millî Bayramlar ve özel günlerde saat 09.00 - 17.00 arasında ziyarete açıktır.

Soru 35 : Askerî Müzede Mehteran Birliği hangi gün ve saatlerde konser vermektedir?

Mehteran Birliği; Pazartesi, Salı günleri hariç her gün, Ramazan Bayramı'nın iki ve üç, Kurban Bayramı'nın iki, üç ve dördüncü günleri ile Millî Bayramlar ve özel günlerde 15.00 - 16.00 saatleri arasında konser vermektedir. Birlik yurt içi veya yurt dışı görevlerde olduğu zaman konser verilmemektedir.

Soru 36 : Aile büyüklerinizin askerlik safahatına ilişkin bilgiyi nereden bulabilirsiniz?

Vukuatlı nüfus kayıt örneği ile birlikte size en yakın askerlik şubesine başvurmanız durumunda gerekli işlem yapılacaktır.

Soru 37 : Kritik bölgelerde çarşı iznine çıkamayan erbaş ve erlerin, bu sürelerinin askerlik süresinden düşülmesi veya kanuni izin sürelerine eklenmesi konusunda bir uygulama mevcut mudur?

Silahaltına alınan erbaş ve erlere verilecek kanuni izinler ve yükümlülük süreleri 1111 sayılı Askerlik Kanunu ile belirlenmiştir. Yasa kapsamında verilen izinler, askerlik hizmetinden sayılmaktadır.

Erbaş ve erlere, moral ve motivasyonlarının yükseltilmesi maksadıyla belirli günlerde (genellikle hafta sonu) günlük çarşı izni verilebilmektedir. Söz konusu izinlerin kullandırılması görev yapılan birlik, garnizon ve zamana bağlı olarak farklılıklar gösterebilmektedir.

Bu çerçevede, şartlar nedeniyle günlük çarşı izni kullanamayan veya sınırlı bir şekilde kullanabilen erbaş ve erlerimizin kullanamadıkları bu iznin, kanuni izinlerine ilave edilmesi veya askerlik süresinden düşülmesi mümkün olmamaktadır.

Bununla birlikte, askerlik hizmetinin gerektirdiği görev ve yükümlülükleri yerine getirme konusunda gayret ve çalışmaları sonucu emsalleri arasında üstün başarı göstererek, disiplinli davranışları ile örnek teşkil eden erbaş ve erlere belirli koşullar dâhilinde, kanuni izinlerine ek olarak yedi güne kadar ilave izin verilebilmektedir. Bu izin kontenjanı, diğer birliklerde erbaş ve er mevcudunun %10'u, iç güvenlik harekâtına katılan birlikler ve hudut birliklerinde ise %25'i olarak uygulanmaktadır.

Soru 38 : Aynı anda silahaltında bulunan kardeşlerin birinci derece kritik illere tertip edilme esasları nelerdir?

Birinci derece kritik il kapsamında bulunan illerde askerlik hizmetini yapmakta olan kardeşlerden birinin dağıtımı; bu illerin dışındaki birlik, kurum ve karargâhlara yapılmaktadır.

Söz konusu uygulamada, hâlen silahaltında olan kardeşler dikkate alınmakta, askerliğini yaparak terhis olmuş olanlar ise dikkate alınmamaktadır.

Soru 39 : Erbaş ve erlerin, nüfusa kayıtlı oldukları ve kendileri ile ailelerinin ikamet ettikleri illere tertip edilme esasları nelerdir?

Erbaş ve erler, nüfusa kayıtlı oldukları ve kendileri ile ailelerinin daimi ikamet ettikleri il hudutları (ilçeleri dâhil) içindeki birlik, kurum ve karargâhlara tertip edilmemektedir. Bu şekilde tertip edildiği sonradan anlaşılanların ise birlikleri değiştirilmektedir.

Soru 40 : İkiz kardeş olarak silahaltına alınanların dağıtımları hangi esaslara göre yapılmaktadır?

İkiz kardeş olarak aynı dönemde silahaltında bulunanların talepleri hâlinde aynı birlikte görev yapmaları sağlanmaktadır. Yükümlülerin bu durumlarını silahaltına alınmadan önce askerlik şubelerine belirtmeleri gerekmektedir. Daha sonradan yapılan müracaatlar ayrıca değerlendirilmektedir.

Soru 41 : Kimler askerlik muafiyetinden yararlanmaktadır?

Yedek subaylar, erbaş ve erlerden askerlik hizmetini yerine getirmekte iken vefat eden, akıbeti meçhul kalan, hakkında gaiplik kararı alınan veya maluliyet aylığı bağlanacak şekilde malul olanların; kardeşlerinden biri, istekli olmadıkça silahaltına alınmamakta (Askerlikten muaf tutulur), halen askerlik hizmetine devam eden kardeşi var ise talep etmesi halinde terhis edilmektedir.

Ayrıca, askerlik hizmetini yerine getirmekte iken 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hayatını kaybedenlerin; kendilerinden olma çocukları ile aynı anne ve babadan olan kardeşlerinin tamamı, istekli olmadıkça silahaltına alınmamakta, halen askerlik hizmetine devam eden veya edenler var ise talep edilmesi halinde terhis edilmektedir.

Soru 42 : Askerlik muafiyetinden yararlanabilmek için nereye başvurmak gerekir?

Hak sahibinin; bağlı bulunduğu askerlik şube başkanlığına, halen askerlik hizmetine devam edenlerin ise bağlı olduğu Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına, şehit veya malul belgesi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği ekli dilekçe ile başvurması gerekmektedir.

Soru 43 : İkametine yakın yerde askerlik hizmeti yapma hakkından kimler yararlanmaktadır?

Askerlik hizmetini yapmakta iken şehit veya malul olan erbaş ve erler, yedek subaylar ile terör nedeniyle şehit veya malul olan devlet görevlilerinin (657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olanlar) kardeşleri ve çocuklarının dağıtımı mümkün olduğu kadar ikamet ettikleri yerlere yakın birlik, kurum ve karargâhlara yapılmaktadır.

Soru 44 : İkametine yakın yerde askerlik hizmeti yapma hakkından yararlanmak için ne yapmak gerekir?

Bu haktan yararlanmak için hak sahibi veya ailesinin;

      a. Yükümlünün bağlı olduğu askerlik şubesi başkanlığına,

      b. Tertip edildiği eğitim birliğine, mensubu olduğu Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına şehit veya malul belgesi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği ekli dilekçe ile başvurması gerekmektedir.

Bu talep askerliğin her safhasında yapılabilmektedir.

Soru 45 : Temsilî Askerlik Uygulaması nasıl icra edilmektedir?

1111 sayılı Askerlik Kanunu kapsamında, silahaltına alınmaları mümkün olmayan engelli vatandaşlarımızın, bu hak ve ödevlerini sembolik olarak yerine getirebilmesi, kısa sürelerle de olsa kışla ortamını yaşayarak bu hazzı tatmasına imkân sağlamak maksadıyla, her yıl Engelliler Haftası içerisinde belirlenen bir günde "Temsilî Askerlik Uygulaması" icra edilmektedir.

Temsilî Askerlik Uygulamasından faydalanmak isteyen yirmi yaşını doldurmuş engelli vatandaşlarımız; nisan ayına kadar askerlik yapmak istediği kuvvet tercihlerini de belirtmek suretiyle en yakın Garnizon Komutanlığına başvurabilirler.

Başvurular değerlendirilerek, söz konusu talep sahiplerinin ikamet adreslerine en yakın Tugay veya Alay (Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığında eşidi) ve daha üst seviyedeki birliklerde temsilî askerlik yapmaları sağlanır.

Temsilî Askerlik Uygulamasına katılan engelli vatandaşlarımıza kışlalarda bir günlük (gündüz) mesai programı uygulanmakta ve uygulama sonunda söz konusu personele "Temsilî Terhis Belgesi" de verilmektedir.

Soru 46 : TSK Akıllı Kartları ile ilgili bilgi nereden alınabilir?

TSK Akıllı Kartları ile ilgili işlemler hakkında; 444 4 875 numaralı TSK Akıllı Kart İletişim Merkezî aranarak bilgi alınabilir.

Soru 47 : TSK’da birlik, karargâh ve kurumların konuş, kuruluş, kadro değişiklikleri nasıl yapılmaktadır?

Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgesel ve küresel güvenlik ihtiyaçlarına, teknolojik gelişmelere ve değişen risk ve tehdit durumuna göre değerlendirmeler yaparak, mevcut kuvvet yapısını ve birliklerin konuş durumunu sürekli gözden geçirmektedir. Bu kapsamda, ihtiyaç duyulan düzenlemeler Türk Silahlı Kuvvetlerinin plan ve programlarına dâhil edilerek yapılmaktadır.

Soru 48 : TSK Spor Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığınca sportif faaliyetler kapsamında hangi görevler icra edilir?

   a. TSK Spor Gücü takımlarının antrenmanları için tesis desteği sağlamak,

   b. Planlı olarak yapılacak Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testi uygulamaları için tesis desteği sağlamak,

   c. Spor danışmanlığı hizmeti vermek,

   ç. Kişisel gelişimi artırıcı spor kursları düzenlemek,

   d. Bireysel spor faaliyetleri için tesis ve hizmet desteği sağlamak.

Soru 49 : TSK Spor Gücü hangi spor branşlarında faaliyet göstermektedir?

TSK Spor Gücü Genelkurmay Başkanlığınca sorumluluğuna verilen ve aşağıda belirtilen spor branşlarında faaliyet göstermektedir. Spor branşları her yıl ihtiyaçlar kapsamında Genelkurmay Başkanlığınca düzenlenmektedir.

Atış (Havalı - Ateşli), atletizm, bisiklet, boks, eskrim, güreş, judo, karate, kır koşusu (kros), kickboks, koşarak hedef bulma (oryantiring), kürek, yat, yelken, kano, masa tenisi, paraşüt, satranç, tekvando, triatlon ve yüzme branşları.

Soru 50 : TSK hangi ulusal ve uluslararası spor müsabakalarına katılmaktadır?

   a. Ulusal Müsabakalar: TSK spor ekipleri yurt içinde; Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi, Türk Hava Kurumu, özerk ve özerk olmayan federasyonların organize ettiği müsabakalar, şampiyonalar ve liglere iştirak edebilmektedir.

   b. Uluslararası Müsabakalar:

     (1) TSK; 1948 yılında kurulan ve halen 133 ülke ordusunun üyesi olduğu "Uluslararası Askerî Sporlar Konseyi"ne (CISM) 1949 yılında üye olmuştur. CISM'in amacı; üye ülkelerin Silahlı Kuvvetleri arasında dostane ilişkiler geliştirmek, beden eğitimi ve sportif etkinlikleri teşvik etmek, desteklemek ve evrensel barışa katkıda bulunmaktır.

     (2) TSK Millî takımları her yıl CISM tarafından farklı üye ülkelerde icra edilen Bölgesel, Avrupa ve Dünya şampiyonaları ile dört yılda bir düzenlenen CISM Dünya Oyunlarına faaliyet gösterdiği branşlarda iştirak etmektedir.

     (3) Ayrıca TSK bünyesinde görev yapan nitelikli sporcu personelin, Türk Millî Takımları kadrolarına seçilmeleri ve talep edilmeleri halinde, Türk Millî Takımları bünyesinde şampiyonalara iştirak etmelerine izin verilmektedir.

Soru 51 : TSK'nın hangi branşlarda bayan spor takımları bulunmaktadır?

TSK bünyesinde halen atış (tabanca, tüfek) ve koşarak hedef bulma (oryantiring) bayan takımları bulunmaktadır.

Soru 52 : Aktif sporcular kaç yaşına kadar askerliklerini tecil ettirebilirler?

Aktif spor hayatının aşağıda belirtilen şartlarda devam ettiğinin belgelendirilmesi ve müteakip sevk tehirleri için Millî Savunma Bakanlığınca belirlenecek oran kadar kadroya girmek kaydıyla;

   a. Olimpiyat oyunları, Dünya ve Avrupa şampiyonaları ile uluslararası müsabakalarda ilk üç dereceye giren sporcular ile bu dereceleri alan takımların kadrolarında yer alan sporcuların,

   b. A Büyükler Millî Takım kadrolarında yer alan sporcuların,

   c. Türkiye Profesyonel birinci veya ikinci futbol liglerinde yer alan takımların kadrolarında bulunan profesyonel futbolcuların,

   ç. Üç ve daha fazla ligi bulunan diğer spor dallarında, en üst iki ligde yer alan takımlar ile en az iki ligi bulunan spor dallarında, en üst ligde yer alan takımların uluslararası kuralların öngördüğü sayıdaki sporcuların, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün veya ilgili özerk federasyon başkanlıklarının teklifi üzerine, 38 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar, askere celp ve sevkleri tehir edilebilir.

Soru 53 : TSK Spor Gücü K.lığı spor branşları takımları kadrolarında, askerlik hizmetini yapan erbaş ve erlerin sporcu veya antrenör olarak yer alabilmeleri için hangi kriterlere sahip olmaları gereklidir?

TSK Spor Gücü Komutanlığı spor branşları takımları kadrolarında erbaş ve erlerin sporcu veya antrenör olarak yer alabilmesi için aşağıda belirtilen kriterlerden asgari bir tanesine sahip olunması gereklidir.

a. Söz konusu branşın ilgili Federasyonunca son üç yılda yurt içinde düzenlenmiş Büyükler veya Gençler Ferdî Türkiye Şampiyona veya Müsabakalarında; kategori, branş veya sıkletinde ilk sekiz derece içerisinde bulunup lisans sahibi olmak,

b. Söz konusu branşın ilgili Federasyonunca son üç yılda yurt içinde düzenlenmiş Büyükler veya Gençler Kulüpler ve Takımlar, Türkiye Şampiyona veya Müsabakalarında; kategori, branş veya sıkletinde ilk üç derece içerisinde bulunan takım kadrosunda asil olarak bulunup lisans sahibi olmak,

c. Söz konusu branşın ilgili Federasyonunca son üç yılda düzenlenmiş ve en az sekiz takımla icra edilen ve branşın en üst 1'inci ve 2'nci Liglerinde mücadele eden spor takımlarının asil kadrolarında bulunmuş ve lisans sahibi olmak,

ç. Son dört yılda yapılan uluslararası müsabakalardan; olimpiyat oyunları, dünya şampiyonaları, Avrupa şampiyonaları, Uluslararası turnuvalar, Üniversite oyunları, Akdeniz oyunları veya Balkan şampiyonalarından herhangi birinde Millî Takım kadrolarında yer alıp şampiyonalara iştirak etmek.

d. Federasyonlarca düzenlenmiş antrenörlük kurslarından en az ikinci kademe veya buna denk bir antrenör belgesine sahip olmak.

Soru 54 : TSK Spor Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında spor ve kolaylık tesislerine giriş, kullanım ve ücretlendirme esasları nelerdir?

   a. TSK Spor Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığına, Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) Komutanlığı Kışla Gazino Müdürlüğü tarafından işletilen spor ve kolaylık tesislerini kullanmak maksadıyla girmeye yetki verilen asıl hak sahipleri ve diğer kişiler Orduevleri, Askerî Gazinolar ve Sosyal Tesisler Yönergesi’nde tanımlandığı gibidir.

   b. Asıl hak sahibi dışında kalanların tesislere girişine; Genelkurmay Başkanlığınca yayımlanan emirler ve direktifler kapsamında özel şartlarına uygun olarak ücreti karşılığı verilen "Tanınmış Kişi Kartı" ve "Günübirlik Giriş Kartı" ile müsaade edilir. Bu kartlar standart olarak askerî sosyal tesislere giriş maksadı ile verilen kartlardan farklı statü ve ücrete tabidir. Genelkurmay Personel Başkanlığınca verilen kartlar dışında TSK Spor Okulu ve Eğitim Komutanlığınca tesislere giriş için kart verilmez.

   c. Bütün giriş ve kimlik kartı işlemleri TSK Akıllı Kart Yönergesi'ne uygun olarak Genelkurmay Personel Başkanlığı tarafından yürütülür.

   ç. SEM Komutanlığı Kışla Gazinosu Müdürüğü tarafından işletilen spor ve kolaylık tesisleri, asli vazifesi eğitim ve öğretim olan TSK Spor Okulu ve Eğitim Komutanlığının bir parçası olması ve kışlada eğitim ve öğretim maksatlı olarak kullanılabilecek başkaca spor alanı bulunmaması nedeni ile spor tesislerinin kullanımında TSK Spor Okulu ve Eğitim Komutanlığı emir ve planlaması doğrultusunda planlı kurs ve eğitim faaliyetlerine öncelik verilir.

   d. SEM Komutanlığı Kışla Gazinosu Müdürlüğü tarafından işletilen spor ve kolaylık tesislerinde uygulanacak ücretler, her yıl Genelkurmay Başkanlığı tarafından yayımlanan "Sosyal Tesislerde Uygulanacak Ücretler" emri ile belirlenir. Bu emirde bulunmayan hususlarla ilgili ücretler ise muadil tesislerde uygulanan ücretler de temel alınmak kaydıyla Kışla Gazinosu Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Soru 55 : TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi Başkanlığında (Ankara) sivil şahısların muayene ve tedavi koşulları nelerdir?

TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi Başkanlığında yatarak tedavi gören hastaların büyük bir kısmını gaziler oluşturmaktadır. Sivil hastaların muayene ve tedavilerinde %40 olan sivil hasta kontenjanı dikkate alınmaktadır.

Hastaların poliklinik muayeneleri randevusuz olup, muayene yapıldıktan sonra yatış işlemine karar verildiği takdirde hastalar bekleme sırasına alınmaktadır. Sivil hastaların yatış için bekleme süresi kliniklere göre değişmekle birlikte ortalama on iki ay civarındadır.

Hastaların muayenesi yapılmadan sağlık durumları hakkında karar verilemeyeceğinden, sivil hastaların muayenesinin yapılabilmesi için;

   a. Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) mensubu, Yeşil Kart sahibi, Geçici Köy Korucuları İle 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Hükümlerine Göre Aylık Alan kişiler, sivil hasta kontenjanından faydalanmak için doğrudan müracaat ile,

   b. Herhangi bir sosyal güvencesi yok ise sosyal güvenceye kavuşmak için ilgili makamlara başvurması veya tedavi ücretini ödemeyi kabul etmesi halinde muayene ve tedavi süreci başlatılabilir.

Soru 56 : İkinci basamak Asker Hastanelerinde sivil şahısların muayene ve tedavi koşulları nelerdir?

İkinci basamak Asker Hastanelerinde sivil hastaların %10’dan az olmamak kaydıyla %15-90 arasında belirlenen kontenjan dahilinde muayene ve tedavileri yapılmaktadır. Sivil hastaların muayene ve tedavi için;  

   a. Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) mensubu, Yeşil Kart sahibi, Geçici Köy Korucuları İle 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Hükümlerine Göre Aylık Alan kişiler, sivil hasta kontenjanından faydalanmak için doğrudan müracaat ile;

   b. Herhangi bir sosyal güvencesi yok ise sosyal güvenceye kavuşmak için ilgili makamlara başvurması veya tedavi ücretini ödemeyi kabul etmesi halinde muayene ve tedavi süreci başlatılabilir.

Soru 57 : Gülhane Askerî Tıp Fakültesi Eğitim Hastanelerinde (GATF Ankara Eğitim Hastanesi, GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi) sivil şahısların muayene ve tedavi koşulları nelerdir?

Gülhane Askerî Tıp Fakültesi Eğitim Hastanelerinde (GATF Ankara Eğitim Hastanesi, GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi) sivil hastaların %15 kontenjan dâhilinde muayene ve tedavileri yapılmaktadır. Sivil hastaların muayene ve tedavi için;

   a. Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) mensubu, Yeşil Kart sahibi, Geçici Köy Korucuları İle 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Hükümlerine Göre Aylık Alan kişiler, sivil hasta kontenjanından faydalanmak için doğrudan müracaat ile,

   b. Herhangi bir sosyal güvencesi yok ise sosyal güvenceye kavuşmak için ilgili makamlara başvurması veya tedavi ücretini ödemeyi kabul etmesi halinde muayene ve tedavi süreci başlatılabilir.

Soru 58 : Türk Silahlı Kuvvetlerine personel, askerî öğrenci alımlarında ya da askerlik hizmeti işlemleri sırasında sivil sağlık kurumları tarafından verilen sağlık kurulu raporu neden geçerli olmamaktadır?

Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli askerî ve sivil personel ile askerlik görevi ile yükümlü vatandaşların Silahlı Kuvvetlerdeki görevlere uyarlık bakımından sağlık yeteneklerini tespit etmek, barışta ve savaşta yapılacak sağlık işlemlerini düzenlemek amacıyla sağlık muayeneleri; TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde belirtilen hükümlere göre yapılmaktadır. Sivil hayatta sorun yaratmayan rahatsızlıklar Türk Silahlı Kuvvetlerindeki görevleri icra ederken sorun yaratabileceğinden asker hastanelerine sevk edilen şahısların TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’ne göre sağlık muayeneleri yapılarak hakkında karar verilmektedir.

Soru 59 : Asker Hastanelerinin telefon numaralarına nasıl ulaşılabilir?

Asker Hastanelerinin Telefon Numaraları için tıklayınız.

Soru 60 : Asker hastanelerinin adres ve iletişim bilgilerine nasıl ulaşılabilir?

Asker hastanelerinin internet sitelerine “www.gata.edu.tr” adresinde yer alan “Diğer Asker Hastaneleri” bağlantısından erişilebilir.

Soru 61 : Askere alınacak vatandaşların sağlık kurulu işlemlerinde; Çölyak Hastalığı / Gluten Enteropatisi, FMF (Ailevi Akdeniz Ateşi), Diyabetes Mellitus rahatsızlıkları olan şahısların “askerliğe elverişli olup olmadıkları ve sağlık kurulu işlemleri engellilik mevzuatı” açısından hangi düzeyde değerlendirilmektedir?

ÇÖLYAK HASTALIĞI / GLUTEN ENTEROPATİSİ: Çölyak Hastalığının bulguları zaman ile değişiklik göstermektedir. O yüzden hastalığın laboratuar ve klinik olarak aktif olduğu gösterilen hastalar “Askerliğe Elverişli Değildir” kararı alır. Daha önceden çölyak hastalığı tanısı konmuş kişiler askerî hastanelerin Gastroenteroloji bölümünde klinik ve laboratuar olarak araştırıldıktan sonra kesin işlem yapılır.

FMF (AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ): TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'ne göre FMF (Ailevi Akdeniz Ateşi) tanısının konulabilmesi için FMF nöbetinin mutlaka görülmesi gerekir. FMF Gen mutasyonunun saptanması tanı konması için yeterli değildir. Sadece FMF nöbeti saptanan hastalar "Askerliğe Elverişli Değildir" kararı alır.

DİABETES MELLİTUS (ŞEKER HASTALIĞI): İlgili mevzuat gereğince; Diabetes Mellitus (Şeker Hastalığı) tanısı olan hastalar askerî hastanelerde tekrar yatırılarak tetkik edilir. Yatış sürecinde Diabetes Mellitus tanısı alan veya eski tanısı teyit edilen hastalar "Askerliğe Elverişli Değildir" kararı alır.

Soru 62 : Türk Silahlı Kuvvetlerine personel ve askerî öğrenci alımlarında sağlık muayenelerinden elenen vatandaşların rapor itirazına ilişkin yapması gereken işlem nedir?

Adayların sağlık muayeneleri TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde belirtilen hükümlere göre yapılmakta ve tüm işlemleri, ilgili temin merkezi tarafından yürütülmektedir. Bu nedenle müracaat sahiplerinin itiraz ve şikâyetlerle ilgili başvurularını temin merkezine yapmaları uygun olacaktır.

Soru 63 : Uzman erbaş alımları sürecinde sağlık muayene konularındaki müracaatlar nereye yapılmalıdır?

Uzman erbaş adayları sağlıkla ilgili her türlü müracaatlarını mevzuat gereği ilgili temin merkezine yapmalıdırlar.

Soru 64 : Terhis olmuş erbaş ve erler, sağlık raporlarına itirazlarını içeren müracaatlarını nereye yapmalıdır?

Mevzuat gereği, terhis olmuş erbaş ve erlerin sağlık raporlarına itirazlarını bağlı oldukları Askerlik Şubesi Başkanlığına yapması gerekmektedir.

Soru 65 : Takip ettiğim çeşitli kaynaklardan TSK için önemli olabileceğini değerlendirdiğim proje çalışmaları veya akademik makaleler gördüm. Bunu bilgilenmeniz ve faydalanmanız için size gönderebilir miyim?

Evet, gönderebilirsiniz. Teknolojik gelişmelere yönelik yurt içinde ve yurt dışında öne çıkan çeşitli çalışmalar, konu ile ilgili birimlerimizce takip edilmektedir. Bu kapsamda, farkındalık sağlamak maksadıyla gönderdiğiniz söz konusu çalışmalar veya makaleler görev ve sorumluluk sahasına göre tasnif edilerek uygun görülen birimlere dağıtılmaktadır.

Soru 66 : TSK Foto Film Merkezi Komutanlığı Arşivinden yararlanmak için nasıl bir yol izlenmelidir?

TSK Foto Film Merkezi Komutanlığı Arşivinden yararlanmak için Genelkurmay Başkanlığına yazılı olarak müracaat edilir.

Yapılan başvuruda talep edilen görsel gereçlerin; ne maksatla kullanılacağı, konusu, süresi, adedi ve irtibat noktaları gibi bilgilerin bulunması gerekmektedir.

Soru 67 : Basın Yayın Kuruluşları tarafından yapılacak olan röportaj ve çekim taleplerinin Genelkurmay Başkanlığına ulaştırılması için nasıl bir yol izlenmelidir?

Basın Yayın Kuruluşları tarafından yapılacak olan röportaj ve çekim talepleri; konusu, zamanı, amacı ve iletişim bilgileri de belirtilerek kurum yetkilisinin imzası ile en az 15 iş günü öncesinden aşağıda belirtilen posta, elektronik posta adresine veya belgegeçere gönderilmek suretiyle yapılmalıdır.

Soru 68 : Sinema, televizyon, dizi film veya belgesel projeleri kapsamında yapılan çekim talepleri için nasıl bir yol izlenmelidir?

Sinema, televizyon, dizi film veya belgesel projeleri kapsamında yapılan çekim talepleri; senaryo ve proje sahiplerine ait iletişim bilgilerini kapsayan dilekçe ile 30 gün öncesinden aşağıda belirtilen posta, elektronik posta adresine veya belgegeçere gönderilmek suretiyle yapılmalıdır.

Genelkurmay Başkanlığı İletişim Bilgileri:

Adres

: Genelkurmay Başkanlığı 06100 Bakanlıklar / Ankara

E-posta Adresi

: gnkur@tsk.tr

Belgegeçer Numarası

: 0312 4250813