BİLGİ EDİNME BİRİMİ

  • Bilgi edinme başvurusu yapmadan önce, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Kanunun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usulleri Belirleyen Yönetmeliği inceleyiniz.
  • Bilgi edinme başvurunuza konu olan sorunuzun Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitelerinde bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. Eğer bulunmuyor ise başvurunuzu yapınız.
  • Bilgiye daha kısa zamanda ulaşmak için, bilgi edinme talebinizi, ilgili bilgi edinme birimine gönderiniz. İlgili bilgi edinme birimine karar vermek üzere TSK çapında kurulan bilgi edinme birimlerini görmek için “Bilgi Edinme Birimleri” linkini inceleyiniz.
  • Genelkurmay Başkanlığı Bilgi Edinme Birimine göndermeye karar verdiğiniz başvuruyu yapmadan önce; Genelkurmay Başkanlığı görev alanına giren konuların sıralandığı “Kurum Dosya Planları” ile “Sıkça Sorulan Sorular” linklerini inceleyiniz.
  • Bilgi edinme başvurunuzu, Kanunun 6 ncı ile Yönetmeliğin 9 ve 10 ncu maddelerinde belirtilen başvuru usullerine uygun olarak gönderiniz.
  • Bilgi edinme başvurularınızın, Kanunun 10 ncu ve Yönetmeliğin 22 nci maddeleri gereği ücretlendirilebileceğini biliniz.
  • Askerlik ve askere alma işlemleri ile ilgili bilgi edinmek için MSB Asker Alma Dairesi Web sayfasını www.asal.msb.gov.tr inceleyiniz ve başvurularınızı, ilgili birim olan, Milli Savunma Bakanlığı bilgi edinme birimine beb@msb.gov.tr adresine yapınız.

Başvuru formunu doldurmak için :

Başvuruyu göndermek için :

Gerçek/Tüzel Kişi başvuru formlarından başvurunuza uygun olanını, yönetmeliğin 9 ve 10 ncu maddelerindeki başvuru usullerinde belirtildiği şekilde doldurduktan sonra bilgiedinme@tsk.tr adresine gönderiniz.

Kanun ve Yönetmelik gereği başvuruların yukarıdaki formların doldurulması suretiyle yapılması zorunludur!

Yazışma Adresi :

Genelkurmay Başkanlığı

06100 Bakanlıklar / ANKARA