TATBİKAT VE GÖSTERİLER

 • Volkan-15 Tatbikatı, Türk Hava Kuvvetlerine bağlı tüm muharip unsurların komuta ve kontrolünü sağlayan Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanlığı tarafından tüm Türkiye hava sahasında muharip ve destek unsurlarının katılımıyla 07 Şubat-13 Şubat 2015 tarihleri arasında icra edilmiştir.
 • Tatbikatın maksadı; büyük çaplı bir hava harekâtının komuta ve kontrolünü tek merkezden yönetmek, hava harekâtını geceden gündüze devamlılık arz edecek şekilde Milli ve NATO standartlarına uygun olarak planlamak ve icra etmek, birliklerin harbe hazırlık seviyelerini en üst seviyeye çıkartmaktır.
 • Türk Hava Kuvvetleri bünyesindeki muharip uçakların yanı sıra, Havadan Yakıt İkmali (HYİ), Havadan İhbar Kontrol (HİK), ulaştırma uçakları ile helikopterler ve tüm hava savunma sistemleri iştirak etmiştir.
 • Uluslararası Işık-2015/1 Tatbikatı; Türkiye’nin ev sahipliğinde, ABD, Azerbaycan, İspanya, KKTC, Macaristan, Romanya ve Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının iştiraki ile 30 Mart-10 Nisan 2015 tarihleri arasında 3’üncü Ana Jet Üs K.lığında (Konya) icra edilmiştir.
 • Tatbikatın maksadı; harekât ortamında icra edilebilecek muhtemel müşterek Muharebe Arama Kurtarma, Yakın Hava Desteği, Dinamik Hedefleme ve Zamana Duyarlı Hedefleme görevlerini içeren senaryolar dâhilinde, tatbikata iştirak eden ulusal ve uluslararası unsurların ortak çalışabilirliğini ve eğitim seviyelerini yükseltmek, katılımcılar arasında bilgi/tecrübe aktarımını sağlamaktır.
 • Tatbikata; TSK ve Uluslararası katılımcıların Muharebe Arama Kurtarma helikopter ve Timleri iştirak etmiştir.
 • Deniz Yıldızı-2015 Tatbikatı; Deniz, Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı yüzer, dalar ve uçar birliklerinin katılımı ile 06-16 Nisan 2015 tarihleri arasında Marmara Denizi ve Karadeniz’de icra edilmiştir.
 • Tatbikatın amacı, katılan Birlik/Komutanlıkların görev ve fonksiyonlarına yönelik harekât imkân ve kabiliyetlerini pekiştirmek ve geliştirmek, aynı zamanda Karadeniz’de deniz güvenliğinin idamesine destek sağlamaktır.
 • Tatbikata; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından deniz ve hava unsurları ile Hava Kuvvetleri Komutanlığından av/bombardıman uçakları ve havadan ihbar kontrol uçağı iştirak edilmiştir.
 • Joint Warrior-2015 Tatbikatı, İngiltere ev sahipliğinde; 09-24 Nisan 2015 tarihleri arasında Kuzey Denizi'nde icra edilmiştir.
 • Tatbikatın amacı, NATO unsurlarının birleşik müşterek görev kuvvetinin bir parçası olarak çok tehditli ortamda karşılıklı çalışabilirliğinin geliştirilmesidir.
 • Tatbikata; Türkiye, ABD, Almanya, Belçika, Danimarka, Fransa, Hollanda, İspanya, Norveç, Portekiz, İngiltere, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) ve NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Gruplarının (SNMCMG-1 ve SNMCMG-2) unsurları katılmıştır.
 • Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2015 Tatbikatı, 09-13 Haziran 2015 tarihleri arasında, KKTC hava sahası, kara suları ve ana karası üzerinde ve Türkiye'nin Arama Kurtarma Sahası içerisinde kalan uluslararası sularda icra edilmiştir.
 • Her yıl icra edilen tatbikatın maksadı, Türkiye ve KKTC arasında arama kurtarma alanındaki iş birliğini ve arama kurtarma birliklerinin eğitimi geliştirmektir.
 • Tatbikata Türkiye ve KKTC'den arama kurtarma alanında görevli birimlerin yanında farklı ülkelerden gözlemci personel katılım sağlamıştır.
 • Phoenix Express-2015 Tatbikatı, 15-25 Mayıs 2015 tarihleri arasında ABD Afrika Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ev sahipliğinde, NATO üyesi ülkeler ve Kuzey Afrika ülkelerinin iştiraki ile Orta Akdeniz’de icra edilmiştir.
 • Tatbikatın amacı, katılımcı unsurların denizde denetim harekâtı kapsamında eğitim seviyelerini ve birlikte çalışabilirliğini geliştirmek, denizde denetim harekâtına yönelik eğitim ihtiyaçlarını karşılamak, bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmaktır.
 • Tatbikata; Dz.K.K.lığı deniz unsurları ile katılım sağlamıştır.
 • Anadolu Kartalı 15 Eğitimi, Türkiye ev sahipliğinde, Türk Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri, Birleşik Krallık, İspanya, Almanya, ABD ve NATO unsurlarının katılımıyla, 08-19 Haziran 2015 tarihleri arasında 3’üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya’da icra edilmiştir.
 • Eğitimin amacı; muharipleri harbi kazanmak üzere eğitmek, muhariplerin harbe hazırlık seviyelerini sistematik olarak ölçmek, değerlendirmek ve taktik eğitimin geliştirilmesini yönlendirmek, taktik havacılık ile ilgili konularda araştırma yapabilecek bir alt yapı hazırlamak ve bilgi birikimi sağlamaktır.
 • Anadolu Kartalı 15 Eğitimi Türkiye, İspanya, Almanya, ABD ve NATO hava unsurların katılımı ile icra edilmiştir.
 • Breeze-2015 Tatbikatı, 03-12 Temmuz 2015 tarihleri arasında Bulgaristan’ın ev sahipliğinde Batı Karadeniz’de icra edilmiştir.
 • Tatbikatın amacı, tatbikata katılan unsurlar arasında karşılıklı iş birliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek ve çok tehditli ortamda harekât yeteneğini artırmaktır.
 • Tatbikata; Türkiye’nin yanı sıra ABD, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-1 (SNMG-1) ve NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2’den (SNMCMG-2) unsurlar ve karargâh personeli iştirak etmiştir.
 • Sea Shield-2015 Tatbikatı, 17-24 Temmuz 2015 tarihleri arasında Romanya ev sahipliğinde Karadeniz’de icra edilmiştir.
 • Tatbikatın amacı, katılımcı unsurlar arasında karşılıklı işbirliği ve çalışabilirliği geliştirmek ve NATO’nun deniz harekâtına yönelik usullerini uygulamaktır.
 • Tatbikata; Türkiye’nin yanı sıra, ABD, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, Ukrayna ve NATO Daimi Deniz Görev Grubu-1’den (SNMG-1) unsurlar ve karargâh personeli iştirak etmiştir.
 • TURAZ Kartalı-2015 Tatbikatı, Azerbaycan ev sahipliğinde 27 Ağustos-18 Eylül 2015 tarihleri arasında icra edilmiştir.
 • Tatbikatın amacı; muhtemel birleşik bir harekâtta, Türk ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin karşılıklı tanıma/tanıtma, dost/düşman ayırma, hava sahası kontrol ve yönetimi usullerini denemek, birlikte uçuş yapabilme yeteneğini artırmak, Azerbaycan Hv.K.K.lığının Anadolu Kartalı Eğitimi ve Uluslararası Işık Tatbikatı’na fiilî katılımı kapsamında gerekli akademik ve uçuş eğitimlerini gerçekleştirmektir.
 • Tatbikata; K.K.K.lığı helikopter, Hv.K.K.lığı helikopter ve av/bombardıman uçakları ile iştirak etmiştir.
 • Sea Breeze-2015 Fiili Davet Tatbikatı, 31 Ağustos-12 Eylül 2015 tarihleri arasında Ukrayna ev sahipliğinde Karadeniz’de icra edilmiştir.
 • Tatbikat ABD 6’ncı Filo K.lığı ile Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından, deniz harekâtı ve denizde denetim harekâtını içerecek şekilde, Birleşik Müşterek Görev Kuvveti (Combined Joint Task Force-CJTF) Konseptine ve Barış İçin Ortaklık ruhuna uygun fiili bir davet tatbikatıdır.
 • Tatbikata; Türkiye, ABD, Almanya, İtalya, İngiltere, İsveç, Moldova, Bulgaristan, Romanya, Ukrayna ve Gürcistan’dan unsurlar ve karargâh personeli iştirak etmiştir.
 • Cooperative Resolve-2015 Tatbikatı, İtalya ev sahipliğinde, 07-10 Eylül 2015 tarihleri arasında icra edilmiştir.
 • Tatbikatın amacı katılımcı ülkelerin Kara Kuvvetleri unsurları arasında eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek, personeli bir sistem içerisinde eğiterek, muhtemel bir barışı destekleme harekâtının icrasına imkân sağlamaktır.
 • Tatbikata Türkiye ve ABD’den Kara Kuvvetleri personeli katılmıştır.
 • Indus Viper Tatbikatı, Pakistan ev sahipliğinde, Türkiye ve Pakistan unsurlarının katılımıyla 04-16 Ekim 2015 tarihleri arasında icra edilmiştir.
 • Tatbikatın amacı; Türkiye ve Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanlıkları arasındaki iş birliğini artırılması, geliştirilmesi ve birlikte çalışabilirliğin denenmesi amacıyla karma hava harekâtı icra etmek, kullanılan farklı platform, silah sistemleri hakkında bilgi ve tecrübeleri paylaşmak, birlikte görev yapma kabiliyetini artırarak askeri iş birliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.
 • Indus Viper Tatbikatına Hava Kuvvetleri Komutanlığından muharip uçaklar ve tanker uçağı ile iştirak edilmiştir.
 • Sonsuzluk (Eternity) Tatbikatı, Türkiye ev sahipliğinde, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan’ın katılımıyla 05-09 Ekim 2015 tarihleri arasında icra edilmiştir.
 • Tatbikatın amacı, katılımcı ülkelerin personeli arasında eğitim, iş birliği ve birlikte çalışıla bilirliği geliştirmek, personeli bir sistem içerisinde eğiterek, olası çok uluslu barışı destekleme harekâtının icrasına imkân sağlamaktır.
 • Tatbikata Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan’dan Kara Kuvvetleri personeli katılmıştır.
 • Türkiye- Ürdün Özel Kuvvet Tatbikatı; Türkiye ve Ürdün özel kuvvet unsurlarının katılımı ile 17-28 Ekim 2015 tarihleri arasında, Türkiye’nin ev sahipliğinde Ankara’da icra edilmiştir.
 • Tatbikatın amacı, iki ülke özel kuvvet birlikleri arasında, dostluk, iş birliği ve koordinasyonu geliştirmek, karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak, birlikte harekât icra etme kabiliyetlerini geliştirmektir.
 • Tatbikata; Türkiye’den bir özel kuvvet timi, iki genel maksat helikopteri ve bir nakliye uçağı ile Ürdün’den bir özel kuvvet timi katılmıştır.
 • Türkiye-Katar Ortak Tatbikatı (NASR-2015), 17-29 Ekim 2015 tarihleri arasında Doha/Katar’da atışlı arazi tatbikatı şeklinde icra edilmiştir.
 • Tatbikatın amacı, Türk ve Katar Silahlı Kuvvetleri arasında karşılıklı iş birliği ile müşterek çalışabilirliği geliştirmektir.
 • Tatbikata K.K.K.lığından, J.Gn.K.lığından ve Gnkur.Öz.Kuv. K.lığından personel katılmıştır.
 • Doğu Akdeniz-2015 Tatbikatı; Türkiye’nin ev sahipliğinde 18 Ekim-6 Kasım 2015 tarihleri arasında Batı/Orta/Doğu Akdeniz’de icra edilmiştir.
 • Tatbikatın amacı, katılan kuvvetlere başta temel harp nevileri olmak üzere deniz harekâtının gerektirdiği diğer alanlara yönelik eğitim fırsatı sunmak, karargâh personelinin planlama ve icra yeteneklerini geliştirmek, müttefik ülkeler arasında karşılıklı çalışabilirlik ve işbirliğinin artırılmasına yardımcı olmaktır.
 • Tatbikata; Türkiye ve ABD’den deniz ve hava unsurları ile sahil güvenlik unsurları iştirak etmiştir.
 • Trident Juncture-2015 Tatbikatı, 21 Ekim-06 Kasım 2015 tarihleri arasında NATO üyesi ülkeler ve NATO ile ortaklık antlaşması olan ülkelerin iştiraki ile İspanya, İtalya ve Portekiz ile Batı ve Orta Akdeniz’de icra edilmiştir.
 • Tatbikatın amacı, Krize Müdahale Harekâtı” kapsamında; NATO’nun imkân ve kabiliyetlerini göstermek, NATO Mukabele Kuvvetini denemek, taktik seviyede birliklerin eğitimini sağlamak ve müttefik ülkeler arasında bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmaktır.
 • Tatbikata; Deniz Kuvvetleri Komutanlığından deniz unsurları ile Hava Kuvvetleri Komutanlığından av/bombardıman uçakları ile iştirak edilmiştir.
 • NUSRET-2015 Türkiye’nin ev sahipliğinde, 21-27 Ekim 2015 tarihleri arasında Saros Körfezi’nde icra edilmiştir.
 • Tatbikatın maksadı; katılan birlik/komutanlıkların mayın harbinin planlama, icra ve kıymetlendirme konularında eğitimini sağlamak, farklı ülkelerden katılan mayın harbi unsurlarının birlikte çalışabilirliğini geliştirmektir.
 • Tatbikata; Türkiye, ABD, Bulgaristan, Romanya ve Yunanistan Deniz Kuvvetlerinden deniz ve hava unsurları katılım sağlamıştır
 • Egemen-2015 Fiili Amfibi Tatbikatı; Türkiye’nin ev sahipliğinde 24-28 Ekim 2015 tarihleri arasında Ege Denizi’nde icra edilmiştir.
 • Tatbikatın amacı, tatbikata katılacak ülkeler ile karşılıklı çalışabilirlik ve iş birliğini geliştirmektir.
 • Tatbikata; Türk Deniz Kuvvetlerinden deniz ve hava unsurları, Türk Hava Kuvvetlerinden muharip uçaklar, ABD Deniz Kuvvetlerinden deniz ve hava unsurları iştirak etmiştir.
 • SOLOTÜRK, 04 Ocak 2015, Sarıkamış Şehitlerini Anma Etkinlikleri (100’üncü Yıl Dönümü)(Kars),
 • SOLOTÜRK, 23 Şubat 2015, Ardahan'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşu (Kars),
 • Türk Yıldızları, 18 Mart 2015, Çanakkale Deniz Zaferi’nin 100’üncü Yıl Dönümü Etkinlikleri (Çanakkale),
 • SOLOTÜRK, 21 Nisan 2015, 475’inci Uluslararası Mesir Festivali (Manisa),
 • SOLOTÜRK, 23 Nisan 2015, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Soma/ Manisa),
 • Türk Yıldızları, 24-26 Nisan 2015, Kara Savaşları’nın 100’üncü Yıl Dönümü Etkinlikleri (Çanakkale),
 • SOLOTÜRK, 28 Nisan 2015, Viyana Belgesi Festivali (Akıncı/ Ankara),
 • Türk Yıldızları, 10 Mayıs 2015, Türk Dili Bayramı Etkinlikleri (Karaman / Konya),
 • Türk Yıldızları, 16 Mayıs 2015, Ahilik Haftası Kutlamaları (Kırşehir),
 • SOLOTÜRK,16 Mayıs 2015, Genç Kartallar Havacılık Faaliyeti(İstanbul),
 • SOLOTÜRK, 17 Mayıs 2015, Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı (İstanbul),
 • Türk Yıldızları, 19 Mayıs 2015, Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı(Samsun),
 • SOLOTÜRK, 24 Mayıs 2015, Hv.Tek.Ok.K.lığı Havacılık Şenliği (İzmir),
 • Türk Yıldızları, 30 Mayıs 2015, İstanbul’un Fethi’nin 562’nci Yıl Dönümü (Yenikapı / İstanbul),
 • Türk Yıldızları, 31 Mayıs 2015, Geleneksel Hv.K.K.lığı Faaliyeti (İzmir),
 • SOLOTÜRK, 30-31 Mayıs 2015, Geleneksel Hv.K.K.lığı Faaliyeti (İzmir),
 • Türk Yıldızları, 06-07 Haziran 2015, Finlandiya Uluslararası Hava Gösterileri (Turku / Finlandiya),
 • Türk Yıldızları, 13-14 Haziran 2015, Polonya Uluslararası Hava Gösterileri (Poznan / Polonya),
 • Türk Yıldızları, 20-21 Haziran 2015, Romanya Uluslararası Hava Gösterileri (Baneasa / Romanya),
 • SOLOTÜRK, 20-21 Haziran 2015, İspanya Uluslararası Hava Gösterileri (İspanya),
 • SOLOTÜRK, 28 Haziran 2015, İzmit’in Düşman İşgalinden Kurtuluşu (İzmit),
 • Türk Yıldızları, 19-20-21 Temmuz 2015, Barış ve Özgürlük Bayramı Kutlamaları (KKTC),
 • SOLOTÜRK, 19-20 Temmuz 2015, Barış ve Özgürlük Bayramı Kutlamaları (KKTC),
 • Türk Yıldızları, 25 Temmuz 2015, Havacılık Tanıtımı (Kayseri),
 • SOLOTÜRK, 14 Ağustos 2015, Pakistan Hava Gösterisi (İslamabad/Pakistan),
 • Türk Yıldızları, 30 Ağustos 2015, Ankara Zafer Bayramı (AKM / Ankara),
 • SOLOTÜRK, 31 Ağustos 2015, HHO Mezuniyet Töreni (İstanbul),
 • Türk Yıldızları, 05-06 Eylül 2015, İtalya Uluslararası Hava Gösterileri (Rivolto / İtalya),
 • Türk Yıldızları, 15-16 Kasım 2015, Kuruluş Yıldönümü Kutlamaları (KKTC),
 • SOLOTÜRK, 15-17 Kasım 2015, Kuruluş Yıldönümü Kutlamaları (KKTC)