TATBİKAT VE GÖSTERİLER

 • Red Flag Tatbikatı, ABD ev sahipliğinde Türk Hv.K.K.lığı unsurlarının da iştiraki ile 29 Şubat-12 Mart 2016 tarihleri arasında Nellis Hava Üssü/ABD’de icra edilmiştir.
 • Tatbikatın maksadı; birleşik ve müşterek bir harekâtta, NATO ülkeleri Hava Kuvvetleri ve Türk Hava Kuvvetlerinin karşılıklı tanıma/tanıtmak, dost/düşman ayrımını sağlamak, hava sahası kontrol ve yönetim usullerini pekiştirmektir.
 • Tatbikata Türk Hv.K.K.lığı F-16 ve KC-135R uçakları ile iştirak etmiştir.
 • TURAZ Şahini Tatbikatı, Türkiye ev sahipliğinde Azerbaycan Hv.K.K.lığının iştiraki ile ikili olarak 07-25 Mart 2016 tarihleri arasında 3’üncü Ana Jet Üs K.lığında (Konya) icra edilmiştir.
 • Tatbikatın maksadı; Türkiye ve Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanlıkları arasındaki işbirliğinin artırılması, geliştirilmesi ve birlikte çalışılabilirliğin denenmesi amacıyla karma hava harekâtı icra etmektir.
 • Tatbikat, Türk ve Azerbaycan Hv.K.K.lığı jet uçaklarının iştiraki ile icra edilmiştir.
 • Joint Warrior Tatbikatı; İngiltere ev sahipliğinde Türk Hv.K.K.lığı unsurlarının da iştiraki ile 09-21 Nisan 2016 tarihleri arasında RAF Lossiemouth Hava Üssü/İngiltere’de icra edilmiştir.
 • Tatbikatın maksadı; tatbikata katılan ülkelerin suüstü ve deniz hava unsurları arasında karşılıklı çalışabilirliği ve işbirliğini geliştirmektir.
 • Tatbikata Türk Hv.K.K.lığı jet uçakları ile iştirak etmiştir
 • Anadolu Şahini Tatbikatı, Türkiye ev sahipliğinde ABD Hv.K.K.lığının iştiraki ile ikili olarak 11-22 Nisan 2016 tarihleri arasında 3’üncü Ana Jet Üs K.lığında (Konya) icra edilmiştir.
 • Tatbikatın maksadı; Türkiye ve ABD Hava Kuvvetleri Komutanlıkları arasındaki işbirliğinin artırılması, geliştirilmesi ve birlikte çalışılabilirliğin denenmesi amacıyla karma hava harekâtı icra etmektir.
 • Tatbikat Türk ve ABD Hv.K.K.lığı jet uçaklarının iştiraki ile icra edilmiştir.
 • NATO Tiger Meet Tatbikatı; İspanya ev sahipliğinde Türkiye, Almanya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Hollanda, İngiltere, İtalya, İspanya, İsviçre, Macaristan, Norveç, Polonya, Slovakya, Yunanistan ve NATO’nun iştiraki ile 16-27 Mayıs 2016 tarihleri arasında Zaragoza Hava Üssü/İspanya’da icra edilmiştir.
 • Tatbikatın maksadı; üye filolar arasında çok uluslu ortamda görev yapabilme kabiliyetini deneyerek, birlikte harekât icra etme kabiliyetini, takım ruhunu ve NATO’nun amaçlarına uygun olarak tecrübe ve bilgi birikimini artırmaktır.
 • Tatbikat, katılımcı ülkelerin Silahlı Kuvvetlerindeki “Tiger” (Kaplan) çağrı kodlu filoların iştiraki ile icra edilmiştir.
 • Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitimi; Türkiye ev sahipliğinde Hollanda, İtalya, Pakistan, Suudi Arabistan, NATO ve Azerbaycan’ın iştiraki ile 30 Mayıs-10 Haziran 2016 tarihleri arasında 3’üncü Ana Jet Üs K.lığında (Konya) icra edilmiştir.
 • Eğitimin maksadı; katılımcı ülkelerin hava unsurları arasında eğitim, işbirliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmektir.
 • Eğitim, milli ve uluslararası jet, tanker uçakları ve aktif katılımcıların iştiraki ile icra edilmiştir.
 • Uluslararası Anadolu Anka’sı (Işık) Tatbikatı; Türkiye’nin ev sahipliğinde Azerbaycan, KKTC, Macaristan, Romanya ve Suudi Arabistan unsurlarının iştiraki ile 20-30 Haziran 2016 tarihleri arasında 3’üncü Ana Jet Üs K.lığında (Konya) icra edilmiştir.
 • Tatbikatın maksadı; harekât ortamında icra edilecek müşterek Muharebe Arama Kurtarma (MAK) usullerini denemek, geliştirmek ve komuta kontrol sürecinin etkinlikle işletilmesini sağlamaktır.
 • Tatbikat, milli ve uluslararası katılımcıların Muhabere Arama Kurtarma timleri ve helikopterleri iştiraki ile icra edilmiştir.
 • Deniz Yıldızı-2016 Tatbikatı; Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı yüzer, dalar ve uçar birliklerinin katılımı ile 28 Mart – 05 Nisan 2016 tarihleri arasında Marmara Denizi ve Karadeniz’de icra edilmiştir.
 • Tatbikatın amacı, katılan birlik/ komutanlıkların görev ve fonksiyonlarına yönelik harekat imkan ve kabiliyetlerini pekiştirmek ve geliştirmek, aynı zamanda Karadeniz’de deniz güvenliğinin idamesine destek sağlamaktır.
 • Tatbikata; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından deniz ve hava unsurları ile Hava Kuvvetleri Komutanlığından av/bombardıman uçakları ve havadan ihbar kontrol uçağı iştirak etmiştir.
 • Beyaz Fırtına-2016 Tatbikatı; Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı yüzer, dalar ve uçar birliklerinin katılımı ile 16 – 27 Mayıs 2016 tarihleri arasında Marmara Denizi, Ege Denizi ve Akdeniz’de icra edilmiştir.
 • Tatbikatın amacı, katılan birlik/ komutanlıklar ile filo/ görev grubu seviyesinde deniz harekat planlarında mevcut görevlerin icrasında yer alan harekat nevilerini denemek, plan görevleri ile talimnamelerde mevcut taktiklere olan ünsiyeti artırmak, katılacak unsurların harbe hazırlık seviyelerini yükseltmek ve bu kapsamda G/M-top-torpido atışları icra etmektir.
 • Tatbikata; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından deniz ve hava unsurları ile Hava Kuvvetleri Komutanlığından av/bombardıman uçakları ve havadan ihbar kontrol uçağı iştirak etmiştir.
 • Şehit Teğmen Caner GÖNYELİ-2016 Arama Kurtarma Tatbikatı, 06-09 Haziran 2016 tarihleri arasında KKTC hava sahası, karasuları ve karası ile Türkiye’nin Arama Kurtarma bölgesinde kalan uluslararası sularda icra edilmiştir.
 • Her yıl icra edilen tatbikatın maksadı; Türkiye ve KKTC arasındaki arama kurtarma unsurlarının iş birliği/koordinasyonu ile arama kurtarma birliklerinin eğitimlerini geliştirmektir.
 • Tatbikata; Türkiye ve KKTC’den arama kurtarma birlikleri yanında farklı ülkelerden gözlemci personel katılım sağlamıştır.
 • Deniz Aslanı Arama Kurtarma Tatbikatı, 03-06 Mayıs 2016 tarihleri arasında Ege Denizi’nin uluslararası sularında (Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde) icra edilmiştir.
 • İki yılda bir icra edilen tatbikatın maksadı, TSK Arama Kurtarma unsurlarının müşterek Arama Kurtarma harekâtı icra edebilme yeteneklerini artırarak eğitimlerini geliştirmektir.
 • Tatbikata Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından hava ve deniz unsurları ile T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (AAKKM) unsurları iştirak etmiştir.
 • EFES-2016 Birleşik Müşterek Fiilî Atışlı Tatbikatı, Türkiye’nin ev sahipliğinde, 04 Mayıs-04 Haziran 2016 tarihleri arasında, Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesinde icra edilmiştir.
 • Tatbikatın maksadı; davet edilen ülkeler (Almanya, ABD, Azerbaycan, İngiltere, Katar, Pakistan, Polonya, Suudi Arabistan) ile birlikte birliklerinin harbe hazırlık seviyesinin idame ettirilmesidir.
 • EFES-2016 Tatbikatı 2016 yılında ilk kez 8 ülkeden 880 personelin katılımı ile birleşik olarak icra edilmiştir.
 • Erciyes Tatbikatı; Erciyes-2016 Tabur Görev Kuvveti (TGK) Müşterek Fiili Hava İndirme Tatbikatı, 24-25 Mayıs 2016 tarihlerinde Karasazlık/Kayseri’de icra edilmiştir.
 • Tatbikatın maksadı; Olası harekât planlarının uygulanabilirliğini denemek, ateş ve manevranın senkronizasyonunu sağlamaktır.
 • Tatbikata; Kara Kuvvetleri Komutanlığı yer birlikleri, 4 adet genel maksat helikopteri ve 2 adet taarruz helikopteri ile Hava Kuvvetleri Komutanlığından 1 adet CN-235 CASA uçağı, 3 adet C-130 nakliye uçağı katılmıştır.
 • Türkiye-Pakistan Ortak Komando ve Özel Kuvvetler Tatbikatı; 13-29 Mart 2016 tarihleri arasında İslamabad/Pakistan’da icra edilmiştir.
 • Tatbikatın maksadı; Komando harekâtı ve dağ harekâtı konularında müşterek harekât planlama ve icra yeteneğini geliştirmek, bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmaktır.
 • Türkiye-Pakistan Ortak Komando ve Özel Kuvvetler Tatbikatı (Atatürk-2016) Türkiye ve Pakistan’ın katılımı ile icra edilmiştir.
 • Anakonda 2016 Tatbikatı, Polonya Silahlı Kuvvetleri ev sahipliğinde, Polonya ve ABD ortak koordinatörlüğünde operatif ve taktik seviyede, Komuta Yeri ve Fiilî Arazi Tatbikatı şeklinde 06-17 Haziran 2016 tarihleri arasında Polonya’da icra edilmiştir.
 • Tatbikatın maksadı; Tatbikata katılan ülke unsurlarını, çok uluslu harekâta yönelik hazırlamak, eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliğini geliştirmektir.
 • Tatbikata, 24 ülkeden 31000 askeri personel katılmış olup, Türkiye’den 44 personel katılmıştır.
 • Rapid Trident Tatbikatı; 27 Haziran–08 Temmuz 2016 tarihleri arasında Lıviv/Ukrayna’da icra edilmiştir.
 • Tatbikatın maksadı; tatbikata katılan ülke unsurları arasında eğitim, işbirliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek, personeli bir sistem içerisinde eğiterek, muhtemel çok uluslu barışı destekleme harekâtının icrasına imkân sağlamak.
 • Tatbikata; K.K.K.lığından 4 personel katılımıştır.
 • NATO-Gürcistan Tatbikatı; 10-21 Kasım 2016 tarihleri arasında, Tiflis/Gürcistan’da icra edilmiştir.
 • Tatbikatın maksadı; Çokuluslu Tugay Karargâhını, Kriz Mukabele Harekâtı kapsamında eğitmektir.
 • Tatbikata Türkiye’den 5 personel katılım sağlamıştır.
 • Türk Yıldızları, 18 Mart 2016, Çanakkale Deniz Zaferi’nin Yıl Dönümü Etkinlikleri (Çanakkale)
 • SOLOTÜRK, 02 Nisan 2016, SOLOTÜRK Hava Gösterisi (Kırıkkale)
 • SOLOTÜRK, 09 Nisan 2016, SOLOTÜRK Hava Gösterisi (Burdur)
 • Türk Yıldızları, 10 Nisan 2016, Hava Gösterisi (Şanlıurfa)
 • Türk Yıldızları, 16 Nisan 2016, Hava Gösterisi (Konya)
 • Türk Yıldızları, 16 Nisan 2016, Hava Gösterisi (Konya)
 • Türk Yıldızları, 23-24 Nisan 2016, Hava Gösterisi (Antalya)
 • Türk Yıldızları, 08 Mayıs 2016, Hava Gösterisi (Aksaray)
 • SOLOTÜRK, 19 Mayıs 2016, SOLOTÜRK Hava Gösterisi (Samsun)
 • Türk Yıldızları, 19 Mayıs 2016, Hava Gösterisi (Samsun )
 • Türk Yıldızları, 22 Mayıs 2016, Hava Gösterisi (İzmir)
 • SOLOTÜRK, 22 Mayıs 2016, SOLOTÜRK Hava Gösterisi (İzmir)
 • SOLOTÜRK, 28-29 Mayıs 2016, SOLOTÜRK Hava Gösterisi (Polonya)
 • Türk Yıldızları, 29 Mayıs 2016, Hava Gösterisi (İstanbul)
 • Türk Yıldızları, 10-11 Haziran 2016, Hava Gösterisi (Hollanda)
 • Türk Yıldızları, 19 Haziran 2016, Hava Gösterisi (Danimarka)
 • Türk Yıldızları, 25 Haziran 2016, Hava Gösterisi (Kocaeli)
 • 171’inci Filo K.lığı, 25-26 Haziran 2016, Statik Gösteri (Belçika)
 • 142‘nci Filo K.lığı, 08 Temmuz 2016, NATO Zirvesi Kapsamında Uçuş (Polonya)
 • SOLOTÜRK, 09 Temmuz 2016, SOLOTÜRK Hava Gösterisi (İngiltere)
 • SOLOTÜRK, 15 Temmuz 2016, SOLOTÜRK Hava Gösterisi (Antalya)
 • Türk Yıldızları, 28 Ekim 2016, Hava Gösterisi (İzmir)
 • SOLOTÜRK, 08 Kasım 2016, SOLOTÜRK Hava Gösterisi (Bandırma/Balıkesir )
 • Türk Yıldızları, 09 Kasım 2016, Hava Gösterisi (Merzifon/Amasya )