TARİHTEN KESİTLER

CEPHE EMİRLERİ

FOTOĞRAFLAR

TSK TSK

Anafartalar Grup Komutanı Albay Mustafa Kemal

Bu öyle alelâde bir taarruz değil, herkesin başarılı olmak veya ölmek azmiyle harekete hazır olduğu taarruzdur. Hattâ ben komutanlara şifahen verdiğim emirlerde şunu ilâve etmişimdir:

- "Size ben taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında, yerimize başka kuvvetler ve komutanlar geçebilir."

TSK TSK

Gönüllü Bombacı

"Henüz 13 yaşında bir küçük delikanlı... Fotoğrafın üzerinde bir not... "Gönüllü Bombacı" Başka bir bilgi düşülmemiş... Duruşuyla, kararlığıyla, gözlerinden okunan özgüveniyle "Gönüllü Bombacı"... Ne yapmıştı da ona bu sıfatı layık görmüşlerdi?"

TSK TSK

Kahraman Mehmet Çavuş

"Sağ kolumu kaybettim. Zararı yok. Sol kolum var. Onunla da pekâlâ iş görebilirim. Beni üzen ve yeniden birliğime katılarak, düşmanla çarpışmama engel olan şey, yaramın henüz kapanmamış olmasıdır. Hastahaneden çıkıp, harbe iştirak edemediğim için beni mazur görünüz. Affediniz komutanım."

Mehmet Çavuş'un hastaneden yazdığı mektuptan-

TSK TSK

Seyit Onbaşı

Türklerin vatan sevgisiyle dolu olan göğüsleri lanetli ihtiraslara karşı daima demirden bir duvar gibi yükselecektir.

Mustafa Kemal ATATÜRK

TSK TSK

Siperlerde Düşman Gözetleyen Mehmetçikler

"Çanakkale Muharebeleri, bir hayat müdafaasıdır. Çanakkale Muharebelerinin sonunda ya kanlı bir ölüm yahut şanlı bir yaşamak vardır. Yaşamak, ancak bu muharebeleri kazanmakla mümkün olacaktı. Türkler, Çanakkale’yi yaşamak için müdafaa ettiler."

TSK TSK

Arıburnu'nda 19 ncu Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal, Esat Paşa ve diğer komutanlar

"O kahramanlar, başlarında fedakâr subayları olduğu halde, durdurulamayan saldırılarıyla ilk düşman hattını bire kadar boğdular. Bundan başka önlerine rastlayan, yardıma gelen bütün düşman birliklerini perişan ettiler.

Mustafa Kemal ATATÜRK

TSK TSK

Çanakkale civarında eğlence yapan birlik

"Sizin gibi şehitleri olan bir milletin evlâdıyız. İnanınız, tâ içimizden duyarak size söylüyoruz. Sizin muzaffer şehitliklerinizi, esir bir vatanın toprakları kuşatmayacaktır.”

TSK TSK

Çanakkale'de Bouvet zırhlısını batıran top ve eratı

"O gün sahil bataryalarımızda bulunan askerler, subaylar ve komutanlar cidden takdir edilecek bir fedakârlıkla, yani cesaretin sabrın sonuna kadar toplarını kullanmışlar, vazifelerini ifa etmişlerdir. Düşünün ki birçok çökmeler, infilâklar, yangınlar, kayıplar arasında, daimi ateş karşısında, tahrip edici ateşler altında, bunlar hiç titremeden vazifelerini yapmışlardır."

Mustafa Kemal ATATÜRK

TSK TSK

Cephe Gerisinde Ekmeklerini Paylaşan Mehmetçikler

Müjde mert ve asil Türk! Müjde çok zulüm görmüş büyük ve sevgili vatan! Artık diriliyorsun.”

TSK TSK

57 nci Alay Komutanı Yarbay Hüseyin Avni Bey

TSK TSK

57 nci Alay 1 nci Tabur Komutanı Binbaşı Zeki Bey

"27nci ve 57nci Alayların komutanlarının, subaylarının ve askerlerinin kahramanlıkları sayesinde o siperler içinde bulunan düşman kâmilen yok edildi. Bombalarla parça parça oldular. Siperler elimize geçtiği zaman içerileri düşman cesetleriyle doluydu. O, müthiş bir şeydi"

TSK TSK

Çanakkale muharebe sahası gerisinde istirahat eden birlik

".............Türk askerinin savaş ve dövüş hususunda haiz bulunduğu vasıfların başlangıçta lâyıkıyle takdir edilmemiş olması, İngilizler için felâket olmuştur........Türk askerinin ne yaman muharip olduğunu, İngilizler, ancak dövüştükten sonra anlamışlardır."

TSK TSK

Arıburnun’da Ele Geçirilen Düşman Siperlerindeki Ganimet Yığını

Kahraman, sabırlı askerlerimiz bütün bu yangınlara bomba infilaklarına göğüs geriyorlar, imrenilecek bir azimle yerlerini koruyorlar ve düşmana karşılık veriyorlardı.

TSK TSK

Çanakkale'de Bir Subay Grubu

Birçok milletlerin askerlerini bir araya getiriniz. Hangilerinin Türk olduklarını size hemen söyleyeyim. Renkleriyle, elbiseleriyle değil, hareketleri ve tavırlarıyla belli olurlar.

TSK TSK

Çanakkale'de Atlı Topçu Subayları

"Ey Türk oğlu! Bu öksüz, mazlum vatanı kurtarmak için şehit olan asker! Altın destanı tarihlere yeniden işledin."

TSK TSK

Kolordu Komutanı Esat Paşa ve Kurmay Subayları

"Çanakkale Muharebeleri, aynı zamanda gençliğin bizzat katıldığı muharebedir. Subay, astsubay, asker sıfatıyla orduya katılan binlerce mektepli, fikirle ahlâkın birleştiği her noktada, kudretlerinin büyüklüğünü ispat etmiştir."

TSK TSK

Çanakkale'de Ereğlili Madencilerin Kampı

"Milletimde bugünkü zaferi müjdeleyen hassayı görmüş olmak. Bütün bahtiyarlığım işte bundan ibarettir."

Mustafa Kemal ATATÜRK

TSK TSK

7 nci Tümen Karargâhı Abdurrahman Bayırı'nda düşmanın çekilmesini müteakip sahili ve düşman siperlerini seyrederken

"Çanakkale Muharebeleri neleri gerçekleştirdi? Bugünü kurtardı. Maziye kahramanlığını ve büyüklüğünü iade etti.Vatanımızı, bizim için sonsuz vatan yaptı"

Mustafa Kemal ATATÜRK

TSK TSK

Çanakkale'deki Bir Tabyadan Genel Görünüm

Zira bu yer, en fedâkar bir milletin
Kahramanlık, şeref, namus kalesidir;
Burada her ses, o ilâhi hürriyetin
Asırlara bizi söyler gür nağmesidir!...

TSK TSK

Çanakkale’de siperlerde düşman bekleyen askerlerimiz

Aziz Şehitlerimiz,

Ruhlarımızı, hatıralarınızın güzelliği, ulviliği içinde yıkadık, yükselttik. Biz de sizi işittik ve yemin ediyoruz. Sizden aldıklarımızı, memlekete karşı son vazifelerimizi yaparak ödeyeceğiz... Size minnettarız, size borçluyuz.

TSK TSK

Atlı Bir Kumanda Heyeti

Çanakkale Muharebeleri tarihimiz için bir şereftir. Bunun sayesinde Balkan Muharebesinin lekesini silerek dünyanın gözünde askerlik haysiyeti kurtarılmıştır.

TSK TSK

Çanakkale'de 18'lik bir top

TSK TSK

Çanakkale'de atlarına su veren süvariler

TSK TSK

Topçu Onbaşı Müstecip tarafından esir alınan Turkuvaz Denizaltı Gemisi

"Türk askeri, cesaret ve feragatın dünya çapında sembolüdür."

TSK TSK

Çanakkale Seddülbahir’de çıkarma iskelesi

"Avrupa’da hiçbir asker yoktur ki – bu ifademin altını çiziyorum – savunmada Türklerle karşılaştırılabilsin. Örnek olarak Çanakkale. Orada bizim gemilerimizin ateşleriyle büyük kayıplara uğrayan birlikler, Türk birliklerinin dışında birileri olsaydı, yerlerinde kalamazlardı. Halbuki Türkler, bütün muharebe süresince yerlerinden ayrılmadılar."

TSK TSK

Çanakkale Seddülbahir’de düşman çıkarma iskelesi

Düşman, Türk’ün ezici, yıpratıcı, yok edici ateş ve darbeleri altında hayallerini denize gömerek, yenilmiş, yıpranmış, gururu kırılmış bir çöküntü içinde savaş alanından çekilmiştir.

TSK TSK

Zapt Edilen Bir Sırt ve Kahraman Erler

TSK TSK

Yaralıların Taşınmaları

TSK TSK

Yaralıların Sirkeci'de Vapurdan İndirilmeli

TSK TSK

Yaralı Türk Askerine Yemek Yediren Hemşire

TSK TSK

Türk Bahriyelileri

TSK TSK

Türk Askerinin Taarruz Anı

TSK TSK

Şirket-i Hayriye Vapuru ile Düşman Denizaltılarının Tehdidi Altında Marmara'daki Tehlikeli Yolculuğu Sonunda Yaralıların İstanbul'a Getirilişi

TSK TSK

Seddülbahir'de Tekeburnu Düşman Çıkarma İskelesi

TSK TSK

Seddülbahir'de Düşmanın İlk Çıkarma Mevzilerinin Görünüşü

TSK TSK

Seddülbahir'de Düşmandan Alınan 24 cm.lik Bir Top

TSK TSK

Sarıçalı Mevkiinde Bir Tümenin Kurmayları

TSK TSK

Nusret Mayın Gemisi

TSK TSK

Müstahkem Mevkiinin İstihkamı ve Tabyası

TSK TSK

Kanlısırt'ta Dikilen Bir Gazi Alayının Sancağı

TSK TSK

İtilaf Donanma Gemilerinin Çanakkale Boğazı'na Girişi

TSK TSK

İhtiyat Mevkiinde Bir Sırt Gerisinde Erat Çadırları

TSK TSK

Gizlenmiş Bir Posta Dağıtım Çadırı

TSK TSK

Gelibolu Harp Sahasında Top Başında

TSK TSK

Fransız Bouvet Zırhlısını Batıran Top ve Batarya Komutanı Yüzbaşı Hilmi ve Teğmen Fahri

TSK TSK

Düşmandan Ele Geçirilen Bir Silahın Türk Askeri Tarafından Çalıştırılması

TSK TSK

Düşman Bombardımanı Neticesinde Maydos'ta Yıkılan Ev Harabelerinde Subaylarımız

TSK TSK

Çanakkale'de Torpil Topu

TSK TSK

Çanakkale'de Top Arabası Yanında Subay ve Erler

TSK TSK

Çanakkale'de Tayyareye Ateş Eden İki Topumuz

TSK TSK

Çanakkale'de Kolordu Komutanı Hilmi Paşa ve Karargâhı

TSK TSK

Çanakkale Mst.Mv.K. Albay Cevat Bey Karargah Subayları ile

TSK TSK

Çanakkale Gözetleme Yerinde Bir Subay

TSK TSK

Çanakkale Civarında Tahrip Edilen Binalar

TSK TSK

Çanakkale Cenub Grubu Sağ Cenah Siperlerinde Mehmetler

TSK TSK

Çanakkale Boğazı'nı Ateş Altına Alan Türk Topçusu

TSK TSK

Çanakkale Arif Bey Çeşmesinden Mehmetçiklerin Su Alışı

TSK TSK

Bombalanan Çanakkale Şehrinden Bir Görünüm

TSK TSK

Ateşe Hazırlanan Bir Top

TSK TSK

Askerlere Yemek Dağıtımı

TSK TSK

Arıburnu Muharebelerindeki Kahramanlıklarından Dolayı 27'nci Piyade Alayı Sancağına Altın ve Gümüş İmtiyaz Muharebe Madalyalarının Takılması Merasimi

TSK TSK

Anzak İskelesi

TSK TSK

Anafartalar'ı Uzaktan Seyreden Bir Kumanda Heyeti

TSK TSK

Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal Bey'in İstanbul'dan Gelen Misafirlerle Görüşmesi

TSK TSK

Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal Bey İstanbul'dan Gelen Bir Yazarlar Heyetine Muharebe Sahasını Anlatırken

TSK TSK

15 Santimlik Obüs Bataryası Mevzide

TSK TSK

5'inci Menzil Posta Heyeti

Ermeni Komitelerinin Amaçları ve Eylemleri için tıklayınız.

Arşiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri 1914-1918 Cilt I-VIII Belge İçerik-Dizin için tıklayınız.

Arşiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri 1914-1918 Cilt I için tıklayınız.

Arşiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri 1914-1918 Cilt II için tıklayınız.

Arşiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri 1914-1918 Cilt III için tıklayınız.

Arşiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri 1914-1918 Cilt IV için tıklayınız.

Arşiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri 1914-1918 Cilt V için tıklayınız.

Arşiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri 1914-1918 Cilt VI için tıklayınız.

Arşiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri 1914-1918 Cilt VII için tıklayınız.

Arşiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri 1914-1918 Cilt VIII için tıklayınız.

Atatürk ve Filistin Cephesi - 1 için tıklayınız.

Atatürk ve Filistin Cephesi - 2 için tıklayınız.

Atatürk ve Filistin Cephesi - 3 için tıklayınız.

Atatürk ve Filistin Cephesi - 4 için tıklayınız.

Atatürk ve Filistin Cephesi - 5 için tıklayınız.

Atatürk ve Filistin Cephesi - 6 için tıklayınız.

Atatürk ve Filistin Cephesi - 7 için tıklayınız.

Atatürk ve Filistin Cephesi - 8 için tıklayınız.

Atatürk ve Filistin Cephesi - 9 için tıklayınız.

Atatürk ve Filistin Cephesi - 10 için tıklayınız.

Atatürk ve Filistin Cephesi - 11 için tıklayınız.

Atatürk ve Filistin Cephesi - 12 için tıklayınız.

Atatürk ve Filistin Cephesi - 13 için tıklayınız.

Atatürk ve Filistin Cephesi - 14 için tıklayınız.

Atatürk ve Filistin Cephesi - 15 için tıklayınız.

Atatürk ve Filistin Cephesi - 16 için tıklayınız.

Atatürk ve Filistin Cephesi - 17 için tıklayınız.

Atatürk ve Filistin Cephesi - 18 için tıklayınız.

Atatürk ve Filistin Cephesi - 19 için tıklayınız.

Atatürk ve Filistin Cephesi - 20 için tıklayınız.

Atatürk ve Filistin Cephesi - 21 için tıklayınız.

Atatürk ve Filistin Cephesi - 22 için tıklayınız.

Atatürk ve Filistin Cephesi - 23 için tıklayınız.

Atatürk ve Filistin Cephesi - 24 için tıklayınız.

Atatürk ve Filistin Cephesi - 25 için tıklayınız.

Atatürk ve Filistin Cephesi - 26 için tıklayınız.

Atatürk ve Filistin Cephesi - 27 için tıklayınız.

Kutü'l Amare Belgeleri için tıklayınız.

Askerî Tarih Belgeleri Dergisi 137'nci sayı için tıklayınız.

Askerî Tarih Belgeleri Dergisi 137'nci sayı ekleri için tıklayınız.