YAYINLAR

  • Türk bilim insanları,
  • Yabancı bilim insanları,
  • Resmi kuruluşlardan gelen araştırmacılar,
  • Gnkur.ATASE D.Bşk.lığı yazarları ve araştırmacıları.
  • Fotoğraflı Müracaat Formu ve Taahhütname,
  • Nüfus cüzdanı (yabancılar için pasaport ve kimlik) örneği,
Genelkurmay ATASE Daire Başkanlığı
06100 Bakanlıklar Ankara/Türkiye

TSK

Genelkurmay ATASE Daire Başkanlığı Yayın Kataloğunu görmek için tıklayınız.

TSK

ASKERÎ TARİH ARAŞTIRMALARI DERGİSİ: 26

TSK

ASKERÎ TARİH BELGELERİ DERGİSİ SAYI: 137

TSK

ADIM ADIM KIBRIS CUMHURİYETİ (1960-1963)

TSK

ARŞİV BELGELERİNDE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

TSK

"DEVLET ADAMI ATATÜRK" Paneli Bildiri Kitabı

TSK

ATATÜRK HAFTASI ARMAĞANI (10 Kasım 2015)

TSK

ÇANAKKALE MUHAREBELERİNDE 19'UNCU TÜMEN CERİDELERİ - 1

TSK

ÇANAKKALE MUHAREBELERİNDE 19'UNCU TÜMEN CERİDELERİ - 2

TSK

KORE'DE TÜRK MUHAREBELERİ

TSK

WORLD WAR - 1 ÇANAKKALE CAMPAIGN

TSK

Birinci Ta'biye Meselesinin Halli

TSK

Ta'lim ve Terbiye-i Askeriyye Hakkında Nokta-i Nazarlar

TSK

Taktik Tatbikat Gezisi I