LOJİSTİK FAALİYETLERİ

 1. Cumhuriyet’in ilanından itibaren, sınır güvenliği, kaçakçılığın önlenmesi, vatandaşlarımıza ait adli ve idari faaliyetlerin yürütülmesi ve asayişin sağlanması faaliyetleri Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülmektedir.
 2. Söz konusu faaliyetler, özellikle siyasi sınır hattı üzerinde ve sınırdan giriş-çıkış noktalarını kontrol edecek şekilde, büyük bir kısmı meskun olarak sayılan yerlerde ve meskun mahallere yakın bölgelerde, bir kısmı da kaçakçılığı önlemeye yönelik olarak mahkum arazide inşa edilen hudut/jandarma karakolları ile sağlanmaya devam edilmektedir.
 3. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, tesis ihtiyaçlarını karşılamak üzere konsept değişikliğine gidilmiş ve araziyi kontrol etme imkanı da sağlayabilecek, sınır güvenliği ve teröristle mücadele için yüksek güvenlikli karakol ve askeri tesislerinin yapılmasına yönelik çalışmalara başlanmıştır.
 4. Bu doğrultuda;
  1. Hudutlarda teknolojik imkanlarla kapatılamayan açık alanların kapatılması,
  2. Kullanım ömrünü tamamlamış binaların yenilenmesi,
  3. Kaçakçılığın önlenmesi maksadıyla mahkum arazi kesimlerine yapılan karakolların, hakim arazi kesimlerine taşınarak, birlik emniyeti için az kuvvet ayırarak, azami gücün sınır güvenliği ve teröristle mücadelede kullanılması,
  4. Alan hakimiyeti/kontrolü sağlamak maksadıyla başta hudut hattı olmak üzere yeni açılan üs bölgelerindeki tesis ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla;
   1. Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı arasında imzalanan 11 ve 12 Kasım 2008 tarihli protokoller,
   2. Milli Savunma Bakanlığının İnşaat Programı,
   3. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yatırım Programı kapsamında, toplam 510 adet karakol/askeri tesis yapımı planlanmış, 2011-2015 yılları arasında söz konusu tesislerden 253 adetinin inşası tamamlanmıştır.

Detaylı fotoğrafları indirmek için tıklayınız.

 1. Türkiye Cumhuriyeti’nin iç ve dış düşmanlara karşı güvenliğini sağlamak maksadıyla kara, deniz ve havada 24 saat esasına göre görev yapan, sınırlarımızı koruyan ve huzurlu bir hayat sürmemizi sağlayan Türk Silahlı Kuvvetlerinin değerli personeli ile vatanî görevlerini yapmak maksadıyla ailelerinden ve sevdiklerinden ayrılan erbaş/erlerin görevlerini güvenli ve nezih bir ortamda yapabilmeleri, görev sonrasında sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri maksadıyla vardiya yatakhanesi, Kabul Toplanma Merkezi ve konut vb. tesislere ihtiyaç duyulmaktadır.
 2. Bu kapsamda; Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı ile yapılan 21 Aralık 2006 tarihli Protokol, söz konusu Protokole istinaden yapılan 26 Haziran 2012 tarihli ilave Protokol kapsamında, 2011-2015 yılları arasında 5.895 adet konut, 1.156 adet vardiya yatakhanesi ve üç adet Kabul Toplanma Merkezi inşaatı teslim alınmıştır.

Detaylı fotoğrafları indirmek için tıklayınız.

 1. Türk Silahlı Kuvvetleri’da yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanılarak elektrik üretilmesine ilişkin 2013 yılında başlatılan çalışmalar neticesinde;
  1. Sistem tasarımcıları tarafından mevzuat çerçevesinde inceleme yapılması, bütün profillerin (girdi, atık, kayıp-kaçak, verimsizlik, israf ve emisyon) analiz edilmesi, analiz sonuçlarına göre uygulanabilir bulunması ve ilgili kurumlardan gerekli müsaadelerin alınması durumunda ucuz ve temiz elektrik enerjisi üretimi açısından avantajlı olduğu,
  2. Ancak, Türk Silahlı Kuvvetleri kışlalarında yapılması planlanan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim sistemlerin sadece ucuz olmasının yeterli bir kriter olmadığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin harekat kabiliyetini olumsuz etkilememesi, personel, istihbarat, harekat, lojistik ve MEBS sistemleri açısından da uygun bulunması şartıyla uygulamaya geçilmesinin faydalı olacağı değerlendirilmiştir.
 2. Bu kapsamda;
  1. İlgili mevzuat doğrultusunda pilot olarak seçilecek kışlalarda örnek uygulamalar yapılarak sistemin denenmesinin,
  2. Maliyet-etkinlik, personel, istihbarat, harekât ve MEBS yönünden geri dönüşlerinin incelenmesinin ve müteakiben uygulamanın Türk Silahlı Kuvvetleri geneline yayılmasının daha faydalı olacağı değerlendirilmiştir.
 3. Bu maksatla, pilot kışlalar seçilmiş, Türk Silahlı Kuvvetleri 2015-2016 ve 2017 yılları İnşaat Programı kapsamında, anılan kışlalarda Rüzgar Enerji Santrali ve Güneş Enerji Santralleri kurularak elektrik üretilmesi, enerji etüdü raporu oluşturulması ve verimlilik artırıcı projelerin hazırlanmasına yönelik faaliyetlere başlanmıştır.
 4. Bu kapsamda, yapılacak tesislerin Türk Silahlı Kuvvetlerinin emniyet ve beka sistemlerini olumsuz etkilememesi maksadıyla, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretimine yönelik yapılacak çalışmalara, Türk Silahlı Kuvvetlerinde yürütülen örnek projelerden alınacak geri dönüşleri müteakip başlanması planlanmıştır.
 1. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde yer alan, deprem dayanımı zayıf olduğundan yıkım kararı alınmış ancak yıkılmamış bina/tesislerin yıkım işleminin yapılabilmesi amacıyla; Milli Savunma Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında 13 Ağustos 2012 tarihinde imzalanan protokol kapsamında 301 adet binanın yıkımı planlanmış, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 2012-2013 yılları arasında 257 adet binanın yıkım işlemi gerçekleştirilmiştir.
 2. Geçmiş yıllarda yıkımı gerçekleştirilememiş 44 adet ve Kuvvet Komutanlıklarınca tespit edilen 66 adet olmak üzere toplam 110 adet binanın daha yıkımına yönelik, Genelkurmay Başkanlığınca başlatılan girişimler neticesinde 16 Eylül 2014 tarihinde Milli Savunma Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında yeni bir protokol imzalanmıştır.
 3. Söz konusu protokol kapsamında; Genelkurmay Başkanlığına ait iki adet, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait 18 adet, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait iki adet ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait 25 adet olmak üzere toplam 47 adet binanın yıkım işlemi gerçekleştirilmiş, Protokol kapsamında 63 adet binanın yıkımına yönelik faaliyetler ise devam etmektedir.