İNSAN KAYNAKLARI
DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

GENEL Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
EĞİTİM 1. Başvurunun yapılacağı yıl veya bir önceki yıl liseden mezun olmak (Daha önceki yıllarda mezun olanlar başvuramazlar),
2. Başvurunun yapılacağı yıl Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan üniversite giriş sınavlarına girmek,
3. Devam mecburiyeti olan ve ÖSYS Kılavuzunda Harp Okullarına kaynak teşkil ettiği belirtilen okul türlerinden mezun olmak,
4. Öğreniminin herhangi bir safhasında ÖSYS Kılavuzunda Harp Okullarına kaynak teşkil ettiği belirtilen okul türleri dışındaki herhangi bir okulda okumamış olmak,
5. Herhangi bir nedenle herhangi bir okuldan çıkarılmamış olmak.
YAŞ En fazla 20 yaşında olmak (Yaş; bulunulan yıldan gün ve ay gözetmeksizin doğum yılının çıkarılması ile hesaplanır ve her ne sebeple olursa olsun yaş düzeltmesi yaptıranların düzeltmeden önceki yaşları dikkate alınır).
BOY
(En Az)
YAŞ ERKEK BAYAN
16 158 cm 149 cm
17 162 cm 149 cm
18 163 cm 152 cm
19/20 164 cm 153 cm
KİLO Yukarıdaki uzunluklar alt sınırlardır. Üst sınırlar ve boylara göre kilo için başvuru kılavuzuna bakınız.

www.dho.edu.tr internet adresinden ön kayıt başvurusunda bulunan adaylar; o yıl yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavından (YGS) YGS-1 ve YGS-2, YGS-5 ve YGS-6 puan türlerinde aldıkları puanlardan yüksek olanı esas alınarak sıralanır ve ihtiyaç duyulan aday sayısına bağlı olarak belirlenen “İkinci Seçim Aşamaları Çağrı Taban Puanı”na göre ikinci seçim aşamaları için Deniz Harp Okuluna davet edilir.

Uzman doktorlar tarafından yapılan ön sağlık muayenesinde, adayların; ortopedik rahatsızlıkları, cilt ve deri hastalıkları, dış görünümü bozan rahatsızlıkları, boy / kilo uyumsuzlukları, görme ve işitme bozuklukları ile ağız ve diş hastalıkları tespit edilir ve genel sağlık kontrolleri yapılır. Gerekli sağlık koşullarını taşımadığı tespit edilen adaylar için itiraz muayenesi niteliğinde ikinci bir muayene yapılmaktadır. Kurulca verilen bu son karar kesin olup adayın bu karara itiraz hakkı bulunmamaktadır.

Adayların çabukluk, çeviklik ve kondisyonunu ortaya çıkaran testler uygulanmaktadır. Aşağıda verilen alt sınır değerleri bu testlerden başarılı olabilmek için belirlenmiş asgari değerlerdir ve testleri alt sınır değerlerinde yapan adaylar 100 üzerinden 10 puan almaktadır.

TEST TÜRÜ ERKEK BAYAN
400 m Koşu 84 sn --
800 m Koşu -- 270 sn
Barfiks (Erkek) Barfikste Açık Tutuşta Bekleme (Bayan) 1 tekrar 10 sn tutarak bekleme
Durarak Uzun Atlama 165 cm 125 cm
Mekik (1 Dakikada) 20 tekrar 10 tekrar
Basketbol Topu Fırlatma 7 m 5 m

Adaylar alt sınır değerlerinin üzerinde performans gösterdiklerinde, aldıkları puanlar performanslarına göre kademeli olarak artmaktadır. Herhangi dört testten alt sınır derecesi üstünde yeterlilik gösteren adaylar başarılı kabul edilir. İki veya daha fazla testten başarısız olan adaylara başarısız oldukları testlerde birer hak daha verilir. İkinci hakkında da başarısız olan adaylar elenmektedir.

Mülakat yoluyla adayın, gelişime açıklığı, bireysel zenginlik ve kültürü, söylenenleri doğru anlama, konuşma ve ifade becerisi, düşünceleri arasındaki tutarlılığı, ikna gücü, çok yönlü düşünme yeteneği, kendine güveni, heyecan durumu, davranışlarındaki denge, denizcilik ve askerlik mesleğine yönelik istekliliği, konuşma kusurları ve psikolojik yapısı değerlendirilmektedir.

Seçim Aşamalarında başarılı olan her aday için “Aday Performans Puanı” tespit edilir. “Aday Performans Puanı” aday öğrencilerin Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) puanı (MF-1 ve MF-4, TM-1 ve TM-2’nin yüksek olanı), bedeni yeterlilik testleri puanı ve mülakat puanı dikkate alınarak hesaplanır.

Seçim aşamalarında başarılı olan adaylar, “Askerî Öğrenci Olur” kararlı sağlık raporu almak amacıyla, askerî sağlık teşkillerine sevk edilmektedir.Diğer Kuvvet Komutanlıklarının o alım döneminde askeri okullara giriş için alınmış olan “Askerî Öğrenci Olur” kararlı sağlık raporları, geçerli kabul edilmektedir. Bu durumda olan adaylar, ayrıca askerî sağlık teşkillerine sevk edilmezler. Almış oldukları ön raporun aslı veya onaylı fotokopisi yeterli olmaktadır.

Deniz Harp Okulu öğrenci adaylarına okulu ve askerî mevzuatı tanıtmak, temel askerlik eğitimi yaptırmak, adayların Deniz Harp Okulu eğitim ve öğretiminin gerektirdiği niteliklere ulaşmasını sağlamak üzere akademik yıl öncesinde verilen, kesin süresi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından belirlenen eğitimdir. İntibak eğitimi safhasında adayların tutum, tavır ve davranışlarıyla askerliğe ve denizciliğe uygun olup olmadıkları değerlendirilir. İntibak eğitimini başarı ile tamamlayanlar, and içerek Deniz Harp Okulu öğrencisi olmaya hak kazanırlar.

EĞİTİM En az 4 yıl süreli fakülte veya yüksekokul mezunu olmak veya başvuru kılavuzunda belirtilen tarihte mezun olacak olmak.
YAŞ Müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla 27 yaşını (lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için 32 yaşını) bitirmemiş olmak. Lisans eğitim süresi 5 yıl (Hazırlık sınıfı hariç) ve üzeri olanlar, lisansüstü eğitim yaş sınırına tabi olacaklardır.
BOY Erkek (164cm); Bayan (153cm)
BOY/KİLO Boylara göre kilo sınırları için Başvuru Kılavuzunu inceleyiniz.( www.dzkk.tsk.tr)

Başvurular sadece http://www.dzkk.tsk.tr internet adresinde ki "İnsan Kaynaklar - Personel Alımları" sayfası altında bulunan http://personeltemin.dzkk.tsk.tr linkten yapılacaktır. Adayların Başvuru Klavuzunun tamamını okuduktan sonra yukarıda belirtilen internet adresinden "Aday Girişi" kısmına girerek istenilen bilgileri doldurmaları gerekmektedir.

Genel kültür sınavından en az 30 standart puan ve daha yukarı, meslek bilgisi sınavından (Yabancı dil öğretmenleri hariç) en az 35 standart puan ve daha yukarı puan alan, ayrıca her iki sınavdan toplam 70 ve daha yukarı standart puan alanlar başarılı sayılacaktır.

BRANŞ Genel Kültür Yazılı Anlatım Sözlü Anlatım Meslek Bilgisi
Yabancı Dil 50 Soru var var --
Diğer Branşlar 50 Soru -- -- 50 Soru

Sınav soruları çoktan seçmeli ve 5 seçenekli olarak uygulanır. Her bir yanlış cevap için doğru cevaptan 0,25 puan kırılır. Genel kültür sınavında sorulabilecek muhtemel konu başlıkları için Başvuru Klavuzunu inceleyiniz. (http://www.dzkk.tsk.tr)

Yazılı sınavı kazanarak 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılan tüm adaylara önce kişilik testi uygulanmaktadır. Kişilik testi sonuçları mülakat aşmasında veri olarak kullanılmaktadır.

Ön sağlık testinde aşağıdaki hususlar aranır:

 • Sağlık durumu itibariyle, Fiziki Yeterlilik ve Değerlendirme Testine katılamayacak durumda olmamak (ameliyatlı, burkulma, kırık v.b.),
 • Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak; düztabanlık, iskelet bozukluğu, ameliyat izleri, göğüs kafesi veya omurgasında şekil bozukluğu, vücudun herhangi bir yerinde dikkat çekici dövme ve göz estetiğini bozucu yara, yanık, leke, çiçek bozukluğu, kellik ve cilt hastalığından kaynaklanan iz bulunmamak,
 • Ağız ve diş yapısında bir kusur bulunmamak,
 • Türkçeyi kusursuz konuşmak, dilde kekemelik, pelteklik, tutukluk vb. olmamak,
 • İlgili boy-kilo standartları içinde olmak (Boy/kilo ölçümleri çıplak ayak ile yapılmaktadır.)

Alım dönemlerinde ilan edilecek başvuru kılavuzunda yer alan fiziki test kriterleri geçerli olacaktır. Tabloda yer alan değerler bilgi verme amaçlıdır.

Yaş Grubu

17-25

26-30

31-35

Şınav Erkek

9

6

4

Şınav Bayan

4

3

3

Mekik Erkek

9

6

4

Mekik Bayan

4

3

3

1500 M.Koşu Erkek
(dk. sn.)

8:29

8:39

8:49

1500 M.Koşu Bayan
(dk. sn.)

12:09

12:29

12:49

Değerlendirmede üç testin ortalaması 30 ve daha yukarı olanlar başarılı sayılır. Beden eğitimi öğretmenliğine başvuran adaylar için uygulanacak olan fiziki kabiliyet testleri ve standartları başvuru kılavuzunda bulunmaktadır. Tüm dereceler için başvuru kılavuzunu inceleyiniz.

Öğretmenlik branşlarından; başvuru kılavuzunda ilan edilecek branşlara başvuran adayların öğretmenlik yeterliliklerinin tespiti için uygulama yapılacaktır. (Elde edilecek sonuçlar mülakat aşamasında veri olarak kullanılacaktır. Ders planı olarak Milli Eğitim Bakanlığı ders planı örnek olarak kullanılabilecektir.)

Mülakat; adaylarda bulunması gereken ve testlerle tespiti mümkün olmayan niteliklere adayın sahip olup olmadığını tespit etmek, adayın diğer aşamalarda ölçülemeyen kişisel özelliklerinin değerlendirilmesini sağlamak maksadıyla “yeterli bir zaman içerisinde adayın geçmişi, kişiliği, psikolojik yapısı, kendini ifade edebilme yeteneği ve askerlik mesleğine ön yeterliliğin tespiti gibi konuların değerlendirildiği” planlı bir görüşmedir. Mülakat sınavında 100 üzerinden 80 ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılır.

BRANŞ Yazılı Sınav Fiziki Kabiliyet Testi Mülakat İlave Özel Nitelik Puanları
Beden Eğitimi öğretmenliği hariç diğer branşlar %70 %10 %20

Yüksek Lisans: 5 puan,

Doktora: 10 puan,

Şehit Eşi/Çocuğu: 10 puan,

Gazi Eşi/Çocuğu: 5 puan

Beden Eğitimi Öğretmenliği Genel Kültür(%20) ; Meslek Bilgisi(%30) %30 %20

Yüksek Lisans: 5 puan,

Doktora: 10 puan,

Şehit Eşi/Çocuğu: 10 puan,

Gazi Eşi/Çocuğu: 5 puan

Subay ve Astsubaylara TSK Personel Kanununda belirtilen ek gösterge oranına göre hesaplanan aylık ödenir. Buna ilave olarak;

Subay ve astsubaylardan uçucu, paraşütçü, denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adam olanlara rütbe ve hizmet yılına göre belirlenen oranda ilave tazminat ödenir.

Evli bulunan subaylara ve astsubaylara çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi ve çocukları için devlet memurlarına ödenen miktarda aile yardımı ödeneği ödenir.

Subay ve astsubaylardan çocuğu dünyaya gelenlere, devlet memurlarına ödenen miktarda doğum yardımı ödeneği verilir.

Subay ve astsubaylardan; memur olmayan eşi veya aile yardım ödeneğine tabi çocuğu ölenlere Orgeneral aylığı tutarında; kendisinin ölümü halinde ise, sağlığında bildiri ile gösterdiği kişiye, sağlığında bildiri vermemiş ise eşine ve çocuklarına, bunlar yoksa ana ve babasına, bunlar da yoksa kardeşlerine Orgeneral aylığının iki katı tutarında ölüm yardım ödeneği verilir.

Subay ve astsubaylar ile bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri 5510 sayılı Kanun ve 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu hükümlerine göre diğer kamu görevlileri gibi sağlık hizmetlerinden faydalanmaktadır. Askeri personel askeri hastane ve revir/dispanserlerin yanında diğer tedavi kurum ve kuruluşlarından da yararlanabilmektedir.

Yıllık İzin: Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup subay ve astsubayların barışta her yıl 45 gün izin almaya hakları vardır. Bu iznin (30) günü plânlı, geriye kalan kısmı ise mazeret izni olarak kullandırılır. Mazeret izinleri zorunluluk olmadıkça yıllık izinle birlikte ve onun devamı olarak kullanılmaz.

Mazeret İzni: Türk Silâhlı Kuvvetleri personeline sene içindeki mazeretlerini karşılamak üzere (15) gün süre ile mazeret izni verilir. Bu iznin dışında;

*Eşinin doğum yapması, eşinin ölümü, çocuğunun ölümü, kendisinin veya eşinin ana, baba veya kardeşinin ölümü hallerinin her birinde isteği üzerine on güne kadar; *Kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde ise isteği üzerine yedi güne kadar;

*Yangın, deprem gibi olağanüstü bir mazeret dolayısıyla bir yıl içinde otuz güne kadar mazeret izni verilebilir.

*Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerinden ayrı olarak bir ay süreyle izin verilir.

*Subay ve astsubaylara, bakmakla yükümlü olduğu veya refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine, aylık ve özlük hakları korunarak üç aya kadar izin verilebilir. Bu sürenin bitimini müteakip istekleri üzerine ayrıca altı aya kadar aylıksız izin verilebilir.

Sıhhi İzin: Barış ve seferde hizmet yapamayacak şekilde hastalanan subaylar ve astsubaylar, aynı rütbede ay ve gün hesabıyla her çeşit hastalıklar için toplam olarak ve fiilen iki yılı (uzun süreli tedavi gerektiren hastalıklar için üç yılı) geçmemek üzere tedavi, istirahat ve hava değişimi işlemlerine tâbi tutulurlar. Ancak hastanelerde geçen teşhis ve tedavi süreleri, bu sürenin hesabında dikkate alınmaz.

Subay ve Astsubaylar, Türk Silahlı Kuvvetleri Konut Yönergesinde belirtilen esaslara göre kamu konutlarından istifade ederler.

Diğer kamu görevlilerinde olduğu gibi TSK’da görevli subay ve astsubayların emeklilik işlemleri 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre yapılmaktadır. Ayrıca, TSK personeli bazı kamu personeline uygulanan fiili hizmet zammı ve itibari hizmet zammından da faydalanmaktadır.

Subay ve astsubaylar OYAK’ın daimi üyeleridir ve her ay maaşlarından kesilen OYAK aidatı karşılığında OYAK tarafından sunulan aşağıdaki hizmetlerden yararlanırlar:

Emeklilik Yardımı : OYAK üyeliğinde 10 yılını doldurduktan sonra, herhangi bir sebeple ayrılarak, daimi üyeliği sona erenler Emeklilik Yardımına hak kazanır.

Ölüm Yardımı : Görevde olan OYAK üyeleri ile Emekli Maaşı Sistemi'nde (EMS) bulunan üyelerin vefatları halinde (EMS’ye devam eden vefat eden üye eşleri hariç), yasal mirasçılarına bir defaya mahsus ölüm yardımı gerçekleştirilir.

Ölüm yardımı, üyenin ölüm tarihindeki; aidata esas maaşı albayın aidata esas (Harp Okulu mezunu bir yıllık albay) maaşından düşük ise albayın aidata esas maaşının 20 katı; aidata esas maaşı albayın aidata esas maaşından yüksek ise kendisinin aidata esas maaşının 20 katı olarak ödenir.

EMS kapsamındaki üyelerin vefatları halinde kanuni mirasçılarına vefat eden üyenin en son hak ettiği aylık maaşının 10 katı tutarında ölüm yardımı ödenir.

Maluliyet Yardımı : Herhangi bir kaza, hastalık gibi nedenlerle görevlerini tam ya da kısmi olarak yerine getiremeyecek duruma gelen görevdeki OYAK üyeleri 205 sayılı Yasa'nın gerektirdiği şartları sağlaması durumunda tam ve kısmi maluliyet yardımından yararlanabilirler. Tam ve Daimi Maluliyet Yardımı; aidata esas maaşı albayın aidata esas (Harp Okulu mezunu bir yıllık albay) maaşından düşük ise albayın aidata esas maaşının 20 katı, aidata esas maaşı albayın aidata esas maaşından yüksek ise kendilerinin aidata esas maaşının 20 katı olarak ödenmektedir.

Kısmi maluliyet yardımından; herhangi bir kaza dolayısıyla 205 sayılı Kanun’a ekli Maluliyet Tablosu'nda belirtilen uzuvlarında kayba uğrayan OYAK üyeleri bu tabloda belirtilen oranlar doğrultusunda yararlanabilir.

Emekli Maaşı Sistemi: OYAK üyeliğinde 10 yılını doldurduktan sonra, herhangi bir sebeple ayrılarak emeklilik yardımı alan istedikleri takdirde OYAK sisteminde biriken rezervlerinin tamamını veya belirli bir kısmını (1/4, 2/4 veya 3/4) OYAK’ta bırakarak OYAK iştirakleri tarafından elde edilen gelir oranında emekli maaşlarına ilave bir gelir elde edebilirler.

Sistemde bırakılan rezerv üzerinden elde edilen gelirin üyenin tercihine göre belirli bir miktarı kendisine maaş olarak ödenirken, kalan kısmı rezerv tutarına ilave edilir. Üyeler birikmiş rezerv tutarlarını çekmek suretiyle sistemden ayrılabilirler.

Konut Ön Biriktirim Fonu (KÖBF): İsteyen subay ve astsubaylar maaşlarının belirli bir miktarının kesilmesi karşılığında KÖBF üyesi olarak OYAK güvencesinde birikimlerini değerlendirebilirler.

Borç Verme Hizmeti: Üyeler, maaşlarının 4 katına kadar OYAK kaynaklı borç verme hizmetlerinden yararlanabilirler. Ayrıca yangın, deprem ve su baskını gibi tabii afetlerde kendisine ait evi veya ev eşyasının hasar görmesi durumunda üyelere Albay maaşının 10 katına kadar borç verilebilir.

Konut Edindirme Hizmetleri: Üyelikte 15 yılını dolduran subay ve astsubaylar bireysel konut kredisi veya kooperatif kredisi kullanabilecekleri gibi; OYAK tarafından üretilen toplu konutlardan da istifade edebilirler.

Bağışa Dayalı Emekli Geliri Sistemi: İsteyen subay ve astsubaylar, Emekli Maaşı Sistemine ilave olarak brüt emeklilik yardımını geçmeyecek şekilde, istedikleri kadar tutarı OYAK’a bağış olarak yatırmak suretiyle OYAK iştirakleri tarafından elde edilen gelir oranında emekli maaşlarına ilave bir gelir elde edebilirler.

Sistemde bırakılan rezerv üzerinden elde edilen gelirin üyenin tercihine göre belirli bir miktarı kendisine maaş olarak ödenirken, kalan kısmı rezerv tutarına ilave edilir. Bu sistemden ayrılarak ödenen bağışı geri almak mümkün olmamakla birlikte; subay ve astsubayların ölümleri halinde sistemdeki rezerv tutarları mirasçılarına geri ödenir.

1. Muvazzaf Subay ve Astsubaylar:

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nun ilgili hükümleri gereğince;

a. Muvazzaf subay ve astsubaylar nasbedildikleri tarihten itibaren fiilen TSK’da 10 yıl hizmet etmedikçe istifa edememektedir.

b. Diğer yandan, astsubaylıktan subay olanlar hakkında bu yükümlülük astsubay çavuşluğa nasıp tarihinden itibaren hesap edilmektedir.

c. Türk Silâhlı Kuvvetleri’nden her ne şekilde olursa olsun mecburî hizmet yükümlülüğünü tamamlamadan ayrılan veya ilişiği kesilen subay ve astsubaylar (Türk Silâhlı Kuvvetleri’nde görev yapamaz şeklinde sağlık raporu alanlar ile vazife malûlü olarak Türk Silâhlı Kuvvetleri’nden ayrılanlar hariç), her yıl belirlenen; askerî öğrenci, subay ve astsubay nasbedildikten sonra kendilerine yapılan öğrenim, eğitim ve yetiştirme masraflarını, yükümlülük sürelerinin eksik kalan kısmı ile orantılı olarak kanunî faizi ile birlikte tazminat olarak ödemek durumunda kalırlar.

2. Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar:

Sözleşmeli subay ve astsubayların sözleşmeleri 3-9 yıl arasında yapılır. Sözleşme süreleri sona ermeden istifa edemezler.

Sözleşmeli subaylar/astsubaylardan yönetmelikte belirtilen şartları taşıyanlar, talepleri halinde belirlenen kontenjan dahilinde muvazzaf subaylığa/astsubaylığa geçirilebilirler. Muvazzaf subaylığa geçiş için, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yedinci fiili hizmet yılı başından itibaren onikinci fiili hizmet yılının bitimine kadar, muvazzaf astsubaylığa geçiş için, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki dördüncü fiili hizmet yılı başından itibaren onikinci fiili hizmet yılının bitimine kadar başvuru yapılabilir. Bu şekilde muvazzaf subaylığa/astsubaylığa geçirilenler; subay/astsubay nasbedildikleri tarihten başlamak üzere “on yıl” hizmet etmedikçe istifa edemezler.

GENEL Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
EĞİTİM 1. Başvurunun yapılacağı yıl veya bir önceki yıl liseden mezun olmak (Daha önceki yıllarda mezun olanlar başvuramazlar),
2. Başvurunun yapılacağı yıl Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan üniversite giriş sınavlarına girmek,
3. Devam mecburiyeti olan ve başvuru kılavuzunda belirtilen okul türlerinden mezun olmak,
4. Öğreniminin herhangi bir safhasında yukarıda belirtilen okul türleri dışındaki herhangi bir okulda okumamış olmak,
5. Herhangi bir nedenle herhangi bir okuldan çıkarılmamış olmak.
YAŞ En fazla 20 yaşında olmak (Yaş; bulunulan yıldan gün ve ay gözetmeksizin doğum yılının çıkarılması ile hesaplanır ve her ne sebeple olursa olsun yaş düzeltmesi yaptıranların düzeltmeden önceki yaşları dikkate alınır).
BOY
(En Az)
YAŞ ERKEK
16 158 cm
17 162 cm
18 163 cm
19/20 164 cm
KİLO Yukarıdaki uzunluklar alt sınırlardır. Üst sınırlar ve boylara göre kilo tablosu için başvuru kılavuzunu inceleyiniz.
DİĞER Başvurulacak branşlara ilişkin özel koşullar için başvuru kılavuzunu inceleyeniz.

www.damyo.edu.tr internet adresinden ön kayıt başvurusunda bulunan adaylar; o yıl yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavından aldıkları puanlara göre sıralanır ve ihtiyaç duyulan branştaki aday sayısına bağlı olarak belirlenen “İkinci Seçim Aşamaları Çağrı Taban Puanı”na göre ikinci seçim aşamaları için Deniz Harp Okuluna davet edilir.

Uzman doktorlar tarafından yapılan ön sağlık muayenesinde, adayların; ortopedik rahatsızlıkları, cilt ve deri hastalıkları, dış görünümü bozan rahatsızlıkları, boy / kilo uyumsuzlukları, görme ve işitme bozuklukları ile ağız ve diş hastalıkları tespit edilir ve genel sağlık kontrolleri yapılır. Gerekli sağlık koşullarını taşımadığı tespit edilen adaylar için itiraz muayenesi niteliğinde ikinci bir muayene yapılmaktadır. Kurulca verilen bu son karar kesin olup adayın bu karara itiraz hakkı bulunmamaktadır.

Adayların çabukluk, çeviklik ve kondisyonunu ortaya çıkaran testler uygulanmaktadır. Aşağıda verilen alt sınır değerleri bu testlerden başarılı olabilmek için belirlenmiş asgari değerlerdir ve testleri alt sınır değerlerinde yapan adaylar 100 üzerinden 10 puan almaktadır.

TEST TÜRÜ ALT SINIR DEĞERİ
400 metre Koşu 84 sn.
Barfiks 1 tekrar
Durarak Uzun Atlama 165 cm
Mekik (1 Dakikada) 20 tekrar.
Basketbol Topu Fırlatma 7 metre

Adaylar alt sınır değerlerinin üzerinde performans gösterdiklerinde, aldıkları puanlar performanslarına göre kademeli olarak artmaktadır. Herhangi dört testten alt sınır derecesi üstünde yeterlilik gösteren adaylar başarılı kabul edilir. İki veya daha fazla testten başarısız olan adaylara başarısız oldukları testlerde birer hak daha verilir. İkinci hakkında da başarısız olan adaylar elenmektedir.

Mülakat yoluyla adayın, gelişime açıklığı, bireysel zenginlik ve kültürü, söylenenleri doğru anlama, konuşma ve ifade becerisi, düşünceleri arasındaki tutarlılığı, ikna gücü, çok yönlü düşünme yeteneği, kendine güveni, heyecan durumu, davranışlarındaki denge, denizcilik ve askerlik mesleğine yönelik istekliliği, konuşma kusurları ve psikolojik yapısı değerlendirilmektedir.

Seçim Aşamalarında başarılı olan her aday için “Aday Performans Puanı” tespit edilir. “Aday Performans Puanı” aday öğrencilerin Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) puanı, bedeni yeterlilik testleri puanı ve mülakat puanı dikkate alınarak hesaplanır.

Seçim aşamalarında başarılı olan adaylar, “Askerî Öğrenci Olur” kararlı sağlık raporu almak amacıyla, askerî sağlık teşkillerine sevk edilmektedir. Diğer Kuvvet Komutanlıklarının o alım döneminde askeri okullara giriş için alınmış olan “Askerî Öğrenci Olur” kararlı sağlık raporları, geçerli kabul edilmektedir. Bu durumda olan adaylar, ayrıca askerî sağlık teşkillerine sevk edilmezler. Almış oldukları ön raporun aslı veya onaylı fotokopisi yeterli olmaktadır.

Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu öğrenci adaylarına okulu ve askerî mevzuatı tanıtmak, temel askerlik eğitimi yaptırmak, adayların Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu eğitim ve öğretiminin gerektirdiği niteliklere ulaşmasını sağlamak üzere akademik yıl öncesinde verilen, kesin süresi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından belirlenen eğitimdir. İntibak eğitimi safhasında adayların tutum, tavır ve davranışlarıyla askerliğe ve denizciliğe uygun olup olmadıkları değerlendirilir. İntibak eğitimini başarı ile tamamlayanlar, and içerek Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu öğrencisi olmaya hak kazanırlar.

Subay ve Astsubaylara TSK Personel Kanununda belirtilen ek gösterge oranına göre hesaplanan aylık ödenir. Buna ilave olarak;

Subay ve astsubaylardan uçucu, paraşütçü, denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adam olanlara rütbe ve hizmet yılına göre belirlenen oranda ilave tazminat ödenir.

Evli bulunan subaylara ve astsubaylara çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi ve çocukları için devlet memurlarına ödenen miktarda aile yardımı ödeneği ödenir.

Subay ve astsubaylardan çocuğu dünyaya gelenlere, devlet memurlarına ödenen miktarda doğum yardımı ödeneği verilir.

Subay ve astsubaylardan; memur olmayan eşi veya aile yardım ödeneğine tabi çocuğu ölenlere Orgeneral aylığı tutarında; kendisinin ölümü halinde ise, sağlığında bildiri ile gösterdiği kişiye, sağlığında bildiri vermemiş ise eşine ve çocuklarına, bunlar yoksa ana ve babasına, bunlar da yoksa kardeşlerine Orgeneral aylığının iki katı tutarında ölüm yardım ödeneği verilir.

Subay ve astsubaylar ile bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri 5510 sayılı Kanun ve 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu hükümlerine göre diğer kamu görevlileri gibi sağlık hizmetlerinden faydalanmaktadır. Askeri personel askeri hastane ve revir/dispanserlerin yanında diğer tedavi kurum ve kuruluşlarından da yararlanabilmektedir.

Yıllık İzin: Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup subay ve astsubayların barışta her yıl 45 gün izin almaya hakları vardır. Bu iznin (30) günü plânlı, geriye kalan kısmı ise mazeret izni olarak kullandırılır. Mazeret izinleri zorunluluk olmadıkça yıllık izinle birlikte ve onun devamı olarak kullanılmaz.

Mazeret İzni: Türk Silâhlı Kuvvetleri personeline sene içindeki mazeretlerini karşılamak üzere (15) gün süre ile mazeret izni verilir. Bu iznin dışında;

*Eşinin doğum yapması, eşinin ölümü, çocuğunun ölümü, kendisinin veya eşinin ana, baba veya kardeşinin ölümü hallerinin her birinde isteği üzerine on güne kadar; *Kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde ise isteği üzerine yedi güne kadar;

*Yangın, deprem gibi olağanüstü bir mazeret dolayısıyla bir yıl içinde otuz güne kadar mazeret izni verilebilir.

*Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerinden ayrı olarak bir ay süreyle izin verilir.

*Subay ve astsubaylara, bakmakla yükümlü olduğu veya refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine, aylık ve özlük hakları korunarak üç aya kadar izin verilebilir. Bu sürenin bitimini müteakip istekleri üzerine ayrıca altı aya kadar aylıksız izin verilebilir.

Sıhhi İzin: Barış ve seferde hizmet yapamayacak şekilde hastalanan subaylar ve astsubaylar, aynı rütbede ay ve gün hesabıyla her çeşit hastalıklar için toplam olarak ve fiilen iki yılı (uzun süreli tedavi gerektiren hastalıklar için üç yılı) geçmemek üzere tedavi, istirahat ve hava değişimi işlemlerine tâbi tutulurlar. Ancak hastanelerde geçen teşhis ve tedavi süreleri, bu sürenin hesabında dikkate alınmaz.

Subay ve Astsubaylar, Türk Silahlı Kuvvetleri Konut Yönergesinde belirtilen esaslara göre kamu konutlarından istifade ederler.

Diğer kamu görevlilerinde olduğu gibi TSK’da görevli subay ve astsubayların emeklilik işlemleri 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre yapılmaktadır. Ayrıca, TSK personeli bazı kamu personeline uygulanan fiili hizmet zammı ve itibari hizmet zammından da faydalanmaktadır.

Subay ve astsubaylar OYAK’ın daimi üyeleridir ve her ay maaşlarından kesilen OYAK aidatı karşılığında OYAK tarafından sunulan aşağıdaki hizmetlerden yararlanırlar:

Emeklilik Yardımı : OYAK üyeliğinde 10 yılını doldurduktan sonra, herhangi bir sebeple ayrılarak, daimi üyeliği sona erenler Emeklilik Yardımına hak kazanır.

Ölüm Yardımı : Görevde olan OYAK üyeleri ile Emekli Maaşı Sistemi'nde (EMS) bulunan üyelerin vefatları halinde (EMS’ye devam eden vefat eden üye eşleri hariç), yasal mirasçılarına bir defaya mahsus ölüm yardımı gerçekleştirilir.

Ölüm yardımı, üyenin ölüm tarihindeki; aidata esas maaşı albayın aidata esas (Harp Okulu mezunu bir yıllık albay) maaşından düşük ise albayın aidata esas maaşının 20 katı; aidata esas maaşı albayın aidata esas maaşından yüksek ise kendisinin aidata esas maaşının 20 katı olarak ödenir.

EMS kapsamındaki üyelerin vefatları halinde kanuni mirasçılarına vefat eden üyenin en son hak ettiği aylık maaşının 10 katı tutarında ölüm yardımı ödenir.

Maluliyet Yardımı : Herhangi bir kaza, hastalık gibi nedenlerle görevlerini tam ya da kısmi olarak yerine getiremeyecek duruma gelen görevdeki OYAK üyeleri 205 sayılı Yasa'nın gerektirdiği şartları sağlaması durumunda tam ve kısmi maluliyet yardımından yararlanabilirler. Tam ve Daimi Maluliyet Yardımı; aidata esas maaşı albayın aidata esas (Harp Okulu mezunu bir yıllık albay) maaşından düşük ise albayın aidata esas maaşının 20 katı, aidata esas maaşı albayın aidata esas maaşından yüksek ise kendilerinin aidata esas maaşının 20 katı olarak ödenmektedir.

Kısmi maluliyet yardımından; herhangi bir kaza dolayısıyla 205 sayılı Kanun’a ekli Maluliyet Tablosu'nda belirtilen uzuvlarında kayba uğrayan OYAK üyeleri bu tabloda belirtilen oranlar doğrultusunda yararlanabilir.

Emekli Maaşı Sistemi: OYAK üyeliğinde 10 yılını doldurduktan sonra, herhangi bir sebeple ayrılarak emeklilik yardımı alan istedikleri takdirde OYAK sisteminde biriken rezervlerinin tamamını veya belirli bir kısmını (1/4, 2/4 veya 3/4) OYAK’ta bırakarak OYAK iştirakleri tarafından elde edilen gelir oranında emekli maaşlarına ilave bir gelir elde edebilirler.

Sistemde bırakılan rezerv üzerinden elde edilen gelirin üyenin tercihine göre belirli bir miktarı kendisine maaş olarak ödenirken, kalan kısmı rezerv tutarına ilave edilir. Üyeler birikmiş rezerv tutarlarını çekmek suretiyle sistemden ayrılabilirler.

Konut Ön Biriktirim Fonu (KÖBF): İsteyen subay ve astsubaylar maaşlarının belirli bir miktarının kesilmesi karşılığında KÖBF üyesi olarak OYAK güvencesinde birikimlerini değerlendirebilirler.

Borç Verme Hizmeti: Üyeler, maaşlarının 4 katına kadar OYAK kaynaklı borç verme hizmetlerinden yararlanabilirler. Ayrıca yangın, deprem ve su baskını gibi tabii afetlerde kendisine ait evi veya ev eşyasının hasar görmesi durumunda üyelere Albay maaşının 10 katına kadar borç verilebilir.

Konut Edindirme Hizmetleri: Üyelikte 15 yılını dolduran subay ve astsubaylar bireysel konut kredisi veya kooperatif kredisi kullanabilecekleri gibi; OYAK tarafından üretilen toplu konutlardan da istifade edebilirler.

Bağışa Dayalı Emekli Geliri Sistemi: İsteyen subay ve astsubaylar, Emekli Maaşı Sistemine ilave olarak brüt emeklilik yardımını geçmeyecek şekilde, istedikleri kadar tutarı OYAK’a bağış olarak yatırmak suretiyle OYAK iştirakleri tarafından elde edilen gelir oranında emekli maaşlarına ilave bir gelir elde edebilirler.

Sistemde bırakılan rezerv üzerinden elde edilen gelirin üyenin tercihine göre belirli bir miktarı kendisine maaş olarak ödenirken, kalan kısmı rezerv tutarına ilave edilir. Bu sistemden ayrılarak ödenen bağışı geri almak mümkün olmamakla birlikte; subay ve astsubayların ölümleri halinde sistemdeki rezerv tutarları mirasçılarına geri ödenir.

1. Muvazzaf Subay ve Astsubaylar:

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nun ilgili hükümleri gereğince;

a. Muvazzaf subay ve astsubaylar nasbedildikleri tarihten itibaren fiilen TSK’da 10 yıl hizmet etmedikçe istifa edememektedir.

b. Diğer yandan, astsubaylıktan subay olanlar hakkında bu yükümlülük astsubay çavuşluğa nasıp tarihinden itibaren hesap edilmektedir.

c. Türk Silâhlı Kuvvetleri’nden her ne şekilde olursa olsun mecburî hizmet yükümlülüğünü tamamlamadan ayrılan veya ilişiği kesilen subay ve astsubaylar (Türk Silâhlı Kuvvetleri’nde görev yapamaz şeklinde sağlık raporu alanlar ile vazife malûlü olarak Türk Silâhlı Kuvvetleri’nden ayrılanlar hariç), her yıl belirlenen; askerî öğrenci, subay ve astsubay nasbedildikten sonra kendilerine yapılan öğrenim, eğitim ve yetiştirme masraflarını, yükümlülük sürelerinin eksik kalan kısmı ile orantılı olarak kanunî faizi ile birlikte tazminat olarak ödemek durumunda kalırlar.

2. Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar:

Sözleşmeli subay ve astsubayların sözleşmeleri 3-9 yıl arasında yapılır. Sözleşme süreleri sona ermeden istifa edemezler.

Sözleşmeli subaylar/astsubaylardan yönetmelikte belirtilen şartları taşıyanlar, talepleri halinde belirlenen kontenjan dahilinde muvazzaf subaylığa/astsubaylığa geçirilebilirler. Muvazzaf subaylığa geçiş için, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yedinci fiili hizmet yılı başından itibaren onikinci fiili hizmet yılının bitimine kadar, muvazzaf astsubaylığa geçiş için, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki dördüncü fiili hizmet yılı başından itibaren onikinci fiili hizmet yılının bitimine kadar başvuru yapılabilir. Bu şekilde muvazzaf subaylığa/astsubaylığa geçirilenler; subay/astsubay nasbedildikleri tarihten başlamak üzere “on yıl” hizmet etmedikçe istifa edemezler.

GENEL Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak.
EĞİTİM En az lise veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak
YAŞ 01 Ocak itibarıyla 25 yaşını bitirmemiş olmak.
BOY En az 164 cm. boyunda olmak.
KİLO Boylara göre kilo sınırları için başvuru kılavuzuna bakınız.
DİĞER Başvuru tarihi itibarıyla terhislerine 6 ay veya daha az süre kalmak veya terhisi üzerinden üç yıldan fazla süre geçmemiş olmak.

Başvuru yapılacak statü ve sınıflara ilişkin özel koşulları www.dzkk.tsk.tr adresinde yayımlanan başvuru kılavuzlarında bulabilirsiniz.

Başvurular sadece www.dzkk.tsk.tr internet adresindeki “İnsan Kaynakları-Personel Alımları’’ sayfası altında bulunan http://personeltemin.dzkk.tsk.tr linkden yapılacaktır. Adayların Başvuru Kılavuzunun tamamını okuduktan sonra yukarıda belirtilen internet adresinden ‘’Aday Girişi” kısmına girerek istenilen bilgileri doldurmaları gerekmektedir.

BRANŞ Genel Kültür Askeri Kültür Branş Bilgisi Sınav Süresi
Aşçı, Porsun, Deniz İstihkâm, Deniz İstihkam (İş Makinesi Operatörü), Mekanikçi, Kurbağa adam, Topçu 50 Soru -- -- 60 dk
Diğer Branşlar 50 Soru 10 Soru 40 Soru 120 dk

Alınacak branşlara göre soru dağılımı değişiklik gösterebilmektedir. Detaylı bilgi alım yapılan dönemde yayınlanacak başvuru kılavuzunda bulunmaktadır. Adayların notları 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek, sınavların her birinden 60 standart puan ve üzeri not alan adaylar başarılı kabul edilecektir. Genel kültür ve meslek bilgisi sınavlarında soru sorulacak muhtemel alt konu başlıkları başvuru kılavuzunda yer almaktadır.

Ön sağlık testinde aşağıdaki hususlar aranır:

 • Kollar, bacaklar ve gövde bütünlüğü ile ilgili, dışarıdan bir bakışta belli olan ortopedik rahatsızlıklar,
 • İleri derecede cilt bozuklukları,
 • Duyu organlarının doğuştan yokluğu veya şekil bozukluğu
 • Beden hareket ve faaliyetleri ilgili dış görünümü ileri derecede bozan rahatsızlıklar,
 • Boy-kilo uyumsuzluğu, (Detaylar İçin Başvuru Klavuzuna Bakınız.)
 • Görme ve işitme ile ilgili yardımcı cihazların kullanım durumu (gözlük, işitme cihazı gibi),
 • Ağız ve diş sağlığı (Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin Hastalık ve arazılar listesinin 28’inci maddesi kapsamında).

Alım dönemlerinde ilan edilecek başvuru kılavuzunda yer alan fiziki test kriterleri geçerli olacaktır. Tabloda yer alan değerler bilgi verme amaçlıdır.

Tabloda belirtilen değerler minimum değerlerdir.

Branş Deniz Piyadesi (Yüksek Hazırlık Seviyeli Komando) Kurbağa Adam Kurbağa Adam (Mayın Harbi Dalgıcı) Diğer Sınıflar
Koşu 3000 m 14:30 dk 3000 m 14:30 dk 3000 m 14:30 dk 1500 m 8:09 dk
Şinav / Mekik 35/35 35/40 40/40 20/20
Barfiks 4 4 6 -
Yüzme 100 m serbest 04:00 dk 150 m 4:30 dk Not 1 150 m 4:00 dk Not 1 25 m Süresiz Not 2
Sualtı Yüzmesi 10 m 20 m 20 m -
Su Üstünde Durma 60 sn 60 sn 60 sn -
Serbest Dalış 4 m 4 m 4 m -
Kule Atlama 5 m 5 m 5 m -

Not 1: Yüzme testi 50 m Kurbağalama, 50 m yan, 50 m serbest olmak üzere 150 m’dir

Not 2: Yüzer birliklerde görevlendirilecek branşlar için 25 m yüzme bilme şartı aranmaktadır. Kara birliklerinde görevlendirilecek branşlar için yüzme bilme şartı aranmamaktadır.

Adaylara başvurdukları sınıf/branşları ile ilgili sorular yöneltilerek uygulama yaptırılacaktır.

Her adaya branşı ile ilgili 4 adet soru sorulacaktır.

Her soru 25 puan değerindedir. Bu sınavda başarılı olabilmek için en az 60 ve üzerinde puan almak gerekmektedir.

Mülakat; adaylarda bulunması gereken ve testlerle tespiti mümkün olmayan niteliklere adayın sahip olup olmadığını tespit etmek, adayın diğer aşamalarda ölçülemeyen kişisel özelliklerinin değerlendirilmesini sağlamak maksadıyla “yeterli bir zaman içerisinde adayın geçmişi, kişiliği, psikolojik yapısı, kendini ifade edebilme yeteneği ve askerlik mesleğine ön yeterliliğin tespiti gibi konuların değerlendirildiği” planlı bir görüşmedir.Adaylar 100 puan üzerinden değerlendirilecek, 70 ve üzerinde not alan adaylar başarılı sayılacaktır.

Aşağıdaki seçim aşamalarında alınan puanlar belirli oranlar dahilinde birleştirilerek sonuç puanı hesaplanır.

Genel Kültür Yazılı Sınavı Meslek Bilgisi Yazılı Sınavı Fiziki Yetenek Testi Uygulamalı Meslek Bilgisi Mülakat
Yazılı Meslek Bilgisi Sınavına Giren Adaylar %20 %30 %10 %20 %20
Yazılı Meslek Bilgisi Sınavına Girmeyen Adaylar %20 -- %10 %50 %20

Uzman erbaşlar; iki yıldan az, beş yıldan fazla olmamak şartıyla sözleşme yaparak göreve başlar. Uzman erbaşlar, sözleşme süresinin bitiminde terhis edilirler. Bunlardan görev yeterliliklerini karşılayan ve sözleşmelerinin yenilenmesini isteyenlerin istekleri, müteakip sözleşme süreleri bir yıldan az, beş yıldan fazla olmamak kaydıyla kabul edilebilir. Uzman çavuş ve uzman onbaşıların sözleşmeleri azamî 45 yaşına girdikleri yıla kadar uzatılabilir.

Uzman erbaşlara, göreve başlamış olmak kaydıyla sözleşmenin onaylandığı tarihten geçerli olarak 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa Ek'li "1 Sayılı Aylık Gösterge Tablosu" üzerinden aylık ödenir.

Uzman erbaşlara; yan ödemeleri, Silahlı Kuvvetler hizmet tazminatı, aile yardımı ödeneği, doğum yardımı ödeneği ve ölüm yardımı ödeneği, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu esaslarına göre ödenir.

Kendi kusurları olmaksızın hizmet sürelerinin uzatılmaması sebebiyle veya sözleşme süresini bitirip ayrılanlardan; hizmet süresi beş yılı geçmeyenlere, ayrıldıkları tarihte almakta oldukları net maaşları tutarının iki katının toplam hizmet yılı ile çarpımından bulunacak miktarda ikramiye verilir. Hizmet süresi beş yılı geçenlere ise, beş yıllık hizmetleri için yukarıdaki esasa göre hesaplanacak tutara; ayrıldıkları tarihte almakta oldukları net maaşlarının beş yıldan fazla olan hizmet yılı toplamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın ayrıca ilâve edilmesi suretiyle tespit edilecek miktarda ikramiye verilir.

Uzman erbaşlar mevcut hükümler dâhilinde, Millî Savunma Bakanlığına, Jandarma Genel Komutanlığına ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait konutlardan, kiralama sisteminden ve lojman tazminatından da istifade ederler.

Yıllık İzin: Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup subay ve astsubayların barışta her yıl 45 gün izin almaya hakları vardır. Bu iznin (30) günü plânlı, geriye kalan kısmı ise mazeret izni olarak kullandırılır. Mazeret izinleri zorunluluk olmadıkça yıllık izinle birlikte ve onun devamı olarak kullanılmaz.

Mazeret İzni: Türk Silâhlı Kuvvetleri personeline sene içindeki mazeretlerini karşılamak üzere (15) gün süre ile mazeret izni verilir. Bu iznin dışında;

Eşinin doğum yapması, eşinin ölümü, çocuğunun ölümü, kendisinin veya eşinin ana, baba veya kardeşinin ölümü hallerinin her birinde isteği üzerine on güne kadar; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde isteği üzerine yedi güne kadar,

Doğumda veya doğum sonrası aylıklı izin veya analık izni süresi içerisinde eşinin ölümü halinde, isteği üzerine uzman erbaşa anne için öngörülen süre kadar,

Yangın, deprem, su baskını gibi olağanüstü bir mazeret dolayısıyla bir yıl içerisinde otuz güne kadar, mazeret izni verilebilir. Verilen mazeret izinleri yıllık izne mahsup edilmez.

Uzman erbaşlara, bakmakla yükümlü olduğu veya refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine, aylık ve özlük hakları korunarak üç aya kadar izin verilebilir. Bu sürenin bitimini müteakip istekleri üzerine ayrıca altı aya kadar aylıksız izin verilebilir. Bu şekilde aylıksız izinli olarak geçirilen süreler sözleşme süresinden sayılmaz.

Sıhhi İzin: Barış ve seferde hizmet yapamayacak şekilde hastalanan uzman erbaşlara toplam 30 güne kadar sıhhi izin verilebilir.

Nöbetçi olanlar hariç olmak üzere uzman erbaşlardan isteyenler, 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun bu konudaki hükümleri saklı kalmak şartıyla, gece evlerine gidebilirler. Evlerine gidenler, subay ve astsubay servislerinden istifade edebilirler. Mesai başlangıcında görevleri başında bulunurlar.

Uzman erbaşlar rütbe işareti olarak, uzman onbaşı ve uzman çavuş rütbe işaretini ve bulundukları rütbede her üç hizmet yılını müteakip de bir kıdem işaretini takarlar. Kışlık ve yazlık olarak haricî kıyafetleri, astsubay günlük elbisesinin; eğitim kıyafetleri ise, yaka ve rütbe işaretleri hariç astsubay eğitim elbisesinin aynısıdır.

Uzman erbaşlar, ilk sözleşmelerini müteakip bedeli karşılığında zatî tabanca edinebilirler ve görevli olmadıkları zamanlarda da resmî veya sivil elbise ile zatî tabancalarını göze görünmeyecek şekilde taşıyabilirler. En az on yıl görev yapıp Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılanlara, istifa veya istifa etmiş sayılmak suretiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan subay ve astsubaylar gibi; emeklilik durumunda ise, emekli subay ve astsubaylar gibi silah taşıma ruhsatı verilir.

Uzman erbaşlar ile azami kırk beş yaşına girdikleri yıla kadar sözleşme yapılabilmektedir. 45 yaşına girmeleri sebebiyle Silahlı Kuvvetlerden ayrılacak olan uzman erbaşlardan istekliler, merkezi yönetim bütçe kanunlarında yer alan sınırlamalara tabi olmaksızın, Milli Savunma Bakanlığı, MSB ANT Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil) kadrolarında emekli aylığına hak kazandıkları tarihe kadar Devlet memuru olarak istihdam edilebilmektedir. Uzman erbaşlar emekli aylığına hak kazandıkları tarihe kadar çalıştıktan sonra 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine tabi olarak emekli olabilirler.

Uzman erbaşlar istedikleri takdirde OYAK’a üye olabilirler. OYAK üyesi olan uzman erbaşlar; her ay maaşlarından kesilen OYAK aidatı karşılığında OYAK tarafından sunulan aşağıdaki hizmetlerden yararlanırlar:

Emeklilik Yardımı :OYAK üyeliğinde 10 yılını doldurduktan sonra, herhangi bir sebeple ayrılarak, daimi üyeliği sona erenler Emeklilik Yardımına hak kazanır.

Ölüm Yardımı : Görevde olan OYAK üyeleri ile Emekli Maaşı Sistemi'nde (EMS) bulunan üyelerin vefatları halinde (EMS’ye devam eden vefat eden üye eşleri hariç), yasal mirasçılarına bir defaya mahsus ölüm yardımı gerçekleştirilir.

Ölüm yardımı, üyenin ölüm tarihindeki; aidata esas maaşı albayın aidata esas (Harp Okulu mezunu bir yıllık albay) maaşından düşük ise albayın aidata esas maaşının 20 katı; aidata esas maaşı albayın aidata esas maaşından yüksek ise kendisinin aidata esas maaşının 20 katı olarak ödenir.

EMS kapsamındaki üyelerin vefatları halinde kanuni mirasçılarına vefat eden üyenin en son hak ettiği aylık maaşının 10 katı tutarında ölüm yardımı ödenir.

Maluliyet Yardımı : Herhangi bir kaza, hastalık gibi nedenlerle görevlerini tam ya da kısmi olarak yerine getiremeyecek duruma gelen görevdeki OYAK üyeleri 205 sayılı Yasa'nın gerektirdiği şartları sağlaması durumunda tam ve kısmi maluliyet yardımından yararlanabilirler. Tam ve Daimi Maluliyet Yardımı; aidata esas maaşı albayın aidata esas (Harp Okulu mezunu bir yıllık albay) maaşından düşük ise albayın aidata esas maaşının 20 katı, aidata esas maaşı albayın aidata esas maaşından yüksek ise kendilerinin aidata esas maaşının 20 katı olarak ödenmektedir.

Kısmi maluliyet yardımından; herhangi bir kaza dolayısıyla 205 sayılı Kanun’a ekli Maluliyet Tablosu'nda belirtilen uzuvlarında kayba uğrayan OYAK üyeleri bu tabloda belirtilen oranlar doğrultusunda yararlanabilir.

Emekli Maaşı Sistemi: OYAK üyeliğinde 10 yılını doldurduktan sonra, herhangi bir sebeple ayrılarak emeklilik yardımı alan uzman erbaşlar istedikleri takdirde OYAK sisteminde biriken rezervlerinin tamamını veya belirli bir kısmını (1/4, 2/4 veya 3/4) OYAK’ta bırakarak OYAK iştirakleri tarafından elde edilen gelir oranında emekli maaşlarına ilave bir gelir elde edebilirler.

Sistemde bırakılan rezerv üzerinden elde edilen gelirin üyenin tercihine göre belirli bir miktarıkendisine maaş olarak ödenirken, kalan kısmı rezerv tutarına ilave edilir. Üyeler birikmiş rezerv tutarlarını çekmek suretiyle sistemden ayrılabilirler. Konut Ön Biriktirim Fonu (KÖBF): OYAK üyesi olan uzman erbaşlar istedikleri takdirde maaşlarının belirli bir miktarının kesilmesi karşılığında KÖBF üyesi olarak OYAK güvencesinde birikimlerini değerlendirebilirler.

Borç Verme Hizmeti: Üyeler, maaşlarının 4 katına kadar OYAK kaynaklı borç verme hizmetlerinden yararlanabilirler. Ayrıca yangın, deprem ve su baskını gibi tabii afetlerde kendisine ait evi veya ev eşyasının hasar görmesi durumunda üyelere Albay maaşının 10 katına kadar borç verilebilir.

Konut Edindirme Hizmetleri: Üyelikte 15 yılını dolduran uzman erbaşlar bireysel konut kredisi veya kooperatif kredisi kullanabilecekleri gibi; OYAK tarafından üretilen toplu konutlardan da istifade edebilirler.

Bağışa Dayalı Emekli Geliri Sistemi: İsteyen uzman erbaşlar, Emekli Maaşı Sistemine ilave olarak brüt emeklilik yardımını geçmeyecek şekilde, istedikleri kadar tutarı OYAK’a bağış olarak yatırmak suretiyle OYAK iştirakleri tarafından elde edilen gelir oranında emekli maaşlarına ilave bir gelir elde edebilirler.

Sistemde bırakılan rezerv üzerinden elde edilen gelirin üyenin tercihine göre belirli bir miktarı kendisine maaş olarak ödenirken, kalan kısmı rezerv tutarına ilave edilir. Bu sistemden ayrılarak ödenen bağışı geri almak mümkün olmamakla birlikte; bu uzman erbaşların ölümleri halinde sistemdeki rezerv tutarları mirasçılarına geri ödenir.

Uzman erbaşlar; iki yıldan az, beş yıldan fazla olmamak şartıyla sözleşme yaparak göreve başlar ve SGK ile ilişkilendirilirler.

Sözleşmenin imzalanmasından sonra ilk beş aylık intibak dönemi içerisinde göreve intibak edemeyenler ile ayrılmak isteyen uzman erbaşların sözleşmeleri feshedilerek, Türk Silâhlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilir. Kanunda belirtilen haller haricinde uzman erbaşlar sözleşmelerini tek taraflı olarak fesh edememektedir.

Her ne sebeple olursa olsun, sözleşmesi feshedilerek Türk Silâhlı Kuvvetleri ile ilişiği kesilen uzman erbaşlar, tekrar Türk Silâhlı Kuvvetlerine alınmazlar.

GENEL Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak.
EĞİTİM En az ilköğretim mezunu olmak.
YAŞ Başvuru yapılan yıl 01 Ocak tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olmak.
BOY En az 164 cm boyunda olmak.
BOY/KİLO Boylara göre kilo sınırları için başvuru kılavuzuna bakınız.

Başvuru yapılacak statü ve sınıflara ilişkin özel koşulları www.dzkk.tsk.tr Genel Ağ (Internet) adresinde yayımlanan başvuru kılavuzlarında bulabilirsiniz.

Başvurular sadece www.dzkk.tsk.tr internet adresindeki “İnsan Kaynakları-Personel Alımları’’ sayfası altında bulunan http://personeltemin.dzkk.tsk.tr linkden yapılacaktır. Adayların Başvuru Kılavuzunun tamamını okuduktan sonra yukarıda belirtilen internet adresinden ‘’Aday Girişi” kısmına girerek istenilen bilgileri doldurmaları gerekmektedir.

Ön sağlık testinde aşağıdaki hususlar aranır:

 • Kollar, bacaklar ve gövde bütünlüğü ile ilgili, dışarıdan bir bakışta belli olan ortopedik rahatsızlıklar,
 • İleri derecede cilt bozuklukları,
 • Duyu organlarının doğuştan yokluğu veya şekil bozukluğu
 • Beden hareket ve faaliyetleri ilgili dış görünümü ileri derecede bozan rahatsızlıklar,
 • Boy-kilo uyumsuzluğu, (Detaylar İçin Başvuru Klavuzuna Bakınız.)
 • Görme ve işitme ile ilgili yardımcı cihazların kullanım durumu (gözlük, işitme cihazı gibi),
 • Ağız ve diş sağlığı (Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin Hastalık ve arazılar listesinin 28’inci maddesi kapsamında).

Alım dönemlerinde ilan edilecek başvuru kılavuzunda yer alan fiziki test kriterleri geçerli olacaktır. Tabloda yer alan değerler bilgi verme amaçlıdır.

Adaylar aşağıdaki derecelere ulaştığında başarılı olmuş sayılacaktır.

Branş Cankurtaran Kurbağa Adam Diğer Sınıflar
Koşu 1500 m 9:39 dk 3000 m 14:30 dk 1500 m 9:49 dk
Şinav / Mekik 20/20 35/40 10/10
Barfiks - 5 -
Yüzme 100 m 06:00 dk Not 1 150 m 4:30 dk Not 2 Not 3
Sualtı Yüzmesi 10 m 15 m -
Su Üstünde Durma 20 sn 60 sn -
Serbest Dalış 4 m 4 m -
Kule Atlama 5 m 5 m -

Not 1: Suüstü yüzmesi; 25 metre kurbağalama, 25 metre yan, 25 metre sırtüstü ve 25 metre serbest olmak üzere 100 metredir.

Not 2: Suüstü yüzmesi; 50 metre kurbağalama, 50 metre yan ve 50 metre serbest olmak üzere 150 metredir.

Not 3: Yüzer birliklerde görev alacak yüzme bilmeyen sözleşmeli er adaylarına oryantasyon/ihtisas eğitimi esnasında yüzme eğitimi verilecektir. Yüzme eğitimi sonunda aday isteğine göre bir dakika su üstünde durma veya 25 m. yüzme testine tabi tutulacaktır.

Yüzme testinden başarılı olamayan aday ile sözleşme imzalanmayacak, işlemlerine son verilecektir.

Mülakat; adaylarda bulunması gereken ve testlerle tespiti mümkün olmayan niteliklere adayın sahip olup olmadığını tespit etmek, adayın diğer aşamalarda ölçülemeyen kişisel özelliklerinin değerlendirilmesini sağlamak maksadıyla “yeterli bir zaman içerisinde adayın geçmişi, kişiliği, psikolojik yapısı, kendini ifade edebilme yeteneği ve askerlik mesleğine ön yeterliliğin tespiti gibi konuların değerlendirildiği” planlı bir görüşmedir.

Sözleşmeli er adayları ön sözleşme yapılarak askerî eğitime alınırlar. Askerî eğitimi başarı ile tamamlayanlarla, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen yetkili komutanlıklarca dört yıldan fazla olmamak kaydıyla en az üç yıllık sözleşme yapılır. Her sözleşme süresinin sona erme tarihinden en az üç ay önce sözleşmeli erbaş ve erler sözleşmeyi yenileyeceklerine dair yazılı bildirimde bulunmadıkları takdirde, sözleşme kendiliğinden sona erer. Müteakip sözleşmeler, bir yıldan az, üç yıldan fazla olamaz. Sözleşmeli erbaş/erler toplam yedi yıl görev yapar.

Sözleşmeli er adayları, ön sözleşme tarihinden itibaren sözleşmeli erlerin birinci hizmet yılı için öngörülen ücretin üçte ikisi oranında aynı esas ve usuller çerçevesinde aylık ücrete hak kazanırlar. Sözleşmeli er adaylarının ön sözleşme dönemindeki iaşe ve ibateleri Devlet tarafından karşılanır.

Sözleşmeli erbaş ve erlere, sözleşme tarihinden geçerli olarak on altı yaşından büyükler için belirlenen asgari ücret brüt tutarının hizmet yıllarına göre 6191 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı cetvelde belirlenen oran ile çarpımı sonucu bulunacak tutar üzerinden aylık ücret verilir.

İlk sözleşmesini yahut müteakip sözleşme süresini bitirmesinden dolayı Türk Silâhlı Kuvvetlerinden ayrılan sözleşmeli erbaş ve erlere, ayrıldıkları tarihteki on altı yaşından büyükler için uygulanmakta olan brüt asgari ücret tutarının 6191 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı cetvelde hizmet yıllarına göre belirlenen oran ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ikramiye ödenir.

RÜTBEHİZMET YILIMAAŞ*İKRAMİYE**
Söz.Çvş.72.366-3.95974.853 TL
Söz.Onb.62.307-3.88852.506 TL
Söz.Onb.52.247-3.82845.056 TL
Söz.Onb.42.187-3.75737.607 TL
Söz.Er32.128-3.69730.158 TL
Söz.Er22.068-3.63715.139 TL
Söz.Er12.009-3.5667.569 TL

*Atandığı Birliğe Göre Değişir.
**Hizmet Yılı Sonunda.

Yıllık İzin: Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup sözleşmeli erlerin barışta her yıl 45 gün izin almaya hakları vardır. Bu iznin (30) günü plânlı, geriye kalan kısmı ise mazeret izni olarak kullandırılır.

Mazeret İzni: Sözleşmeli erbaş ve erlere sene içindeki mazeretlerini karşılamak üzere (15) gün süre ile mazeret izni verilir. Bu iznin dışında;

*Ana, baba, eş, çocuk ve kardeşlerinin ölümü halinde on gün,

*Yangın, deprem, su baskını gibi olağanüstü bir mazeret dolayısıyla bir yıl içerisinde otuz güne kadar mazeret izni verilebilir. Verilen mazeret izinleri yıllık izne mahsup edilmez.

Evci İzni: Sözleşmeli erbaş ve erler yükümlü erbaş ve erlerde olduğu gibi evci izninden istifade ederler.

Sözleşmeli er adayları ile sözleşmeli erbaş ve erler; ön sözleşme yapılması ile birlikte 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar.

Sözleşmeli erlikte en az iki yılını tamamlayanlar, kadro görev yeri uygunsa liyakat durumu da dikkate alınarak sözleşmeli onbaşılığa, sözleşmeli onbaşılıkta en az iki yılını tamamlayan personel kadro görev yeri uygunsa liyakat durumu da dikkate alınarak sözleşmeli çavuşluğa geçirilir.

Sözleşmeli erbaş ve erlerin ön sözleşme dönemi de dâhil olmak üzere, giyecek, bakım ve barınmaları ile iaşeleri erbaş ve erler gibi Devlet tarafından sağlanır.

Sözleşmeli erbaş ve erlerin kıyafetleri ile rütbelerin şekli ve niteliği Türk Silâhlı Kuvvetleri Kıyafet Yönetmeliğinde gösterilir. Sözleşmeli erbaş ve erlerin silâhları kadro silâhıdır, ilave zati tabanca verilmez.

Sözleşmeli erbaş ve erlerin günlük faaliyet programı ve hafta sonu izinleri, 1111 sayılı Kanunun gereği askerlik yapanlarda olduğu gibidir. Sözleşmeli erbaş ve erler görev süresince kışlada iskân edilirler, mesai bitiminde evlerine gitmezler.

Sözleşmeli erbaş ve erlerden üç yıllık görev süresini bitirerek dördüncü hizmet yılına devam edenler kuvvet komutanlıklarının belirlediği esaslar dâhilinde uzman erbaş (uzman erbaşlığa başvuru yaş sınırı sözleşmeli erbaş ve erler için 29’dur) veya astsubay olmak için müracaat edebilirler. Yapılacak sınavlarda başarılı olanlar uzman erbaş veya astsubaylığa geçebilirler. Uzman erbaş veya astsubaylığa geçenler bu statülerin emeklilik mevzuatına tabi olurlar. Ayrıca sözleşmeli erbaş ve er olarak en az yedi hizmet yılını doldurarak ayrılanlardan nitelik belgesi olumlu olanlar, ilgili mevzuatlarındaki şartları taşımaları kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadro ve pozisyonlarına bu maddedeki usul ve esaslar çerçevesinde atanırlar.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde personel sınıfları; muharip ve yardımcı sınıflar olmak üzere iki grupta ele alınmaktadır. Bunlar çok genel olarak, adından da anlaşılacağı üzere; muharip birliklerde görev yapanlar ve muharebe hizmet destek diye adlandırılan yardımcı (cephe gerisindeki) birliklerde görev yapanlar olarak tarif edilebilir. Yardımcı sınıf subaylar da muharip birliklerde görev yapabilir.

Görev Yerleri: Deniz Kuvvetleri Komutanlığının harekât ihtiyaçlarının dikte edeceği yüzer birlik (gemi) ve kıyı kadrolarında görev yaparlar.

Muharip sınıflar:Deniz, Deniz Piyade, Deniz İstihkâm

Yardımcı sınıflar: İkmal, Öğretmen, Tabip, Eczacı, Diş Tabibi, Mühendis, Askeri Hakim, Bando, Sağlık

Deniz Kuvvetleri K.lığının varlığının ana unsuru olan yüzer birlik kadrolarında ve buna bağlı olarak hizmet ihtiyaçları kapsamında sınıfının diğer kadro görev yerlerinde istihdam edilen muharip sınıf subaylardır.

Görev Yerleri: Deniz Kuvvetleri Komutanlığının harekât ihtiyaçlarının dikte edeceği yüzer birlik (gemi) ve kıyı kadrolarında görev yaparlar.

Harekat ihtiyaçlarına yönelik olarak amfibi birliklerde, hizmet ihtiyaçlarına bağlı olarak öncelikle güvenlik olmak üzere sınıfının diğer kadro görev yerlerinde istihdam edilen muharip sınıf subaylardır.

a. Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı,

b. Diğer birlik ve komutanlıklardaki merasim/muhafız, güvenlik ve hizmet birliklerinde,

c. Takım, Bölük, Tabur ve Alay Komutanlıkları ve karargâh ve kurumlarda uygun kadro görevlerinde istihdam edilirler.

Görev Yerleri: Deniz Kuvvetleri Komutanlığının harekât ihtiyaçlarının dikte edeceği yüzer birlik (gemi) ve kıyı kadrolarında görev yaparlar.

Harekat ihtiyaçlarına yönelik olarak istihkam birliklerinde hizmet ihtiyaçlarına bağlı olarak diğer sınıfının kadro görev yerlerinde istihdam edilen muharip sınıf subaylardır.

a. Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı,

b. Rıhtım-İskele Onarım İstihkam Tabur Komutanlığı (RİSTAB),

c. İnşaat Tabur Komutanlığında

ç. Karargâh ve/veya kurumlarda uygun kadro görevlerinde istihdam edilirler.

Görev Yerleri: Deniz Kuvvetleri Komutanlığının harekât ihtiyaçlarının dikte edeceği yüzer birlik (gemi) ve kıyı kadrolarında görev yaparlar.

Hizmet ihtiyaçları kapsamında sınıfının yüzer birlik kadroları ile kıyı kadro görev yerlerinde istihdam edilen yardımcı sınıf subaylardır.

Mesleki gelişim paternine ve hizmet ihtiyaçları ile kadro durumuna bağlı olarak gemi, karargâh ve kurumlarda uygun kadro görevlerinde istihdam edilirler.

Görev Yerleri: Deniz Kuvvetleri Komutanlığının harekât ihtiyaçlarının dikte edeceği yüzer birlik (gemi) ve kıyı kadrolarında görev yaparlar.

Eğitim/öğretim hizmeti ihtiyaçlarını karşılamak üzere sınıfının kadro görev yerlerinde istihdam edilen yardımcı sınıf subaylardır.

a. Eğitim kurumlarında öğretim elemanlığı, eğitim plan programları, araştırma geliştirme görevleri, plan program ve araştırma geliştirmeye yönelik şube müdürlüğü, bölüm başkanlığı ile karargâhların eğitim öğretim faaliyetlerini yürüten birimlerinde uygun kadro görevlerinde istihdam edilir.

b. İleri komutanlık ve yöneticilik mesleki gelişim devresinde, eğitim kurumlarında branşı ile ilgili bölüm başkanlığı, gerektiğinde orta dereceli okullarda öğretim başkanlığı, karargâhlarda şube müdürlüğü/grup başkanlığı gibi uygun yönetici kadrolarında istihdam edilir.

Sağlık hizmeti ihtiyaçlarını karşılamak üzere Gülhane Askeri Tıp Fakültesi ve sivil tıp fakülteleri mezunları arasından temin edilen ve sınıfının kadro görev yerlerinde istihdam edilen yardımcı sınıf subaylardır.

a. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile TSK Sağlık K.lığının hizmet ihtiyacı ve kadro durumuna bağlı olarak gemilerde, asker hastanelerinde uzmanlıkları ile ilgili kadro görevlerinde, karargâh ve kurumlardaki uygun kadro görevlerinde istihdam edilirler.

b. Tabip sınıfı subaylar, ileri komutanlık devresinde atandırıldıkları/atandırılmaları planlı görevler, mesleki gelişim paternleri ve Dz.K.K.lığı ile TSK Sağlık K.lığının görev ihtiyaçları doğrultusunda kişisel gelişimlerine de yardımcı olacak şekilde başarılı ve uygun niteliklere sahip olanların yurt dışı staj tahsil eğitimlerine, yan dal uzmanlık eğitimlerine, konferans, gezi, seminer ve kongre gibi faaliyetlere katılmaları sağlanır.

Görev Yerleri: Deniz Kuvvetleri Komutanlığının harekât ihtiyaçlarının dikte edeceği yüzer birlik (gemi) ve kıyı kadrolarında görev yaparlar.

Sağlık hizmeti ihtiyaçlarını karşılamak üzere dış kaynaktan eczacılık fakültelerinden mezun olan istekliler arasından temin edilen ve sınıfının kadro görev yerlerinde istihdam edilen yardımcı sınıf subaylardır.

Görev Yerleri: Deniz Kuvvetleri Komutanlığının harekât ihtiyaçlarının dikte edeceği yüzer birlik (gemi) ve kıyı kadrolarında görev yaparlar.

Sağlık hizmeti ihtiyaçlarını karşılamak üzere dış kaynaktan diş hekimliği fakültelerinden mezun olanlar arasından temin edilen ve sınıfının kadro görev yerlerinde istihdam edilen yardımcı sınıf subaylardır.

Diş tabibi subaylar rütbe ve ihtisaslarına uygun olarak revirler, hastane, gemi, birlik ve kurumlardaki uygun kadro görevlerinde istihdam edilirler.

Görev Yerleri: Deniz Kuvvetleri Komutanlığının harekât ihtiyaçlarının dikte edeceği yüzer birlik (gemi) ve kıyı kadrolarında görev yaparlar.

Teknik ve mühendislik alanlarında hizmet ihtiyaçları kapsamında sınıfının kadro görev yerlerinde istihdam edilen yardımcı sınıf subaylardır.

Tersaneler/Onarım Destek Komutanlıklarında, Bilgi Sistem Yönetim Birimleri (BSYB)’nde, Karargâhlardaki ihtisasları ile ilgili görevlerde, Eğitim kurumlarında öğretim üyeliği görevlerinde, Test İstasyon komutanlıklarında, Karargâhlarda şube müdürlüğü/kısım amirlikleri gibi görevlerde istihdam edilirler.

Askeri hakimlik ve askeri savcılık hizmeti ihtiyaçlarını karşılamak üzere 357 sayılı Askeri Hakimler Kanunu ve 926 sayılı TSK Personel Kanunu esasları uyarınca temin edilen yardımcı sınıf subaylardır.

Askeri hakim sınıfı subaylar yukarıda belirtilen görev sürelerinin sonunda kuruluşunda Askeri Mahkeme bulunan Komutanlıklarda hakim, savcı ile MSB, AYİM ve Askeri Yargıtay’da rütbelerine uygun hakimlik, savcılık, askeri müfettişlik, raportörlük, hukuk işleri müdürlüğü vb. karargâh görevlerine kararname ile atanırlar.

Bando grubunda yer almak veya yönetmek üzere temin edilen ve sınıfının kadro görev yerlerinde istihdam edilen yardımcı sınıf subaylardır.

Sağlık hizmeti ihtiyaçlarını karşılamak üzere temin edilen ve sınıfının kadro görev yerlerinde istihdam edilen yardımcı sınıf subaylardır.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde personel sınıfları; muharip ve yardımcı sınıflar olmak üzere iki grupta ele alınmaktadır. Bunlar çok genel olarak, adından da anlaşılacağı üzere; muharip birliklerde görev yapanlar ve muharebe hizmet destek diye adlandırılan yardımcı (cephe gerisindeki) birliklerde görev yapanlar olarak tarif edilebilir. Yardımcı sınıf astsubaylar da muharip birliklerde görev yapabilir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının harekât ihtiyaçlarının dikte edeceği yüzer birlik (gemi) ve kıyı kadrolarında görev yaparlar.

Muharip sınıflar:

Topçu, Güdümlü Mermi, Torpidocu, Mayın, Seyir, Porsun, Denizaltı Savunma Aletleri (D.S.A.), Radar, Telsiz, Elektronik, Motorcu, Elektrikçi, Yara Savunma, Uçak Bakım, Deniz Piyade, Deniz İstihkâm, İstihbarat

Yardımcı sınıflar:

İkmal, İdari, Teknisyen, Bando, Sağlık

Gemilerde ve kıyı birliklerinde bulunan topların bakımı ve çalıştırılması ile ilgili görevleri yapan astsubaylara Topçu Astsubayı denir.

Yapacağı Görevler: Topçu Astsubayları suüstü hedeflerine ve uçaklara karşı kullanılacak topların limanda bakımlarını ve atış öncesi hazırlıklarını, top cephanelerinin bakımlarını yaparlar. Topu daima atışa hazır halde bulundururlar. Gemilerdeki topları çalıştıran sistemler; elektrik ve hidrolik sistemlerin birleşiminden meydana gelir. Topçu Astsubayları bu nedenle elektrik, mekanik ve hidrolik sistemlerini çok iyi bilirler, bu sistemleri kullanarak topa kumanda ederler.

Görev Yerleri: Deniz Kuvvetleri Komutanlığının harekât ihtiyaçlarının dikte edeceği yüzer birlik (gemi) ve kıyı kadrolarında görev yaparlar.

Gemilerde bulunan güdümlü mermilerin bakımı ve çalıştırılması ile ilgili görevleri yapan Astsubaylara Güdümlü Mermi Astsubayı denir.

Yapacağı Görevler: Güdümlü Mermi Astsubayları suüstü hedeflerine ve uçaklara karşı kullanılacak güdümlü mermilerin atıcı sistemlerinin limanda bakımlarını ve atış öncesi hazırlıklarını, güdümlü mermilerin cephaneliklerinin bakımlarını yaparlar. Güdümlü mermi sistemlerini atışa hazır halde bulundururlar. Gemilerdeki güdümlü mermi atıcı sistemleri; elektrik ve hidrolik sistemlerin birleşiminden meydana gelir. Güdümlü Mermi Astsubayları bu nedenle elektrik, mekanik ve hidrolik sistemlerini çok iyi bilirler, bu sistemleri kullanarak güdümlü mermi atıcı sistemlerine kumanda ederler.

Görev Yerleri: Deniz Kuvvetleri Komutanlığının harekât ihtiyaçlarının dikte edeceği yüzer birlik (gemi) ve kıyı kadrolarında görev yaparlar.

Gemilerde bulunan her çeşit sualtı silahının (torpidoların) bakımı ve çalıştırılması ileilgili görevleri yapan Astsubaylara Torpidocu Astsubay denir.

Yapacağı Görevler: Torpidocu Astsubaylar suüstü gemilerine ve denizaltılara karşı kullanılacak sualtı silahlarının ve atıcı sistemlerinin limanda bakımlarını ve atış öncesi 5 hazırlıklarını, sualtı cephanelerinin bakımlarını yaparlar. Sistemlerini daima atışa hazır halde bulundururlar. Gemilerdeki sualtı atıcılarını çalıştıran sistemler; elektrik ve hidrolik sistemlerin birleşiminden meydana gelir. Torpidocu Astsubayları bu nedenle elektrik, mekanik ve hidrolik sistemlerini çok iyi bilirler. Ayrıca sualtı silahlarının hedefe yöneltilmesi ile ilgili atıcı sistemlerini kullanırlar.

Görev Yerleri: Deniz Kuvvetleri Komutanlığının harekât ihtiyaçlarının dikte edeceği yüzer birlik (gemi) ve kıyı kadrolarında görev yaparlar.

Gemilerde ve kıyı birliklerinde bulunan mayınların bakımı ve kullanıma hazır hale getirilmesi ile ilgili görevleri yapan Astsubaylara Mayın Astsubayı denir.

Yapacağı Görevler: Torpidocu Astsubaylar suüstü gemilerine ve denizaltılara karşıkullanılacak mayınların, mayın dökme sistemlerinin ve mayın tarama sistemlerinin limanda bakımlarını ve döküş veya tarama öncesi hazırlıklarını, mayınların bakımlarını yaparlar.

Görev Yerleri: Deniz Kuvvetleri Komutanlığının harekât ihtiyaçlarının dikte edeceği yüzer birlik (gemi) ve kıyı kadrolarında görev yaparlar.

Gemilerin bir mevkiden bir başka mevkie gitmesi için gerekli hesaplamaları yapan ve bununla ilgili sistem ve dokümanları kullanan Astsubaylara Seyir Astsubayı denir.

Yapacağı Görevler: Seyir öncesinde geminin hareket edeceği limandan, geçeceği denizlere ve varacağı limana kadar seyir planını yapar, seyir esnasında, elektronik cihazlardan, seyir aletlerinden, haritalardan ve seyir dokümanlarından faydalanarak geminin deniz üzerinde bulunduğu mevkii tespit eder ve harita üzerine işaretler, seyir ile ilgili ihtiyaç duyulan astronomik ve hidrografik diğer bilgileri ve etkileri hesaplarlar. Sorumlusu olduğu dokümanların ve seyir haritalarının düzeltmelerini yaparak güncelleştirir ve usulüne uygun muhafaza ederler. Elektronik ve mekanik seyir aletlerini kullanırlar. Bunlara ek olarak geminin görünür haberleşmesini yürütürler.

Görev Yerleri: Deniz Kuvvetleri Komutanlığının harekât ihtiyaçlarının dikte edeceği yüzer birlik (gemi) ve kıyı kadrolarında görev yaparlar.

Gemilerdeki her türlü gemicilik donanımının bakımı ve çalıştırılması ile ilgili görevleri yapan Astsubaylara Porsun Astsubayı denir.

Yapacağı Görevler: Gemilerde halatların, demirin ve demir zincirinin, gemicilikle ilgili her çeşit hareketli ve sabit donanımın bakımını ve çalıştırılmasını bilir ve bunları kullanırlar. Geminin silahları ve makineleri dışındaki her şeylerinin bakımını yapar ve yaptırırlar. Özellikle boya hazırlama ve boya yapma konusundaki her yöntemi bilir ve çok iyi seviyede yaparlar.

Görev Yerleri: Deniz Kuvvetleri Komutanlığının harekât ihtiyaçlarının dikte edeceği yüzer birlik (gemi) ve kıyı kadrolarında görev yaparlar.

Gemilerde, uçaklarda ve helikopterlerde bulunan sonarların (ses sinyalleri ile sualtını gözetleyen cihazlar) ve benzeri akustik cihazların bakımı ve çalıştırılması ile ilgili görevleri yapan Astsubaylara Denizaltı Savunma Aletleri Astsubayı denir.

Yapacağı Görevler: Sonar, denizaltı gemilerinin dalmış durumdayken tespit edilmesinde kullanılan akustik (ses sinyalleri ile çalışan) bir cihazdır. Denizaltı Savunma Aletleri (DSA) Astsubayları sonarların ve diğer akustik cihazların limanda bakımlarını ve seyir öncesi hazırlıklarını yaparlar. Akustik cihazları daima kullanılmaya hazır halde bulundururlar. Gerektiğinde akustik cihazlarını kullanarak denizaltı gemilerini tespit ederler. Deniz suyunun özellikleri (sıcaklık, tuzluluk, basınç gibi) sonarlardan yayımlanan, sonarlara veya diğer akustik cihazlara gelen ses sinyallerini çok etkilerler. Bu nedenle DSA Astsubayları deniz suyu ve deniz dibi özelliklerinin ses sinyalleri üzerindeki etkileri, bu etkilerin ölçülmesi veyatahmin edilmesi, bu amaca yönelik cihazların ve bilgisayar programlarının kullanılması konularını çok iyi seviyede bilir ve uygularlar.

Görev Yerleri: Deniz Kuvvetleri Komutanlığının harekât ihtiyaçlarının dikte edeceği yüzer birlik (gemi) ve kıyı kadroları ile Deniz Kuvvetlerinin uçak ve helikopterlerinde görev yaparlar.

Gemilerde, uçaklarda, helikopterlerde ve kıyı birliklerinde bulunan radarları ve buna bağlı sistemleri kullanan Astsubaylara Radar Astsubayı denir.

Yapacağı Görevler: Yaptığı elektromanyetik yayımın tespit edilmesi istenen cisme (gemilere, uçaklara, helikopterlere, füzelere, kara araçlarına vb.) çarparak geri dönmesi ile tespit yapan elektronik cihazlara radar adı verilmektedir. Radar Astsubayları; Deniz Kuvvetlerinde bulunan radar cihazlarını çalıştırır, istenen cisimlerin tespitini ve değerlendirmesini yaparlar. Radarlara ilave olarak; çalıştıkları yerde (Savaş Harekat Merkezinde “SHM’de”) bulunan haberleşme, elektronik tanıma tanıtma cihazlarını, iz masalarını, haritaları, elektronik seyir cihazlarını kullanırlar.

Görev Yerleri: Deniz Kuvvetleri Komutanlığının harekât ihtiyaçlarının dikte edeceği yüzer birlik (gemi) ve kıyı kadroları ile Deniz Kuvvetlerinin uçak ve helikopterlerinde görev yaparlar.

Gemilerde ve kıyı birliklerinde bulunan haberleşme cihazlarını ve buna bağlı sistemleri kullanan, birlik dahilindeki Bilgi Sistemlerine ait Sistem ve Cihazların Bakım, Birinci Kademe Onarımı görevlerini yapan Astsubaylara Telsiz Astsubayı denir.

Yapacağı Görevler: Gemilerde ve kıyı birliklerinde bulunan her çeşit haberleşme cihazını çalıştırır, birliğin haberleşmesini sağlar. Gemi ve kıyı birliklerindeki otomatik bilgi işleme ait sistem ve cihazların bakım, birinci kademe onarımı ve çalışır vaziyette idamesinden sorumludur. Sorumlu olduğu sistem ve cihazların emniyetle kullanılmasını sağlar. BDE maksatlı dershane / laboratuvar ve simülatörlerin çalışır halde tutulması maksadıyla çıkabilecek arızaları giderir. Envanter dahilindeki Bilgi Sistem malzemelerinin faal olarak kalması ve çalışması için bakım /onarımlarını yapar. Bilgisayar Ağlarında oluşabilecek sorunlara müdahale eder.

Görev Yerleri: Deniz Kuvvetleri Komutanlığının harekât ihtiyaçlarının dikte edeceği yüzer birlik (gemi) ve kıyı kadrolarında görev yaparlar.

Gemilerde ve kıyı birliklerinde bulunan dizel makinelerin ve gaz türbinlerinin bakımı ve çalıştırılması ile ilgili görevleri yapan Astsubaylara Motorcu Astsubayı denir.

Yapacağı Görevler: Deniz Kuvvetlerinde kullanılan tüm dizel makinelerin, gaz türbinlerinin, kompresör, tulumba, valf, boru devreleri ve buna bağlı sistemlerin çalışma prensiplerini bilir, bakımını yapar ve kullanırlar.

Görev Yerleri: Deniz Kuvvetleri Komutanlığının harekât ihtiyaçlarının dikte edeceği yüzer birlik (gemi) ve kıyı kadrolarında görev yaparlar.

Gemilerde ve kıyı birliklerinde bulunan her türlü elektrik sisteminin bakımı ve çalıştırılması ile ilgili görevleri yapan Astsubaylara Elektrik Astsubayı denir.

Yapacağı Görevler: Gemilerde ve kıyı birliklerinde jeneratör ile üretilen veya şehir şebekesinden gelen elektrik enerjisinin kullanıcılara dağıtım ve iletimini sağlar, bağlı sistemlerin çalışma prensiplerini bilir, bakımını yapar, kullanır ve arıza durumunda onarırlar.

Görev Yerleri: Deniz Kuvvetleri Komutanlığının harekât ihtiyaçlarının dikte edeceği yüzer birlik (gemi) ve kıyı kadrolarında görev yaparlar.

Gemilerde ve kıyı birliklerinde yangınlarla, su basmalarıyla mücadele eden, birliklerin Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif ve Nükleer (KBRN) savunmasını yapan Astsubaylara Yara Savunma Astsubayı denir.

Yapacağı Görevler: Geminin yaralanarak su alması, su ve yakıt devrelerinin patlaması,dengesinin bozulması, yüzebilirliğinin tehlikeye girmesi, gemilerde veya kıyı birliklerinde yangın çıkması, Nükleer Biyolojik ve Kimyasal (NBC) tehdide maruz kalması durumlarında alınacak önlemleri bilir, bu önlemleri uygular, sistemlerin bakımını yapar, kullanır ve arıza durumunda onarırlar.

Görev Yerleri: Deniz Kuvvetleri Komutanlığının harekât ihtiyaçlarının dikte edeceği yüzer birlik (gemi) ve kıyı kadrolarında görev yaparlar.

Deniz Hava Komutanlığı envanterinde bulunan hava araçları ile sistem ve cihazlarının üs/hat bakımı, idame ve işletmesini yapan Astsubaylara Uçak Bakım Astsubayı denir.

Yapacağı Görevler: Deniz Hava Komutanlığı envanterinde bulunan hava araçları ile sistem ve cihazlarının arıza onarımlarını, uçuş öncesi hazırlıklarını, periyodik bakımları ile üs/hat bakımlarını yapar, bahse konu araçların idame ve işletmesinden sorumludur.

Görev Yerleri: Deniz Hava Komutanlığı ve bağlısı birliklerde görev yapar, gemiye konuşlandırılan hava araçları ile birlikte gemide görevlendirilir.

Gemilerde ve kıyı birliklerinde bulunan her türlü elektronik sisteminin bakımı ve çalıştırılması ile ilgili görevleri yapan Astsubaylara Elektronik Astsubayı denir.

Yapacağı Görevler: Gemilerde ve kıyı birliklerinde bulunan her türlü elektronik cihazın bakımını, onarımını ve operatörlüğünü yaparlar. Harekat, Silah ve Makine Elektronik olmak üzere üç ihtisas dalına ayrılırlar.

Görev Yerleri: Deniz Kuvvetleri Komutanlığının harekât ihtiyaçlarının dikte edeceği yüzer birlik (gemi) ve kıyı kadrolarında görev yaparlar.

Gemilerde ve kıyı birliklerinde lojistik görevleri yapan Astsubaylara İkmal Astsubayı denir.

Yapacağı Görevler: Gemilerde ve kıyı birliklerinde ihtiyaç duyulan para, mal ve hizmetin ihtiyaç yerinde ve zamanında bulundurulmasına yönelik her türlü (ihtiyacın tespiti, tedariki, depolanması, dağıtımı, sarfı) işlemi yürütürler. Tüketici birliklerde; malzeme yönetimi, mal saymanı, hesap sorumlusu, mal sorumlusu, tahakkuk memuru, avans mutemedi, lojistik planlama, sistem değerlendirme ve geliştirme, yedek parça yönetimi gibi alanlarda görev yaparlar.

Görev Yerleri: Deniz Kuvvetleri Komutanlığının harekât ihtiyaçlarının dikte edeceği yüzer birlik (gemi) ve kıyı kadrolarında görev yaparlar.

Fotoğraf, harita, oto makinist ve matbaa ihtisaslarında teknik personel olarak görev yapan Astsubaylara Teknisyen Astsubayı denir.

Yapacağı Görevler: Yüzer ve kıyı birliklerinde uygun kadrolarda ihtisası olan konularda görev yaparlar.

Görev Yerleri: Deniz Kuvvetleri Komutanlığının harekât ihtiyaçlarının dikte edeceği yüzer birlik (gemi) ve kıyı kadrolarında görev yaparlar.

İDARİ

Gemilerde ve kıyı birliklerinde yazışma görevleri yapan Astsubaylara İdari Astsubayı denir.

Yapacağı Görevler: Gemiler ve kıyı birlikleri arasındaki yazışmaları, kurye hizmetlerini, dosyalamayı, arşivlemeyi askeri kurallar içinde yaparlar. Askeri personelin kimlik kartı, sağlık muayene fişi, lojman işlemlerini yürütürler.

Görev Yerleri: Deniz Kuvvetleri Komutanlığının harekât ihtiyaçlarının dikte edeceği yüzer birlik (gemi) ve kıyı kadrolarında görev yaparlar.

Gemilerde ve kıyı birliklerinde bulunan topların bakımı ve çalıştırılması ile ilgili görevleri yaparlar. Yüzer birliklerin silah bölümünde, kıyı birliklerde ise Hava Savunma Tabur K.lıklarında görev yaparlar.

Muhtemel Atama Bölgeleri : Gölcük/Kocaeli, Foça/İzmir, Aksaz-Marmaris/Muğla

Yüzer birliklerin güverte bölümünde gemi seyrini sağlamak üzere köprüüstünde görev alırlar.

Muhtemel Atama Bölgeleri : İstanbul, Gölcük/Kocaeli, Foça/İzmir, Aksaz-Marmaris/Muğla

Gemilerdeki her türlü gemicilik donanımının bakım ve çalıştırılması ile icra edilecek eğitimlerde görev alırlar.

Muhtemel Atama Bölgeleri : Gölcük/Kocaeli, Foça/İzmir, Aksaz-Marmaris/Muğla

MAYINCI

Yüzer birliklerin mayın gemilerinde icra edilecek mayın tarama faaliyet ve eğitimlerinde görev alırlar.

Muhtemel Atama Bölgeleri : Erdek/Balıkesir

Kıyı ve yüzer birliklerde bulunan haber merkezlerinde haberleşme cihazlarını ve buna bağlı sistemleri kullanır.

Muhtemel Atama Bölgeleri : İstanbul, Gölcük/Kocaeli, Kdz.Ereğli/Zonguldak, Çanakkale, Erdek/Balıkesir, İzmir, Aksaz-Marmaris/Muğla, Mersin, İskenderun/Hatay, Ankara

Deniz Piyade sınıfı Güvenlik, Eğitim ve Amfibi (Komando) olmak üzere üç branşa ayrılır.

Güvenlik: Üs Savunma Birlikleri ve Güvenlik Tabur/Blk.K.lıklarında görev alarak birliklerin güvenlik işlerinde görev alırlar.

Muhtemel Atama Bölgeleri: İstanbul, Gölcük/Kocaeli, Kdz.Ereğli/Zonguldak, Çanakkale,Erdek/Balıkesir, İzmir, Aksaz-Marmaris/Muğla

Eğitim: Er Eğitim Alay/Tabur K.lıklarında acemi erlerin eğitimlerinin icra edilmesinde görevalırlar.

Muhtemel Atama Bölgeleri : İskenderun/Hatay, İstanbul, İzmir10

Amfibi (Komando): Amfibi Deniz Piyade Tugay K.lığı emrinde görev alırlar.

Muhtemel Atama Bölgeleri:Foça/İzmir

Gemilerde ve kıyı birliklerinde bulunan dizel makinelerin ve gaz türbinlerinin bakım/tutumu ve onarımı ile gemide icra edilen eğitimlerde görev alırlar.

Muhtemel Atama Bölgeleri : İstanbul, Gölcük/Kocaeli, Foça/İzmir, Aksaz-Marmaris/Muğla,

Gemilerde ve kıyı birliklerinde bulunan her türlü elektrik sisteminin bakım/tutum ve onarımı ile ilgili görevleri yapar ve gemide icra edilen eğitimlerde görev alırlar.

Muhtemel Atama Bölgeleri : İstanbul, Gölcük/Kocaeli, Erdek/Balıkesir, Foça/İzmir, Aksaz-Marmaris/Muğla

Gemilerde ve kıyı birliklerinde yangınlarla, su basmalarıyla mücadele eden, birliklerin Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif ve Nükleer (KBRN) savunmasında ve gemide meydana gelebilecek yaralanma, yangın vb. olaylara müdahalede görev alırlar.

Muhtemel Atama Bölgeleri : İstanbul, Gölcük/Kocaeli, Erdek/Balıkesir, Foça/İzmir, AksazMarmaris/Muğla

Kıyı birliklerin garaj amirliklerinde kara araçlarının sevk ve bakım/tutumunda görev alırlar.

Muhtemel Atama Bölgeleri: İstanbul, Gölcük/Kocaeli, Kdz.Ereğli/Zonguldak, Çanakkale, Erdek/Balıkesir, İzmir, Aksaz-Marmaris/Muğla

Kurbağa adam sınıfı Kurbağa adam, Mayın Harbi Dalgıcı ve Kurtarma Yüzücüsü olarak üç branşa ayrılır.

Kurbağa adam: Yüzer birliklerde can kurtarma ve ilk yardım faaliyetleri; kurtarma gemilerinde dalgıç faaliyetlerinde, kıyı birliklerinde ise özel dalış birimlerinde görev alırlar.

Muhtemel Atama Bölgeleri: Gölcük/Kocaeli, İzmir, Erdek/Balıkesir, Mersin, AksazMarmaris/Muğla

Mayın Harbi Dalgıcı: Mayın gemilerince tespit edilen mayınları imha görevlerinde yer alırlar.

Muhtemel Atama Bölgeleri : Erdek/Balıkesir

Kurtarma Yüzücüsü: Gemilere iniş/kalkış yapabilen helikopterlerin görevi esnasında meydana gelebilecek kaza ve olaylarda denizden helikopter personelini kurtarmak maksadıyla görev yaparlar.

Muhtemel Atama Bölgeleri: Gölcük/Kocaeli, Aksaz-Marmaris/Muğla

Yüzer ve kıyı birliklerinde aşçı olarak görev yaparlar.

Muhtemel Atama Bölgeleri: İstanbul, Gölcük/Kocaeli, Erdek/Balıkesir, Foça/İzmir, AksazMarmaris/Muğla

Aşçı ve sıhhiye olarak iki branşa ayrılır. Denizaltı gemilerinde aşçı ve sıhhiye olarak görev yaparlar.

Muhtemel Atama Bölgeleri : Gölcük/Kocaeli, Aksaz-Marmaris/Muğla

Yüzer ve kıyı birliklerinin revirlerinde görev yaparlar.

Muhtemel Atama Bölgeleri : İstanbul, Gölcük/Kocaeli, Erdek/Balıkesir, Foça/İzmir, AksazMarmaris/Muğla

Yüzer ve kıyı birliklerinde makine bölümünde görev alırlar. Meydana gelen arızalara müdahale eder ve gemide icra edilen eğitimlerde görev alırlar.

Muhtemel Atama Bölgeleri: İstanbul, Gölcük/Kocaeli, Foça/İzmir, Aksaz-Marmaris/Muğla

Amfibi Tugay K.lığında bulunan kademe amirliklerinde kara araçlarının bakım/tutum ve onarımında görev alırlar.

Muhtemel Atama Bölgeleri:Foça/İzmir

Tüm personelin ve erbaş/erlerin saç traşını yapar. Berberhanenin temizliğinden ve malzemelerin bakım/tutumundan sorumludur.

Sualtı ve Tazyik odası dalışı yapar. Dalış öncesi ve sonrası balık adam malzemelerinin bakım tutumunu yapar.

Deniz Kuvvetlerinin inşaat taburlarında görevlendirilir. İnşaat işlemlerini yapar.

Deniz Kuvvetlerinin gemilerinde jeneratörü devreye alır/çıkarır. Tüm elektrik arıza işlerini takip eder. Soğuk hava depolarını kontrol eder, arızalarını giderir.

Deniz kuvvetlerinin kıyı birliklerinde cankurtaran olarak görev yapar.

Denizaltı gemilerinde görevli er statüsündeki tek kişidir. Personelin yiyecek ve içecek işlerinin görülmesinden sorumludur.

Denizaltı gemilerinde görevli er statüsündeki tek kişidir. Personelin yiyecek ve içecek işlerinin görülmesinden sorumludur.

Gemilerde veya kıyı birliklerinde görevlendirilebilir. Fırında yapılacak her türlü yemeğin yapımında yardımcı olur. Ayrıca gerektiğinde ekmek ve hamur işi yemekleri yapar. Diğer yemekelrin dağıtımında aşçılara yardımcı olur.

Gemilerde ve kıyı birliklerinde görevlendirilir. Ambarlardaki tertip ve düzenden sorumludur. Ayrıca ambarlardan malzeme dağıtımını yapar.

Sualtı ve Tazyik odası dalışı yapar. Dalış öncesi ve sonrası balık adam malzemelerinin bakım tutumunu yapar.

Gemilerde ve kıyı birliklerinde görevlendirilir. Atölyelerde her türlü mekanik onarımından sorumludur.

Gemilerde görevlendirilir. Gemilerin ana makinaları ile jeneratörlerinin fiziki kontrollerinden, çalışma değerlerinin takibinden ve makine/jeneratörlerle ilgili her türlü bakım tutumu yapmaktan sorumludur.

Mayın avlama ve tarama gemilerinde görevlendirilir. Mayın tarama tellerinin bakımı ile gemicilik malzemelerinin bakımından ve boya faaliyetlerinden sorumludur.

Gemilerde görevlendirilir. Gemilerin gemicilik malzemeleri ile can kurtarma malzemelerinin bakımından ve geminin boya işlerinin yapılmasından sorumludur.

Gemilerde görevlendirilir. Gemilerin gemicilik malzemeleri ile can kurtarma malzemelerinin bakımından ve geminin boya işlerinin yapılmasından sorumludur.

Gemilerde görevlendirilir. Geminin dümenini tutan ve verilen komutları yerine getiren kişidir. Esas işi dümenciliktir. Ayrıca dümen sisteminin ve yedek sistemlerin devreye alınması ile geminin aydınlatmalarının yakılıp söndürülmesinden sorumludur.

Gemilerde ve kıyı birliklerinde revirlerde görevlendirilir. İlk yardım hizmetlerinin yerine getirilmesi ile iğne ve pansuman yapılması gibi işlerde doktor ve hemşirelerin yardımcısıdır.

Gemilerde ve kıyı birliklerinde görevlendirilir. Topların bakım tutumunda görev alır.Cephanelerin cephanelikten çıkartılarak, topa yüklenmesini gerçekleştirir.

Gemilerde görevlendirilir. Gemide bulunan torpidoların kovanlarına sevkini yapar. Torpidoların bakım tutumunu yapar.

Gemilerde ve kıyı birliklerinde görevlendirilir. Personelin ve erbaş/erlerin terzi işlerini yapar. Terzihanenin bakım tutumum ve temizliğinden sorumludur. Ayrıca terzihane kayıtlarını tutar.

Gemilerde görevlendirilir. Gemilerde olabilecek yangınlara müdahale eder, Geminin her türlü sarnıç ve boru devrelerinin kontrolünü yapar. Her türlü musluk ve vana değişimini gerçekleştirir.

Gemilerde görevlendirilir. Geminin görünür muhaberesini yapar, gemilerde bayrak törenlerini icra eder, selamlama faaliyetlerini yürütür. Limanda/seyirde geminin etrafını gözler.