İNSAN KAYNAKLARI
HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

GENEL Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak.
EĞİTİM Kaynak olarak belirtilen en az dört yıl süreli fakülte/yüksekokullardan birini kendi nam ve hesabına bitirmiş olmak (Başvuru kılavuzunda belirtilen tarihine kadar mezun olacakların başvuruları da kabul edilecektir).
YAŞ Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre, müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarı ile lisans öğrenimini yapmış/yapmakta olanlar için 27, lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için ise 32 yaşından büyük olmamak.
BOY / KİLO Boyu en az 168 cm. olmak. Boylara göre kilo sınırları için www.tekok.edu.tr internet adresinden subay başvuru kılavuzuna bakınız.

 1. Başvurusu kabul edilen ve kendilerine internet kanalıyla bildirilen adayların yazılı sınavları Hava Teknik Okullar Komutanlığı (Gaziemir/İZMİR)’nın belirleyeceği sınav merkezlerinde, toplu olarak icra edilir.
 2. Adayların gireceği sınavların belirlenmesi kapsamında;
  1. İngilizce öğretmenliği sınıfında istihdam edilecek adaylar, genel kültür ve meslek bilgisi (eğitim bilimleri ve İngilizce dinleme, okuma, konuşma, yazma) sınavlarına,
  2. Mühendis, öğretmen (eğitim bilimleri), pratisyen tabip, diş tabibi, eczacı sınıflarında istihdam edilecek adaylar için yapılacak olan genel kültür ve mezun olduğu lisans bölümü ile ilgili meslek bilgisi sınavlarına,
  3. Diğer sınıflar için yapılacak olan genel kültür ve genel yetenek sınavlarına katılır.
 3. Genel kültür ve genel yetenek/meslek bilgisi yazılı (çoktan seçmeli test) sınavları ile ilgili esaslar:
  1. Genel kültür sınavında; adayların Atatürkçülük, inkılap tarihi, siyasi tarih, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, uluslararası kurumlar ve antlaşmalar (NATO, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler vb.), Türkiye coğrafyası, uluslararası hukuk ile Türkiye ve dünya ile ilgili güncel konular başta olmak üzere benzeri konulardaki genel kültür bilgileri,
  2. İki bölümden oluşan genel yetenek sınavında, sözel ve sayısal yetenek olmak üzere, her iki yetenek bölümünde de adayların sözel, sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerileri,
  3. Meslek bilgisi sınavında ise adayların, yazılı veya uygulamalı ya da hem yazılı hem uygulamalı olarak meslek bilgileri ölçülür.
 1. Ön sağlık muayenesi; seçim aşamalarına katılan adayların fiziki muayene ve basit tetkiklerle kolayca tespit edilebilen ve tedavi edilmesine rağmen sağlık niteliği kazandırılamayacak olan fiziksel veya diğer sağlık problemlerini belirlemek ve Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testi (FYDT) seçim aşamasında adayın herhangi bir sağlık sorunu ile karşılaşmaması için yapılan genel bir sağlık kontrolüdür.
 2. Ön sağlık muayenesinde adayların beş temel konuda değerlendirmesi yapılmakta olup, bunlar;
  1. Boy ve kilo oranlarının ölçülmesi,
  2. Tansiyonun ölçülmesi,
  3. Gözde renk ayırt etme ve renk körlüğü kusurunun tespit edilmesi,
  4. Ağız, diş ve çene yapısının incelenmesi,
  5. Genel fiziki vücut yapısının standartlar içinde olup olmadığının incelenmesidir.
 1. Fiziki yeterlilik ve değerlendirme testi (FYDT) adaylarının çabukluk, çeviklik ve kondisyonlarını ortaya çıkaracak testler olup bunlar şınav, mekik ve 400 m koşu branşlarında yapılır.
 2. FYDT hakkında detaylı bilgi için www.tekok.edu.tr internet adresinden subay başvuru kılavuzuna bakınız.

Mülakat; adayların testler ile tespit edilemeyen bireysel özelliklerini tanımak amacıyla, önceden planlanmış, yüz yüze ve sözlü iletişim gerektiren, farklı ve öznel bilgileri edinmek üzere soru cevap yöntemi uygulanarak gerçekleştirilen seçim aşamasıdır.

Seçim aşamalarında başarılı olan adaylar daha sonra, sevk edilecekleri Hava Harp Okulu Komutanlığı Yeşilyurt/İSTANBUL muayene merkezinden "…. Sınıfında Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Olur" kurul kararlı sağlık raporu aldıkları ve haklarında yapılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanması halinde asıl/yedek listede kendilerine yer bulabileceklerdir.

Olumlu sağlık raporu alan adaylar, performans puanına göre Hava Kuvvetleri Komutanının onayına arz edilmektedir. Onayı müteakip adayların güvenlik soruşturması işlemleri başlatılmakta ve değerlendirme sonuçları www.tekok.edu.tr internet sitesinden açıklanmaktadır.

Muvazzaf ve sözleşmeli subay adayları arasından güvenlik soruşturmaları olumlu sonuçlanan adaylara katılış yapmak ve ön sözleşme imzalamak üzere Hava Teknik Okullar Komutanlığı (Gaziemir/İZMİR)’nda icra edilen “Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi”ne katılmak üzere internet üzerinden çağrı yapılmaktadır.

Muvazzaf ve sözleşmeli subay adayları 30 Ağustos tarihinden geçerli olmak üzere subaylığa nasbedilmektedir.

Sınav sonuçları ile ilgili tüm duyurular www.tekok.edu.tr internet sitemizden yapılmakta olup, ayrıca adaylara herhangi bir yazılı bildirimde bulunulmamaktadır. Bu nedenle temin sürecinin tüm aşamalarında internet sitemizi takip etmeniz mağdur olmanızı engelleyecektir.

EĞİTİM Başvurunun yapılacağı yıl veya bir önceki yıl liseden mezun olmak.Başvurunun yapılacağı yıl ÖSYM tarafından yapılan üniversite giriş sınavına girmek ve bu sınav sonuçlarına göre belirlenen Hava Harp Okulu baraj puanını aşmak.
YAŞ 20 yaşını bitirmemiş olmak.
BOY 165 cm. - 190 cm. arasında (oturma yüksekliği 98 cm.’den fazla olmamalı)
KİLO Boylara göre kilo sınırları için www.hho.edu.tr internet adresinden başvuru kılavuzuna bakınız.

ÖSYM tarafından yapılan üniversite giriş sınavı sonuçlarının açıklanmasını takiben, öğrenci kontenjanları dikkate alınarak Hava Harp Okulu Komutanlığı tarafından “Hava Harp Okulu Baraj Puanı” belirlenir. Belirlenen baraj puanını aşan adaylar ikinci seçim aşamaları için Hava Harp Okuluna davet edilirler. HHO baraj puanı (ham puan türünde) 2014 yılı YGS-1, YGS-2, YGS-5 ve YGS-6’dan erkekler için 290, bayanlar için 310 olarak uygulanmıştır.

Ön sağlık muayenesinde adayın dış görünüşüne yönelik asker ve havacı olmasını engelleyen bir durumu olup olmadığı değerlendirilir. Uzman doktorlar tarafından gerçekleştirilen bu muayene kolayca saptanabilecek genel problemlere yöneliktir.

Ön sağlık muayenesinden başarı ile geçen adaylar, Bedenî Yeterlilik Sınavına alınmaktadırlar. Bu sınav, adayların çabukluk, çeviklik ve kondisyonlarını ortaya çıkaracak dörtf farklı branşta yapılmaktadır. Bunlar;

TEST TÜRÜ ERKEK BAYAN
400 metre Koşu 79 sn. 112 sn.
Koordinasyon Testi 32 sn. altı 44 sn. altı
Barfikste Bükülü Kol Tutuş (Bayanlar için asılı kol tutuş) 22 saniye 30 saniye tutarak bekleme
Mekik (1 Dakikada). 32 tekrar 25 tekrar

Adayların el-ayak-göz koordinasyonu, dikkat ve tepki hızını değerlendirmek, uçuşa temel teşkil eden algılama hızı, durumsal uyanıklık ve seçici dikkat gibi yetenekleri ölçmek amacıyla uygulanır. Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından belirlenen baraj puanın altında puan alan adaylar başarısız kabul edilerek diğer seçim aşamalarına devam ettirilmezler.

Adaylardan, 5-6 kişilik gruplar halinde takımlar oluşturulur ve kendilerine verilen bir görev ile ilgili düşünmeleri, fikir üretmeleri ve görevi yerine getirmeleri istenir. Görev süresince adayın grup içerisindeki davranışı, düşüncelerini savunabilmesi ve liderlik özellikleri gözlemlenir.

Bireysel görüşme adayın, askerlik ile havacılığa uygunluğunu ve bireysel özelliklerini tanımaya yönelik olarak Görüşme Komisyonu ile yüz yüze görüşmesidir. Bu görüşmede adayın konuşma ve kendini ifade yeteneği, askerlik mesleğine motivasyonu, askerliğe ve havacılığa uygunluğu, istekliliği ve diğer kişilik özellikleri değerlendirilir.

Adaylar TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak tüm branşlarda sağlık muayenesine alınırlar. “Askerî Öğrenci Olur, Uçucu Yetiştirmeye Elverişlidir” raporu alan adaylar Öğrenci Seçme Uçuş Eğitimine sevk edilir.

Bu aşamada adayların pilotaj özellikleri değerlendirilir. Bu amaçla öğretmen pilotlar nezaretinde T-41D uçaklarıyla uçuş eğitimi gerçekleştirilir. ÖSU, Yalova Tatbiki Eğitim kampı tesislerinde gerçekleştirilir. Başarılı olan adaylar temel askerlik eğitimini kapsayan İntibak Eğitimine alınırlar.

Hava Harp Okulu öğrenci adaylarına okulu ve askerî mevzuatı tanıtmak, temel askerlik eğitimi yaptırmak, adayların Hava Harp Okulu eğitim ve öğretiminin gerektirdiği niteliklere ulaşmasını sağlamak üzere akademik yıl öncesinde verilen, kesin süresi Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından belirlenen, iki ile sekiz hafta süreli eğitimdir. İntibak eğitimi safhasında adayların tutum, tavır ve davranışlarıyla askerliğe ve havacılığa uygun olup olmadıkları değerlendirilir. İntibak eğitimini başarı ile tamamlayanlar, and içerek Hava Harp Okulu öğrencisi olmaya hak kazanırlar.

Subay ve Astsubaylara TSK Personel Kanununda belirtilen ek gösterge oranına göre hesaplanan aylık ödenir. Buna ilave olarak;

Subay ve astsubaylardan uçucu, paraşütçü, denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adam olanlara rütbe ve hizmet yılına göre belirlenen oranda ilave tazminat ödenir.

Evli bulunan subaylara ve astsubaylara çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi ve çocukları için devlet memurlarına ödenen miktarda aile yardımı ödeneği ödenir.

Subay ve astsubaylardan çocuğu dünyaya gelenlere, devlet memurlarına ödenen miktarda doğum yardımı ödeneği verilir.

Subay ve astsubaylardan; memur olmayan eşi veya aile yardım ödeneğine tabi çocuğu ölenlere Orgeneral aylığı tutarında; kendisinin ölümü halinde ise, sağlığında bildiri ile gösterdiği kişiye, sağlığında bildiri vermemiş ise eşine ve çocuklarına, bunlar yoksa ana ve babasına, bunlar da yoksa kardeşlerine Orgeneral aylığının iki katı tutarında ölüm yardım ödeneği verilir.

Subay ve astsubaylar ile bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri 5510 sayılı Kanun ve 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu hükümlerine göre diğer kamu görevlileri gibi sağlık hizmetlerinden faydalanmaktadır. Askeri personel askeri hastane ve revir/dispanserlerin yanında diğer tedavi kurum ve kuruluşlarından da yararlanabilmektedir.

Yıllık İzin: Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup subay ve astsubayların barışta her yıl 45 gün izin almaya hakları vardır. Bu iznin (30) günü plânlı, geriye kalan kısmı ise mazeret izni olarak kullandırılır. Mazeret izinleri zorunluluk olmadıkça yıllık izinle birlikte ve onun devamı olarak kullanılmaz.

Mazeret İzni: Türk Silâhlı Kuvvetleri personeline sene içindeki mazeretlerini karşılamak üzere (15) gün süre ile mazeret izni verilir. Bu iznin dışında;

*Eşinin doğum yapması, eşinin ölümü, çocuğunun ölümü, kendisinin veya eşinin ana, baba veya kardeşinin ölümü hallerinin her birinde isteği üzerine on güne kadar; *Kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde ise isteği üzerine yedi güne kadar;

*Yangın, deprem gibi olağanüstü bir mazeret dolayısıyla bir yıl içinde otuz güne kadar mazeret izni verilebilir.

*Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerinden ayrı olarak bir ay süreyle izin verilir.

*Subay ve astsubaylara, bakmakla yükümlü olduğu veya refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine, aylık ve özlük hakları korunarak üç aya kadar izin verilebilir. Bu sürenin bitimini müteakip istekleri üzerine ayrıca altı aya kadar aylıksız izin verilebilir.

Sıhhi İzin: Barış ve seferde hizmet yapamayacak şekilde hastalanan subaylar ve astsubaylar, aynı rütbede ay ve gün hesabıyla her çeşit hastalıklar için toplam olarak ve fiilen iki yılı (uzun süreli tedavi gerektiren hastalıklar için üç yılı) geçmemek üzere tedavi, istirahat ve hava değişimi işlemlerine tâbi tutulurlar. Ancak hastanelerde geçen teşhis ve tedavi süreleri, bu sürenin hesabında dikkate alınmaz.

Subay ve Astsubaylar, Türk Silahlı Kuvvetleri Konut Yönergesinde belirtilen esaslara göre kamu konutlarından istifade ederler.

Diğer kamu görevlilerinde olduğu gibi TSK’da görevli subay ve astsubayların emeklilik işlemleri 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre yapılmaktadır. Ayrıca, TSK personeli bazı kamu personeline uygulanan fiili hizmet zammı ve itibari hizmet zammından da faydalanmaktadır.

Subay ve astsubaylar OYAK’ın daimi üyeleridir ve her ay maaşlarından kesilen OYAK aidatı karşılığında OYAK tarafından sunulan aşağıdaki hizmetlerden yararlanırlar:

Emeklilik Yardımı : OYAK üyeliğinde 10 yılını doldurduktan sonra, herhangi bir sebeple ayrılarak, daimi üyeliği sona erenler Emeklilik Yardımına hak kazanır.

Ölüm Yardımı : Görevde olan OYAK üyeleri ile Emekli Maaşı Sistemi'nde (EMS) bulunan üyelerin vefatları halinde (EMS’ye devam eden vefat eden üye eşleri hariç), yasal mirasçılarına bir defaya mahsus ölüm yardımı gerçekleştirilir.

Ölüm yardımı, üyenin ölüm tarihindeki; aidata esas maaşı albayın aidata esas (Harp Okulu mezunu bir yıllık albay) maaşından düşük ise albayın aidata esas maaşının 20 katı; aidata esas maaşı albayın aidata esas maaşından yüksek ise kendisinin aidata esas maaşının 20 katı olarak ödenir.

EMS kapsamındaki üyelerin vefatları halinde kanuni mirasçılarına vefat eden üyenin en son hak ettiği aylık maaşının 10 katı tutarında ölüm yardımı ödenir.

Maluliyet Yardımı : Herhangi bir kaza, hastalık gibi nedenlerle görevlerini tam ya da kısmi olarak yerine getiremeyecek duruma gelen görevdeki OYAK üyeleri 205 sayılı Yasa'nın gerektirdiği şartları sağlaması durumunda tam ve kısmi maluliyet yardımından yararlanabilirler. Tam ve Daimi Maluliyet Yardımı; aidata esas maaşı albayın aidata esas (Harp Okulu mezunu bir yıllık albay) maaşından düşük ise albayın aidata esas maaşının 20 katı, aidata esas maaşı albayın aidata esas maaşından yüksek ise kendilerinin aidata esas maaşının 20 katı olarak ödenmektedir.

Kısmi maluliyet yardımından; herhangi bir kaza dolayısıyla 205 sayılı Kanun’a ekli Maluliyet Tablosu'nda belirtilen uzuvlarında kayba uğrayan OYAK üyeleri bu tabloda belirtilen oranlar doğrultusunda yararlanabilir.

Emekli Maaşı Sistemi: OYAK üyeliğinde 10 yılını doldurduktan sonra, herhangi bir sebeple ayrılarak emeklilik yardımı alan istedikleri takdirde OYAK sisteminde biriken rezervlerinin tamamını veya belirli bir kısmını (1/4, 2/4 veya 3/4) OYAK’ta bırakarak OYAK iştirakleri tarafından elde edilen gelir oranında emekli maaşlarına ilave bir gelir elde edebilirler.

Sistemde bırakılan rezerv üzerinden elde edilen gelirin üyenin tercihine göre belirli bir miktarı kendisine maaş olarak ödenirken, kalan kısmı rezerv tutarına ilave edilir. Üyeler birikmiş rezerv tutarlarını çekmek suretiyle sistemden ayrılabilirler.

Konut Ön Biriktirim Fonu (KÖBF): İsteyen subay ve astsubaylar maaşlarının belirli bir miktarının kesilmesi karşılığında KÖBF üyesi olarak OYAK güvencesinde birikimlerini değerlendirebilirler.

Borç Verme Hizmeti: Üyeler, maaşlarının 4 katına kadar OYAK kaynaklı borç verme hizmetlerinden yararlanabilirler. Ayrıca yangın, deprem ve su baskını gibi tabii afetlerde kendisine ait evi veya ev eşyasının hasar görmesi durumunda üyelere Albay maaşının 10 katına kadar borç verilebilir.

Konut Edindirme Hizmetleri: Üyelikte 15 yılını dolduran subay ve astsubaylar bireysel konut kredisi veya kooperatif kredisi kullanabilecekleri gibi; OYAK tarafından üretilen toplu konutlardan da istifade edebilirler.

Bağışa Dayalı Emekli Geliri Sistemi: İsteyen subay ve astsubaylar, Emekli Maaşı Sistemine ilave olarak brüt emeklilik yardımını geçmeyecek şekilde, istedikleri kadar tutarı OYAK’a bağış olarak yatırmak suretiyle OYAK iştirakleri tarafından elde edilen gelir oranında emekli maaşlarına ilave bir gelir elde edebilirler.

Sistemde bırakılan rezerv üzerinden elde edilen gelirin üyenin tercihine göre belirli bir miktarı kendisine maaş olarak ödenirken, kalan kısmı rezerv tutarına ilave edilir. Bu sistemden ayrılarak ödenen bağışı geri almak mümkün olmamakla birlikte; subay ve astsubayların ölümleri halinde sistemdeki rezerv tutarları mirasçılarına geri ödenir.

1. Muvazzaf Subay ve Astsubaylar:

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nun ilgili hükümleri gereğince;

a. Muvazzaf subay ve astsubaylar nasbedildikleri tarihten itibaren fiilen TSK’da 10 yıl hizmet etmedikçe istifa edememektedir.

b. Diğer yandan, astsubaylıktan subay olanlar hakkında bu yükümlülük astsubay çavuşluğa nasıp tarihinden itibaren hesap edilmektedir.

c. Türk Silâhlı Kuvvetleri’nden her ne şekilde olursa olsun mecburî hizmet yükümlülüğünü tamamlamadan ayrılan veya ilişiği kesilen subay ve astsubaylar (Türk Silâhlı Kuvvetleri’nde görev yapamaz şeklinde sağlık raporu alanlar ile vazife malûlü olarak Türk Silâhlı Kuvvetleri’nden ayrılanlar hariç), her yıl belirlenen; askerî öğrenci, subay ve astsubay nasbedildikten sonra kendilerine yapılan öğrenim, eğitim ve yetiştirme masraflarını, yükümlülük sürelerinin eksik kalan kısmı ile orantılı olarak kanunî faizi ile birlikte tazminat olarak ödemek durumunda kalırlar.

2. Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar:

Sözleşmeli subay ve astsubayların sözleşmeleri 3-9 yıl arasında yapılır. Sözleşme süreleri sona ermeden istifa edemezler.

Sözleşmeli subaylar/astsubaylardan yönetmelikte belirtilen şartları taşıyanlar, talepleri halinde belirlenen kontenjan dahilinde muvazzaf subaylığa/astsubaylığa geçirilebilirler. Muvazzaf subaylığa geçiş için, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yedinci fiili hizmet yılı başından itibaren onikinci fiili hizmet yılının bitimine kadar, muvazzaf astsubaylığa geçiş için, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki dördüncü fiili hizmet yılı başından itibaren onikinci fiili hizmet yılının bitimine kadar başvuru yapılabilir. Bu şekilde muvazzaf subaylığa/astsubaylığa geçirilenler; subay/astsubay nasbedildikleri tarihten başlamak üzere “on yıl” hizmet etmedikçe istifa edemezler.

GENEL Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak.
EĞİTİM Başvuru kılavuzunda belirtilen iki yıllık meslek yüksekokulu veya dört yıllık fakülte/yüksekokullarının ilgili bölümlerinden mezun olmuş veya belirtilen tarihe kadar mezun olacak olmak.
YAŞ Dört yıl ve daha fazla süreli yükseköğretimi bitirenler için 27 yaşını, daha az süreli yükseköğretimi bitirenler için 25 yaşını bitirmemiş olmak.
BOY En az 168 cm. boyunda olmak.
KİLO Boylara göre kilo sınırları için www.tekok.edu.tr internet adresinden başvuru kılavuzuna bakınız.

Yazılı sınav kapsamında adaylara Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavları yapılmaktadır.
Genel kültür sınavında; adayların Atatürkçülük, İnkılap Tarihi, Siyasi Tarih, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Uluslararası Kurumlar ve Antlaşmalar (NATO, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler vb.), Türkiye Coğrafyası, Uluslararası Hukuk ile Türkiye ve dünya ile ilgili güncel konular başta olmak üzere benzeri konulardaki genel kültür bilgileri ölçülmektedir.
Genel yetenek sınavı ise sözel ve sayısal bölüm olmak üzere ugyulanmaktadır ve adayların sözel, sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerileri ölçülmektedir.

Adayların fiziksel görünüşünün, yaş, boy ve vücut ağırlığının, görme bozukluğu, renk körlüğü, düztabanlık ile ağız, diş ve çene yapısının uygun olup olmadığını anlamak ve Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testi esnasında sağlık sorunu ile karşılaşılmasının önüne geçilmesini sağlamak için yapılmaktadır.
Doktorlar tarafından gerçekleştirilen bu muayene, kolayca saptanabilecek genel problemlere yöneliktir.

Ön sağlık muayenesinden başarı ile geçen adaylar, şınav, mekik ve 400 metre koşu branşlarında değerlendirilmektedir. FYDT hakkında detaylı bilgi için www.tekok.edu.tr internet adresinden subay başvuru kılavuzuna bakınız.

Testlerle tespiti mümkün olmayan bilgilerinin öğrenilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla, adayın komisyon ile yüz yüze görüşmesi sonucu yapılan değerlendirmedir.
Mülakat sınavında; çeşitli tekniklerle, adayın genel görünümü, davranışı, konuşmasındaki akıcılığı, mantıklı ve aksaksız konuşması, anlama ve anlatma kabiliyeti, kendine güveni, psikolojik yapısı, davranışları ve Hv.K.K.lığına uygunluğu değerlendirilmektedir.

Seçim aşamalarında başarılı olan adaylar, kendilerine verilen süre içerisinde sağlık raporu almak için Yeşilyurt/İSTANBUL’da Hava Harp Okulunun içinde konuşlu bulunan Hava Sağlık ve Muayene Merkezi Başkanlığına sevk edilmektedir.
Adayların “….. Sınıfında Sözleşmeli Astsubay Olur.” kararlı sağlık raporu almaları gerekmektedir.

Tüm seçim aşamalarından başarıyla geçen adayların performans değerlendirmesi yapılmaktadır.
Adaylar, ihtiyaç duyulan her bir sınıf ve ihtisasa göre belirlenen asıl ve yedek durumu www.tekok.edu.tr internet adresi üzerinden açıklanmaktadır.

EĞİTİM Her ne sebeple olursa olsun, lise ve dengi okullardan sonra bir yıldan fazla öğrenime ara vermemiş olmak
YAŞ 21 yaşını bitirmemiş olmak.
BOY En az 168 cm. boyunda olmak
KİLO Boylara göre kilo sınırları için www.tekok.edu.tr internet adresinden başvuru kılavuzuna bakınız.
GENEL Askerlikle her ne sebeple olursa olsun ilişkisi bulunmamak, (Askerliğini yapmamış olmak.)

ÖSYM tarafından yapılan üniversite giriş sınavı sonuçlarının açıklanmasını takiben, öğrenci kontenjanları dikkate alınarak “Hava Astsubay MYO Seçim Aşamaları Baraj Puanı” belirlenir. Belirlenen baraj puanını aşan adaylar seçim aşamaları için Hava Teknik Okullar Komutanlığı Gaziemir/İZMİR’e davet edilirler.

Hava Astsubay Meslek Yüksekokulunda istihdam edilecek her bir ön lisans programına ait farklı kaynak öncelikleri olduğundan tek bir baraj puan uygulaması yapılmamaktadır. Her öğrenim kolu için taban puan uygulaması değişebilmektedir.

Adayların fiziksel görünüşünün, yaş, boy ve vücut ağırlığının, görme bozukluğu, renk körlüğü, düztabanlık ile ağız, diş ve çene yapısının uygun olup olmadığını anlamak ve Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testi esnasında sağlık sorunu ile karşılaşılmasının önüne geçilmesini sağlamak için yapılmaktadır. Doktorlar tarafından gerçekleştirilen bu muayene kolayca saptanabilecek genel problemlere yöneliktir.

TEST TÜRÜ ALT SINIR DEĞERİ
400 metre Koşu 85 sn.
Barfiks 3 tekrar
Durarak Uzun Atlama 180 cm
Mekik (1 Dakikada) 32 tekrar

Belirtilen testlerden iki veya daha fazlasından sıfır alan veya toplamda 20 ve aşağısında puan alan adaylar elenir ve diğer seçim aşamalarına devam edemez. Bu aşama ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren tabloya www.tekok.edu.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.

Testlerle tespiti mümkün olmayan bilgilerinin öğrenilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla, adayın komisyon ile yüz yüze görüşmesi sonucu yapılan değerlendirmedir. Mülakat sınavında; çeşitli tekniklerle, adayın genel görünümü, davranışı, konuşmasındaki akıcılığı, mantıklı ve aksaksız konuşması, anlama ve anlatma kabiliyeti, kendine güveni, psikolojik yapısı, davranışları ve Hv.K.K.lığına uygunluğu değerlendirilmektedir.

Seçim aşamalarında başarılı olan adaylar, kendilerine verilen süre içerisinde “Askeri Öğrenci Olur.” kararlı sağlık raporu almak için Yeşilyurt/İSTANBUL’da Hava Harp Okulunun içinde konuşlu bulunan Hava Sağlık ve Muayene Merkezi Başkanlığına sevk edilmekte olup, adayların burada “Askerî Öğrenci Olur” raporu almaları gerekmektedir.

Tüm seçim aşamalarından başarıyla geçen adayların performans değerlendirmesi yapılmaktadır. Adaylar, her bir ön lisans programı kendi içinde olmak üzere performans puan sırasına göre asıl ve yedek olarak belirlenmekte ve www.tekok.edu.tr internet adresi üzerinden açıklanmaktadır.

İntibak eğitimi, adayların askerlik mesleğine uyum sağlayıp sağlayamayacaklarının değerlendirildiği bir eğitimdir. İntibak eğitimi süresi Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından belirlenir. Bu süre 2 ile 8 hafta arasında değişebilmektedir. Bu eğitim süresince adayların giyecek, yiyecek ve yatacak yer ihtiyaçları Hava Teknik Okullar Komutanlığı tarafından karşılanmaktadır.

Subay ve Astsubaylara TSK Personel Kanununda belirtilen ek gösterge oranına göre hesaplanan aylık ödenir. Buna ilave olarak;

Subay ve astsubaylardan uçucu, paraşütçü, denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adam olanlara rütbe ve hizmet yılına göre belirlenen oranda ilave tazminat ödenir.

Evli bulunan subaylara ve astsubaylara çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi ve çocukları için devlet memurlarına ödenen miktarda aile yardımı ödeneği ödenir.

Subay ve astsubaylardan çocuğu dünyaya gelenlere, devlet memurlarına ödenen miktarda doğum yardımı ödeneği verilir.

Subay ve astsubaylardan; memur olmayan eşi veya aile yardım ödeneğine tabi çocuğu ölenlere Orgeneral aylığı tutarında; kendisinin ölümü halinde ise, sağlığında bildiri ile gösterdiği kişiye, sağlığında bildiri vermemiş ise eşine ve çocuklarına, bunlar yoksa ana ve babasına, bunlar da yoksa kardeşlerine Orgeneral aylığının iki katı tutarında ölüm yardım ödeneği verilir.

Subay ve astsubaylar ile bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri 5510 sayılı Kanun ve 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu hükümlerine göre diğer kamu görevlileri gibi sağlık hizmetlerinden faydalanmaktadır. Askeri personel askeri hastane ve revir/dispanserlerin yanında diğer tedavi kurum ve kuruluşlarından da yararlanabilmektedir.

Yıllık İzin: Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup subay ve astsubayların barışta her yıl 45 gün izin almaya hakları vardır. Bu iznin (30) günü plânlı, geriye kalan kısmı ise mazeret izni olarak kullandırılır. Mazeret izinleri zorunluluk olmadıkça yıllık izinle birlikte ve onun devamı olarak kullanılmaz.

Mazeret İzni: Türk Silâhlı Kuvvetleri personeline sene içindeki mazeretlerini karşılamak üzere (15) gün süre ile mazeret izni verilir. Bu iznin dışında;

*Eşinin doğum yapması, eşinin ölümü, çocuğunun ölümü, kendisinin veya eşinin ana, baba veya kardeşinin ölümü hallerinin her birinde isteği üzerine on güne kadar; *Kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde ise isteği üzerine yedi güne kadar;

*Yangın, deprem gibi olağanüstü bir mazeret dolayısıyla bir yıl içinde otuz güne kadar mazeret izni verilebilir.

*Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerinden ayrı olarak bir ay süreyle izin verilir.

*Subay ve astsubaylara, bakmakla yükümlü olduğu veya refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine, aylık ve özlük hakları korunarak üç aya kadar izin verilebilir. Bu sürenin bitimini müteakip istekleri üzerine ayrıca altı aya kadar aylıksız izin verilebilir.

Sıhhi İzin: Barış ve seferde hizmet yapamayacak şekilde hastalanan subaylar ve astsubaylar, aynı rütbede ay ve gün hesabıyla her çeşit hastalıklar için toplam olarak ve fiilen iki yılı (uzun süreli tedavi gerektiren hastalıklar için üç yılı) geçmemek üzere tedavi, istirahat ve hava değişimi işlemlerine tâbi tutulurlar. Ancak hastanelerde geçen teşhis ve tedavi süreleri, bu sürenin hesabında dikkate alınmaz.

Subay ve Astsubaylar, Türk Silahlı Kuvvetleri Konut Yönergesinde belirtilen esaslara göre kamu konutlarından istifade ederler.

Diğer kamu görevlilerinde olduğu gibi TSK’da görevli subay ve astsubayların emeklilik işlemleri 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre yapılmaktadır. Ayrıca, TSK personeli bazı kamu personeline uygulanan fiili hizmet zammı ve itibari hizmet zammından da faydalanmaktadır.

Subay ve astsubaylar OYAK’ın daimi üyeleridir ve her ay maaşlarından kesilen OYAK aidatı karşılığında OYAK tarafından sunulan aşağıdaki hizmetlerden yararlanırlar:

Emeklilik Yardımı : OYAK üyeliğinde 10 yılını doldurduktan sonra, herhangi bir sebeple ayrılarak, daimi üyeliği sona erenler Emeklilik Yardımına hak kazanır.

Ölüm Yardımı : Görevde olan OYAK üyeleri ile Emekli Maaşı Sistemi'nde (EMS) bulunan üyelerin vefatları halinde (EMS’ye devam eden vefat eden üye eşleri hariç), yasal mirasçılarına bir defaya mahsus ölüm yardımı gerçekleştirilir.

Ölüm yardımı, üyenin ölüm tarihindeki; aidata esas maaşı albayın aidata esas (Harp Okulu mezunu bir yıllık albay) maaşından düşük ise albayın aidata esas maaşının 20 katı; aidata esas maaşı albayın aidata esas maaşından yüksek ise kendisinin aidata esas maaşının 20 katı olarak ödenir.

EMS kapsamındaki üyelerin vefatları halinde kanuni mirasçılarına vefat eden üyenin en son hak ettiği aylık maaşının 10 katı tutarında ölüm yardımı ödenir.

Maluliyet Yardımı : Herhangi bir kaza, hastalık gibi nedenlerle görevlerini tam ya da kısmi olarak yerine getiremeyecek duruma gelen görevdeki OYAK üyeleri 205 sayılı Yasa'nın gerektirdiği şartları sağlaması durumunda tam ve kısmi maluliyet yardımından yararlanabilirler. Tam ve Daimi Maluliyet Yardımı; aidata esas maaşı albayın aidata esas (Harp Okulu mezunu bir yıllık albay) maaşından düşük ise albayın aidata esas maaşının 20 katı, aidata esas maaşı albayın aidata esas maaşından yüksek ise kendilerinin aidata esas maaşının 20 katı olarak ödenmektedir.

Kısmi maluliyet yardımından; herhangi bir kaza dolayısıyla 205 sayılı Kanun’a ekli Maluliyet Tablosu'nda belirtilen uzuvlarında kayba uğrayan OYAK üyeleri bu tabloda belirtilen oranlar doğrultusunda yararlanabilir.

Emekli Maaşı Sistemi: OYAK üyeliğinde 10 yılını doldurduktan sonra, herhangi bir sebeple ayrılarak emeklilik yardımı alan istedikleri takdirde OYAK sisteminde biriken rezervlerinin tamamını veya belirli bir kısmını (1/4, 2/4 veya 3/4) OYAK’ta bırakarak OYAK iştirakleri tarafından elde edilen gelir oranında emekli maaşlarına ilave bir gelir elde edebilirler.

Sistemde bırakılan rezerv üzerinden elde edilen gelirin üyenin tercihine göre belirli bir miktarı kendisine maaş olarak ödenirken, kalan kısmı rezerv tutarına ilave edilir. Üyeler birikmiş rezerv tutarlarını çekmek suretiyle sistemden ayrılabilirler.

Konut Ön Biriktirim Fonu (KÖBF): İsteyen subay ve astsubaylar maaşlarının belirli bir miktarının kesilmesi karşılığında KÖBF üyesi olarak OYAK güvencesinde birikimlerini değerlendirebilirler.

Borç Verme Hizmeti: Üyeler, maaşlarının 4 katına kadar OYAK kaynaklı borç verme hizmetlerinden yararlanabilirler. Ayrıca yangın, deprem ve su baskını gibi tabii afetlerde kendisine ait evi veya ev eşyasının hasar görmesi durumunda üyelere Albay maaşının 10 katına kadar borç verilebilir.

Konut Edindirme Hizmetleri: Üyelikte 15 yılını dolduran subay ve astsubaylar bireysel konut kredisi veya kooperatif kredisi kullanabilecekleri gibi; OYAK tarafından üretilen toplu konutlardan da istifade edebilirler.

Bağışa Dayalı Emekli Geliri Sistemi: İsteyen subay ve astsubaylar, Emekli Maaşı Sistemine ilave olarak brüt emeklilik yardımını geçmeyecek şekilde, istedikleri kadar tutarı OYAK’a bağış olarak yatırmak suretiyle OYAK iştirakleri tarafından elde edilen gelir oranında emekli maaşlarına ilave bir gelir elde edebilirler.

Sistemde bırakılan rezerv üzerinden elde edilen gelirin üyenin tercihine göre belirli bir miktarı kendisine maaş olarak ödenirken, kalan kısmı rezerv tutarına ilave edilir. Bu sistemden ayrılarak ödenen bağışı geri almak mümkün olmamakla birlikte; subay ve astsubayların ölümleri halinde sistemdeki rezerv tutarları mirasçılarına geri ödenir.

1. Muvazzaf Subay ve Astsubaylar:

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nun ilgili hükümleri gereğince;

a. Muvazzaf subay ve astsubaylar nasbedildikleri tarihten itibaren fiilen TSK’da 10 yıl hizmet etmedikçe istifa edememektedir.

b. Diğer yandan, astsubaylıktan subay olanlar hakkında bu yükümlülük astsubay çavuşluğa nasıp tarihinden itibaren hesap edilmektedir.

c. Türk Silâhlı Kuvvetleri’nden her ne şekilde olursa olsun mecburî hizmet yükümlülüğünü tamamlamadan ayrılan veya ilişiği kesilen subay ve astsubaylar (Türk Silâhlı Kuvvetleri’nde görev yapamaz şeklinde sağlık raporu alanlar ile vazife malûlü olarak Türk Silâhlı Kuvvetleri’nden ayrılanlar hariç), her yıl belirlenen; askerî öğrenci, subay ve astsubay nasbedildikten sonra kendilerine yapılan öğrenim, eğitim ve yetiştirme masraflarını, yükümlülük sürelerinin eksik kalan kısmı ile orantılı olarak kanunî faizi ile birlikte tazminat olarak ödemek durumunda kalırlar.

2. Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar:

Sözleşmeli subay ve astsubayların sözleşmeleri 3-9 yıl arasında yapılır. Sözleşme süreleri sona ermeden istifa edemezler.

Sözleşmeli subaylar/astsubaylardan yönetmelikte belirtilen şartları taşıyanlar, talepleri halinde belirlenen kontenjan dahilinde muvazzaf subaylığa/astsubaylığa geçirilebilirler. Muvazzaf subaylığa geçiş için, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yedinci fiili hizmet yılı başından itibaren onikinci fiili hizmet yılının bitimine kadar, muvazzaf astsubaylığa geçiş için, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki dördüncü fiili hizmet yılı başından itibaren onikinci fiili hizmet yılının bitimine kadar başvuru yapılabilir. Bu şekilde muvazzaf subaylığa/astsubaylığa geçirilenler; subay/astsubay nasbedildikleri tarihten başlamak üzere “on yıl” hizmet etmedikçe istifa edemezler.

GENEL Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak.
EĞİTİM En az lise veya dengi okul mezunu olmak veya lise eğitimi devam edenlerden başvuru kılavuzunda belirtilen tarihten önce mezun olacak olmak.
YAŞ 01 Ocak itibarıyla 25 yaşını bitirmemiş olmak.
BOY / KİLO Hv.K.K.lığı ihtiyaçları dikkate alınarak, başvuru kılavuzunda ilan edilen boy-kilo ölçülerine sahip olmak.
DİĞER

Askerlik hizmetini tamamlamış veya yapıyor olmak. Askerlik hizmeti sona eren adaylar için, terhis tarihinden itibaren üç yıldan fazla süre geçmemiş olmak. Askerlik hizmeti devam eden adaylar için başvuru kılavuzunda belirtilen tarihten önce terhis olacak olmak.(Askerlik hizmetini yapmamış olanlar ile tecilli olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)

Not: Boy/Kilo ölçümleri mutlaka ayakkabısız olarak ve sadece şort/eşofman ile yapılmaktadır.

Genel Kültür Sınavında adayların; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürkçülük, İnkılap Tarihi, uluslararası kurumlar ve antlaşmalar (Birleşmiş Milletler, NATO, Avrupa Birliği, vb.), Türkiye coğrafyası, vatandaşlık bilgisi ile Türkiye ve Dünya ile ilgili güncel konular başta olmak üzere benzeri konulardaki genel kültür bilgileri ölçülür.

Genel Yetenek Sınavı, sözel ve sayısal yetenek olmak üzere, iki bölümden oluşmaktadır. Her iki yetenek bölümünde de adayların, sözel, sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerileri ölçülmektedir. Sınav; beş seçenekli çoktan seçmeli test şeklindedir.

Genel Kültür ve Genel Yetenek yazılı sınavları için, yüz tam puan üzerinden, ayrı ayrı belirlenen baraj puanı ve üzerinde puan alan adaylar başarılı sayılır ve seçim aşamalarına çağrılır.

Ön sağlık testinde aşağıdaki hususlar aranır:

Yazılı sınavda başarılı olan adayların; fiziki muayene ve basit tetkiklerle kolayca tespit edilebilen fiziksel veya diğer sağlık problemlerini belirlemek ve fiziki yeterlilik ve değerlendirme testi seçim aşamalarında adayın herhangi bir sağlık sorunu ile karşılaşmaması için genel sağlık kontrolü yapmak amacıyla yapılmaktadır. Adaylarda aranacak sağlık koşulları için www.tekok.edu.tr internet adresinden başvuru kılavuzuna bakınız.

TEST TÜRÜ 50 Puan (Baraj) 70 Puan
400 metre Koşu 80 sn. 74-76 saniye
Şınav (2 Dakika) 28 tekrar 40 tekrar
Yardımlı Mekik (2 Dakikada) 28 tekrar 40 tekrar

Ön sağlık muayenesinde başarılı olan adaylar, Fiziki Kabliliyet Testine tabi tutulmaktadır. Fiziki Kabliliyet Testine; şınav, mekik ve 400 m. koşu branşlarında yapılacaktır.

Başarılı olmak için; her bir branştan en az 50 puan almak kaydıyla ortalama 60 puan ve üzerinde not almak gereklidir. Herhangi bir branşta baraj puanı olan 50’yi ve üç branşın ortalamasında 60’ı geçemeyen aday elenmektedir.

Tüm dereceler ve puan tablosu için www.tekok.edu.tr internet adresinden başvuru kılavuzuna bakınız.

Fiziki Yeterlilik ve Değerlendirme Testinde başarılı olan adaylar, Mesleki Uygulama Sınavına tabi tutulacaklardır. Mesleki Uygulama Sınavı; branşla ilgili araç, gereç, silah ve cihaz üzerinde uygulamalı olarak yapılmaktadır. Değerlendirme; 100 tam puan üzerinden yapılmaktadır.

Mülakat teknikleri eğitimi veya kursu görmüş personelden oluşan bir komisyon marifetiyle uzman erbaş adaylarının testler ile tespit edilemeyen bireysel özelliklerini tanımak amacıyla, önceden planlanmış, yüz yüze ve sözlü iletişim gerektiren, farklı ve öznel bilgileri edinmek üzere soru cevap yöntemi uygulanarak yapılan görüşmedir.

Mülakat sınavında; çeşitli tekniklerle, adayın genel görünümü, davranışı, konuşmasındaki akıcılığı, mantıklı ve aksaksız konuşması, anlama ve anlatma kabiliyeti, kendine güveni, psikolojik yapısı, davranışları ve Hv.K.K.lığına uygunluğu değerlendirilir.

Seçim aşamaları sonucunda başarılı olan adaylar “Hv.K.K.lığında Uzman Erbaş olur.” kararlı sağlık kurulu raporu almak üzere, TSK Sağ.K.lığı tarafından belirlenen muayene merkezleri veya askeri hastanelerden, Hv.Tek.Okl.İKDSY K.lığının uygun gördüğü birine sevk edilirler.

Hastane muayenesi sonucunda "Hv.K.K.lığında .......... sınıfında Uzman Erbaş olur." kararlı sağlık raporu alan ve güvenlik soruşturma işlemleri olumlu sonuçlana adayların, ilgili yasal mevzuatta belirtilen esaslara göre performans puanları hesaplanmaktadır. Performan puan sıralamasına göre belirlenen asıl ve yedek aday isim listelerinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından onaylanmasını müteakip, eğitime katılış tarihlerini vekatılış esnasında getireceklerini içerecek şekilde http://www.tekok.edu.tr internet adresinden duyuru yapılmaktadır.

Uzman erbaşlar; iki yıldan az, beş yıldan fazla olmamak şartıyla sözleşme yaparak göreve başlar. Uzman erbaşlar, sözleşme süresinin bitiminde terhis edilirler. Bunlardan görev yeterliliklerini karşılayan ve sözleşmelerinin yenilenmesini isteyenlerin istekleri, müteakip sözleşme süreleri bir yıldan az, beş yıldan fazla olmamak kaydıyla kabul edilebilir. Uzman çavuş ve uzman onbaşıların sözleşmeleri azamî 45 yaşına girdikleri yıla kadar uzatılabilir.

Uzman erbaşlara, göreve başlamış olmak kaydıyla sözleşmenin onaylandığı tarihten geçerli olarak 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa Ek'li "1 Sayılı Aylık Gösterge Tablosu" üzerinden aylık ödenir.

Uzman erbaşlara; yan ödemeleri, Silahlı Kuvvetler hizmet tazminatı, aile yardımı ödeneği, doğum yardımı ödeneği ve ölüm yardımı ödeneği, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu esaslarına göre ödenir.

Kendi kusurları olmaksızın hizmet sürelerinin uzatılmaması sebebiyle veya sözleşme süresini bitirip ayrılanlardan; hizmet süresi beş yılı geçmeyenlere, ayrıldıkları tarihte almakta oldukları net maaşları tutarının iki katının toplam hizmet yılı ile çarpımından bulunacak miktarda ikramiye verilir. Hizmet süresi beş yılı geçenlere ise, beş yıllık hizmetleri için yukarıdaki esasa göre hesaplanacak tutara; ayrıldıkları tarihte almakta oldukları net maaşlarının beş yıldan fazla olan hizmet yılı toplamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın ayrıca ilâve edilmesi suretiyle tespit edilecek miktarda ikramiye verilir.

Uzman erbaşlar mevcut hükümler dâhilinde, Millî Savunma Bakanlığına, Jandarma Genel Komutanlığına ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait konutlardan, kiralama sisteminden ve lojman tazminatından da istifade ederler.

Yıllık İzin: Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup subay ve astsubayların barışta her yıl 45 gün izin almaya hakları vardır. Bu iznin (30) günü plânlı, geriye kalan kısmı ise mazeret izni olarak kullandırılır. Mazeret izinleri zorunluluk olmadıkça yıllık izinle birlikte ve onun devamı olarak kullanılmaz.

Mazeret İzni: Türk Silâhlı Kuvvetleri personeline sene içindeki mazeretlerini karşılamak üzere (15) gün süre ile mazeret izni verilir. Bu iznin dışında;

Eşinin doğum yapması, eşinin ölümü, çocuğunun ölümü, kendisinin veya eşinin ana, baba veya kardeşinin ölümü hallerinin her birinde isteği üzerine on güne kadar; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde isteği üzerine yedi güne kadar,

Doğumda veya doğum sonrası aylıklı izin veya analık izni süresi içerisinde eşinin ölümü halinde, isteği üzerine uzman erbaşa anne için öngörülen süre kadar,

Yangın, deprem, su baskını gibi olağanüstü bir mazeret dolayısıyla bir yıl içerisinde otuz güne kadar, mazeret izni verilebilir. Verilen mazeret izinleri yıllık izne mahsup edilmez.

Uzman erbaşlara, bakmakla yükümlü olduğu veya refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine, aylık ve özlük hakları korunarak üç aya kadar izin verilebilir. Bu sürenin bitimini müteakip istekleri üzerine ayrıca altı aya kadar aylıksız izin verilebilir. Bu şekilde aylıksız izinli olarak geçirilen süreler sözleşme süresinden sayılmaz.

Sıhhi İzin: Barış ve seferde hizmet yapamayacak şekilde hastalanan uzman erbaşlara toplam 30 güne kadar sıhhi izin verilebilir.

Nöbetçi olanlar hariç olmak üzere uzman erbaşlardan isteyenler, 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun bu konudaki hükümleri saklı kalmak şartıyla, gece evlerine gidebilirler. Evlerine gidenler, subay ve astsubay servislerinden istifade edebilirler. Mesai başlangıcında görevleri başında bulunurlar.

Uzman erbaşlar rütbe işareti olarak, uzman onbaşı ve uzman çavuş rütbe işaretini ve bulundukları rütbede her üç hizmet yılını müteakip de bir kıdem işaretini takarlar. Kışlık ve yazlık olarak haricî kıyafetleri, astsubay günlük elbisesinin; eğitim kıyafetleri ise, yaka ve rütbe işaretleri hariç astsubay eğitim elbisesinin aynısıdır.

Uzman erbaşlar, ilk sözleşmelerini müteakip bedeli karşılığında zatî tabanca edinebilirler ve görevli olmadıkları zamanlarda da resmî veya sivil elbise ile zatî tabancalarını göze görünmeyecek şekilde taşıyabilirler. En az on yıl görev yapıp Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılanlara, istifa veya istifa etmiş sayılmak suretiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan subay ve astsubaylar gibi; emeklilik durumunda ise, emekli subay ve astsubaylar gibi silah taşıma ruhsatı verilir.

Uzman erbaşlar ile azami kırk beş yaşına girdikleri yıla kadar sözleşme yapılabilmektedir. 45 yaşına girmeleri sebebiyle Silahlı Kuvvetlerden ayrılacak olan uzman erbaşlardan istekliler, merkezi yönetim bütçe kanunlarında yer alan sınırlamalara tabi olmaksızın, Milli Savunma Bakanlığı, MSB ANT Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil) kadrolarında emekli aylığına hak kazandıkları tarihe kadar Devlet memuru olarak istihdam edilebilmektedir. Uzman erbaşlar emekli aylığına hak kazandıkları tarihe kadar çalıştıktan sonra 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine tabi olarak emekli olabilirler.

Uzman erbaşlar istedikleri takdirde OYAK’a üye olabilirler. OYAK üyesi olan uzman erbaşlar; her ay maaşlarından kesilen OYAK aidatı karşılığında OYAK tarafından sunulan aşağıdaki hizmetlerden yararlanırlar:

Emeklilik Yardımı :OYAK üyeliğinde 10 yılını doldurduktan sonra, herhangi bir sebeple ayrılarak, daimi üyeliği sona erenler Emeklilik Yardımına hak kazanır.

Ölüm Yardımı : Görevde olan OYAK üyeleri ile Emekli Maaşı Sistemi'nde (EMS) bulunan üyelerin vefatları halinde (EMS’ye devam eden vefat eden üye eşleri hariç), yasal mirasçılarına bir defaya mahsus ölüm yardımı gerçekleştirilir.

Ölüm yardımı, üyenin ölüm tarihindeki; aidata esas maaşı albayın aidata esas (Harp Okulu mezunu bir yıllık albay) maaşından düşük ise albayın aidata esas maaşının 20 katı; aidata esas maaşı albayın aidata esas maaşından yüksek ise kendisinin aidata esas maaşının 20 katı olarak ödenir.

EMS kapsamındaki üyelerin vefatları halinde kanuni mirasçılarına vefat eden üyenin en son hak ettiği aylık maaşının 10 katı tutarında ölüm yardımı ödenir.

Maluliyet Yardımı : Herhangi bir kaza, hastalık gibi nedenlerle görevlerini tam ya da kısmi olarak yerine getiremeyecek duruma gelen görevdeki OYAK üyeleri 205 sayılı Yasa'nın gerektirdiği şartları sağlaması durumunda tam ve kısmi maluliyet yardımından yararlanabilirler. Tam ve Daimi Maluliyet Yardımı; aidata esas maaşı albayın aidata esas (Harp Okulu mezunu bir yıllık albay) maaşından düşük ise albayın aidata esas maaşının 20 katı, aidata esas maaşı albayın aidata esas maaşından yüksek ise kendilerinin aidata esas maaşının 20 katı olarak ödenmektedir.

Kısmi maluliyet yardımından; herhangi bir kaza dolayısıyla 205 sayılı Kanun’a ekli Maluliyet Tablosu'nda belirtilen uzuvlarında kayba uğrayan OYAK üyeleri bu tabloda belirtilen oranlar doğrultusunda yararlanabilir.

Emekli Maaşı Sistemi: OYAK üyeliğinde 10 yılını doldurduktan sonra, herhangi bir sebeple ayrılarak emeklilik yardımı alan uzman erbaşlar istedikleri takdirde OYAK sisteminde biriken rezervlerinin tamamını veya belirli bir kısmını (1/4, 2/4 veya 3/4) OYAK’ta bırakarak OYAK iştirakleri tarafından elde edilen gelir oranında emekli maaşlarına ilave bir gelir elde edebilirler.

Sistemde bırakılan rezerv üzerinden elde edilen gelirin üyenin tercihine göre belirli bir miktarıkendisine maaş olarak ödenirken, kalan kısmı rezerv tutarına ilave edilir. Üyeler birikmiş rezerv tutarlarını çekmek suretiyle sistemden ayrılabilirler. Konut Ön Biriktirim Fonu (KÖBF): OYAK üyesi olan uzman erbaşlar istedikleri takdirde maaşlarının belirli bir miktarının kesilmesi karşılığında KÖBF üyesi olarak OYAK güvencesinde birikimlerini değerlendirebilirler.

Borç Verme Hizmeti: Üyeler, maaşlarının 4 katına kadar OYAK kaynaklı borç verme hizmetlerinden yararlanabilirler. Ayrıca yangın, deprem ve su baskını gibi tabii afetlerde kendisine ait evi veya ev eşyasının hasar görmesi durumunda üyelere Albay maaşının 10 katına kadar borç verilebilir.

Konut Edindirme Hizmetleri: Üyelikte 15 yılını dolduran uzman erbaşlar bireysel konut kredisi veya kooperatif kredisi kullanabilecekleri gibi; OYAK tarafından üretilen toplu konutlardan da istifade edebilirler.

Bağışa Dayalı Emekli Geliri Sistemi: İsteyen uzman erbaşlar, Emekli Maaşı Sistemine ilave olarak brüt emeklilik yardımını geçmeyecek şekilde, istedikleri kadar tutarı OYAK’a bağış olarak yatırmak suretiyle OYAK iştirakleri tarafından elde edilen gelir oranında emekli maaşlarına ilave bir gelir elde edebilirler.

Sistemde bırakılan rezerv üzerinden elde edilen gelirin üyenin tercihine göre belirli bir miktarı kendisine maaş olarak ödenirken, kalan kısmı rezerv tutarına ilave edilir. Bu sistemden ayrılarak ödenen bağışı geri almak mümkün olmamakla birlikte; bu uzman erbaşların ölümleri halinde sistemdeki rezerv tutarları mirasçılarına geri ödenir.

Uzman erbaşlar; iki yıldan az, beş yıldan fazla olmamak şartıyla sözleşme yaparak göreve başlar ve SGK ile ilişkilendirilirler.

Sözleşmenin imzalanmasından sonra ilk beş aylık intibak dönemi içerisinde göreve intibak edemeyenler ile ayrılmak isteyen uzman erbaşların sözleşmeleri feshedilerek, Türk Silâhlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilir. Kanunda belirtilen haller haricinde uzman erbaşlar sözleşmelerini tek taraflı olarak fesh edememektedir.

Her ne sebeple olursa olsun, sözleşmesi feshedilerek Türk Silâhlı Kuvvetleri ile ilişiği kesilen uzman erbaşlar, tekrar Türk Silâhlı Kuvvetlerine alınmazlar.

GENEL Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak.
EĞİTİM, YAŞ VE ASKERLİK En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olup, askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış veya başvurduğu esnada askerlik hizmetini yapıyor olmak. Bu adayların düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmi beş yaşını bitirmemiş olanlar,
En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olup, askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmi yaşından gün almış ve yirmi beş yaşını bitirmemiş olanlar alınmaktadır.
BOY / KİLO Adaylarda aranacak boy-kilo koşulları için www.tekok.edu.tr internet adresinden başvuru kılavuzuna bakınız.

Başvuru yapılacak statü ve sınıflara ilişkin özel koşulları www.tekok.edu.tr. Genel Ağ (Internet) adresinde yayımlanan başvuru kılavuzlarında bulabilirsiniz.

Başvurular sadece www.tekok.edu.tr internet adresinde alan başvuru linkinde ilgili alanlara gerekli bilgileri doldurarak yapılacak olup, internet ortamı haricinde, posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Seçim aşamalarına çağrılan adayların, gerekli belgeleri tam ve eksiksiz olarak getirip getirmedikleri ile belgelerin adayların beyan ettiği bilgileri doğrulayıp doğrulamadığı kontrol edilir. Evrakında eksiklik bulunanlar seçim aşamalarına katılamazlar.

Ön sağlık muayenesinde;

 • Boy-kilo oranları için belirtilen oranlarda olmak, (Ölçümler mutlaka ayakkabısız olarak, sadece şort ve tişört ile yapılır.),
 • Gözde renk ayırt etme kusuru ile şaşılık vb. kusurlar bulunmamak,
 • Ağız ve diş yapısında belirgin bir kusur bulunmamak,
 • Türkçeyi kusursuz konuşmak, dilde kekemelik, pelteklik, tutukluk vb. olmamak
 • Fıtık, ameliyat izi, çiçek bozuklukları, ciltte bulunan lekeleri, çil, yanık izleri gibi genel görünümdeki anormallikleri,göğüs kafesi veya omurgasında şekil bozukluğu, iskelet bozukluğu, düztabanlık, vücudun herhangi bir yerinde dövme, yanık, ameliyat, jilet, yara, cilt hastalığından kaynaklanan vb. izler bulunmamak,
 • Sağlık durumu itibariyle, FYDT’ye katılamayacak durumda olmamak (ameliyatlı, burkulma, kırık vb.).

TEST TÜRÜ 50 Puan (Baraj) 70 Puan
400 metre Koşu 80 sn. 74-76 saniye
Şınav (2 Dakikada) 28 tekrar 40 tekrar
Yardımlı Mekik (2 Dakikada) 28 tekrar. 40 tekrar.

Ön sağlık muayenesinde başarılı olan adaylar, FYDT’ye tabi tutulmaktadır. FYDT; şınav, mekik ve 400 m. koşu branşlarında yapılacaktır.

Başarılı olmak için; her bir branştan en az 50 puan almak kaydıyla ortalama 60 puan ve üzerinde not almak gereklidir. Herhangi bir branşta baraj puanı olan 50’yi ve üç branşın ortalamasında 60’ı geçemeyen aday elenmektedir.

Tüm dereceler ve puan tablosu için www.tekok.edu.tr internet adresinden başvuru kılavuzuna bakınız.

Testlerle tespiti mümkün olmayan bilgilerinin öğrenilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla, adayın komisyon ile yüz yüze görüşmesi sonucu yapılan değerlendirmedir. Mülakat sınavında; çeşitli tekniklerle, adayın genel görünümü, davranışı, konuşmasındaki akıcılığı, mantıklı ve aksaksız konuşması, anlama ve anlatma kabiliyeti, kendine güveni, psikolojik yapısı, davranışları ve Hv.K.K.lığına uygunluğu değerlendirilmektedir. Seçim aşamalarında başaralı olan adaylar “Sözleşmeli Er Olur.” kararlı sağlık raporu almak amacıyla; askeri hastane veya askeri sağlık muayene merkezi başkanlıklarına sevk edilerek, gerekli işlemlerini tamamlaması sağlanır.

Karar mülakatında başarılı olan adaylar arasından askerlik hizmeti devam edenler “Hv.Kv.K.lığında ....... Sınıfında Sözleşmeli Er Olur” kararlı sağlık raporu almak amacıyla, en yakın askeri hastaneye sevk edilmek üzere, birliklerine geri gönderilir. Askerlik hizmeti sona eren adaylar ise Hv.Tek.Okl.K.lığı İKDSY K.lığı tarafından her yıl TSK Sağlık Komutanlığının belirlemiş olduğu askeri hastanelere gönderilirler.

Hastane muayenesi sonucunda “Sözleşmeli Er Olur.’’ kararlı sağlık raporu alan ve güvenlik soruşturma işlemleri olumlu sonuçlanan adayların, ilgili yasal mevzuatta belirtilen esaslara göre performans puanları hesaplanmaktadır.

Performans puan sıralamasına göre belirlenen asıl ve yedek aday isim listelerinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından onaylanmasını müteakip, eğitime katılış tarihlerini ve katılış esnasında getirilecekleri içerecek şekilde www.tekok.edu.tr internet adresinden duyuru yapılmaktadır.

Asıl olarak kazandığı ve temel askerlik eğitimi almak üzere belirtilen tarihe kadar katılış yapmaları gerektiğiwww.tekok.edu.tr internet adresinden bildirilen adaylar, kendilerine bildirilecek yer ve tarihte Hava Er Eğitim Merkezi Komutanlığı (KÜTAHYA)’nda şahsen hazır bulunmaları gerekir. Kütahya’da sözleşmeli er adaylarına oryantasyon eğitimi ile kadro görevine yönelik verilen ihtisas eğitimi verilir.

Seçim aşamalarında başarılı olan sözleşmeli er adaylarının mesleki yetenek ve tecrübeleri dikkate alınarak Hv.K.K.lığının ihtiyacı doğrultusunda ön sınıflandırması yapılır. Adayların sınıflandırılmaları seçim aşamaları sırasında Hv.Tek.Okl.K.lığında yapılacağından dolayı, adayların yanlarında mesleki yetenek ve tecrübelerini gösteren bonservis, kurs katılım belgesi, ustalık / kalfalık belgesi vb. Evrakı getirmeleri sınıflandırılmaları açısından önem arz etmektedir.

Sözleşmeli er adayları ön sözleşme yapılarak askerî eğitime alınırlar. Askerî eğitimi başarı ile tamamlayanlarla, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen yetkili komutanlıklarca dört yıldan fazla olmamak kaydıyla en az üç yıllık sözleşme yapılır. Her sözleşme süresinin sona erme tarihinden en az üç ay önce sözleşmeli erbaş ve erler sözleşmeyi yenileyeceklerine dair yazılı bildirimde bulunmadıkları takdirde, sözleşme kendiliğinden sona erer. Müteakip sözleşmeler, bir yıldan az, üç yıldan fazla olamaz. Sözleşmeli erbaş/erler toplam yedi yıl görev yapar.

Sözleşmeli er adayları, ön sözleşme tarihinden itibaren sözleşmeli erlerin birinci hizmet yılı için öngörülen ücretin üçte ikisi oranında aynı esas ve usuller çerçevesinde aylık ücrete hak kazanırlar. Sözleşmeli er adaylarının ön sözleşme dönemindeki iaşe ve ibateleri Devlet tarafından karşılanır.

Sözleşmeli erbaş ve erlere, sözleşme tarihinden geçerli olarak on altı yaşından büyükler için belirlenen asgari ücret brüt tutarının hizmet yıllarına göre 6191 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı cetvelde belirlenen oran ile çarpımı sonucu bulunacak tutar üzerinden aylık ücret verilir.

İlk sözleşmesini yahut müteakip sözleşme süresini bitirmesinden dolayı Türk Silâhlı Kuvvetlerinden ayrılan sözleşmeli erbaş ve erlere, ayrıldıkları tarihteki on altı yaşından büyükler için uygulanmakta olan brüt asgari ücret tutarının 6191 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı cetvelde hizmet yıllarına göre belirlenen oran ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ikramiye ödenir.

RÜTBEHİZMET YILIMAAŞ*İKRAMİYE**
Söz.Çvş.72.366-3.95974.853 TL
Söz.Onb.62.307-3.88852.506 TL
Söz.Onb.52.247-3.82845.056 TL
Söz.Onb.42.187-3.75737.607 TL
Söz.Er32.128-3.69730.158 TL
Söz.Er22.068-3.63715.139 TL
Söz.Er12.009-3.5667.569 TL

*Atandığı Birliğe Göre Değişir.
**Hizmet Yılı Sonunda.

Yıllık İzin: Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup sözleşmeli erlerin barışta her yıl 45 gün izin almaya hakları vardır. Bu iznin (30) günü plânlı, geriye kalan kısmı ise mazeret izni olarak kullandırılır.

Mazeret İzni: Sözleşmeli erbaş ve erlere sene içindeki mazeretlerini karşılamak üzere (15) gün süre ile mazeret izni verilir. Bu iznin dışında;

*Ana, baba, eş, çocuk ve kardeşlerinin ölümü halinde on gün,

*Yangın, deprem, su baskını gibi olağanüstü bir mazeret dolayısıyla bir yıl içerisinde otuz güne kadar mazeret izni verilebilir. Verilen mazeret izinleri yıllık izne mahsup edilmez.

Evci İzni: Sözleşmeli erbaş ve erler yükümlü erbaş ve erlerde olduğu gibi evci izninden istifade ederler.

Sözleşmeli er adayları ile sözleşmeli erbaş ve erler; ön sözleşme yapılması ile birlikte 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar.

Sözleşmeli erlikte en az iki yılını tamamlayanlar, kadro görev yeri uygunsa liyakat durumu da dikkate alınarak sözleşmeli onbaşılığa, sözleşmeli onbaşılıkta en az iki yılını tamamlayan personel kadro görev yeri uygunsa liyakat durumu da dikkate alınarak sözleşmeli çavuşluğa geçirilir.

Sözleşmeli erbaş ve erlerin ön sözleşme dönemi de dâhil olmak üzere, giyecek, bakım ve barınmaları ile iaşeleri erbaş ve erler gibi Devlet tarafından sağlanır.

Sözleşmeli erbaş ve erlerin kıyafetleri ile rütbelerin şekli ve niteliği Türk Silâhlı Kuvvetleri Kıyafet Yönetmeliğinde gösterilir. Sözleşmeli erbaş ve erlerin silâhları kadro silâhıdır, ilave zati tabanca verilmez.

Sözleşmeli erbaş ve erlerin günlük faaliyet programı ve hafta sonu izinleri, 1111 sayılı Kanunun gereği askerlik yapanlarda olduğu gibidir. Sözleşmeli erbaş ve erler görev süresince kışlada iskân edilirler, mesai bitiminde evlerine gitmezler.

Sözleşmeli erbaş ve erlerden üç yıllık görev süresini bitirerek dördüncü hizmet yılına devam edenler kuvvet komutanlıklarının belirlediği esaslar dâhilinde uzman erbaş (uzman erbaşlığa başvuru yaş sınırı sözleşmeli erbaş ve erler için 29’dur) veya astsubay olmak için müracaat edebilirler. Yapılacak sınavlarda başarılı olanlar uzman erbaş veya astsubaylığa geçebilirler. Uzman erbaş veya astsubaylığa geçenler bu statülerin emeklilik mevzuatına tabi olurlar. Ayrıca sözleşmeli erbaş ve er olarak en az yedi hizmet yılını doldurarak ayrılanlardan nitelik belgesi olumlu olanlar, ilgili mevzuatlarındaki şartları taşımaları kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadro ve pozisyonlarına bu maddedeki usul ve esaslar çerçevesinde atanırlar.

İkmal sınıfının görevleri, Hv.K.K.lığının her türlü ikmal ihtiyaçlarını (malzeme, gıda, vb.) en uygun şekilde karşılamak, tüm ikmal faaliyetlerinin kayıt altına alınmasını, depolanmasını ve dağıtılmasını sağlamak, diğer lojistik sistemlere tam entegre olmak ve kontrolünü etkinlikle yürütmektir.

İstihbarat sınıfı; yasal mevzuat çerçevesinde muharebe için gerekli olan düşman, hava ve arazi hakkındaki bilgilerin elde edilmesi için toplama araçlarının yönlendirilmesi, bilgilerin toplanması, bilgilerin analizi, yayımlanması ve kullanılmasını içeren görevleri yerine getirmektedir.

İstihkam sınıfının görevleri;

 • Bina, tesis, tesisat ve altyapı sistemlerinin bakım ve onarımını yapmak,
 • Envanter kayıtlarını tutmak,
 • Kamulaştırma ve kayıt silme işlemlerini yürütmek,
 • Uçuş faaliyetlerine yönelik görevleri yerine getirmek,
 • İnşaata yönelik projeler üretmek ve teknik danışmanlık yapmak,
 • Gizleme ve sisleme gibi pasif hava savunmayı destekleyecek görevleri icra etmek,
 • Pist Çabuk Onarım dahil savaş hasar onarım faaliyetlerini gerçekleştirmektir.

Kontrol İhbar Sınıfı, her çeşit hava cisimlerinin tespit, teşhis ve kontrol faaliyetlerini sevk ve idare eder.

Levazım sınıfının görevleri;

 • İhtiyaçların tespiti, tedariki, depolanması, dağıtımı ve muhasebe faaliyetlerini icra etmek,
 • Personelin barınma, giyim-kuşam, çamaşır ve banyo faaliyetlerini yürütmek,
 • Envanterindeki her türlü makine, araç, gereç ve malzemenin hizmete hazır duruma getirilmesi ve arızalı olanların tamir edilmesi faaliyetlerini icra etmektir.

Maliye sınıfının görevleri; Hv.K.K.lığı'nın hizmet ve faaliyetlerinin ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için, mevcut insan, para, malzeme gibi tüm kaynak ve imkanların, modern yöntemlere uygun olarak kullanılmasını ve bu kaynaklardan en rasyonel biçimde yararlanılmasını sağlamaktır.

Muhabere sınıfının vazifesi, Hava Kuvvetleri Komutanlığının katılacağı her türlü harekâtta, harekât alanındaki tüm birlikler, uçaklar, harekât merkezleri ve karargâhlar ile geri bölge arasında iletişimi sağlamaktır. Muhabere sınıfı ayrıca, Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri alanındaki mevcut sistemlerin ve kaynakların işletme, bakım ve yönetimlerini yaparak bu alandaki temel politikaları belirlemede önemli rol oynar.

Mühimmat ve Mühimmat Tahrip Sınıfının görevi, harekat alanında çeşitli sebeplerle patlamayan patlayıcı maddenin yerinin tespit edilmesi, tipi ve cinsinin teşhisi, olay bölgesinin değerlendirilmesi, bölgenin ve en önemlisi mühimmatın emniyete alınarak bulunduğu yerden çıkarılması ve uygun sahalarda imhasını kapsar.

Personel sınıfının görevleri, verilecek olan her türlü görevin insan kaynakları desteğini sağlamak amacıyla, halen yürürlükte olan kanun, yönetmelik ve yönergelere uygun olarak, personel temin faaliyetlerini, atama işlemlerini, disiplin ve moralin muhafazasına yönelik faaliyetleri, istifa ve emeklilik işlemlerini, sicil, terfi ve sınıflandırma işlemlerini planlamak ve yürütmek; insan kaynakları yönetimi alanında bilimsel gelişmeleri takip etmek ve uygulamaktır.

Hava Savunma Sınıfının görevi, sorumluluğuna tahsis edilen bölgenin alçak, orta ve yüksek irtifa hava savunmasını icra etmek, gerektiğinde karadan ve denizden gelecek saldırılarda yer savunmasına yardımcı olmaktır.

Uçak Bakım Sınıfının görevi, Hava Kuvvetleri Komutanlığının icra edeceği görevlerin ifası için barıştan itibaren tüm uçak, uçak sistemleri, destek teçhizatı, test cihazları ve mühimmatın en üst düzeyde göreve hazırlığını sağlamak ve bunu devam ettirmektir.

Ulaştırma Sınıfının görevleri, hava, kara ve deniz ulaşım araçları ile yapılan yurt içi ve yurt dışı personel ve malzeme ulaştırma hizmetlerini koordineli ve etkin bir şekilde planlamak, uygulamak, kontrol ve denetimini yapmaktır.