İNSAN KAYNAKLARI
KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

EĞİTİM Devam mecburiyeti olan ve başvuru kılavuzunda belirtilen okul türlerinden mezun olmak ve öğreniminin herhangi bir safhasında bu okul türleri dışındaki okullarda okumamış olmak.
YAŞ En fazla 20 yaşında olmak.( Yaş; bulunulan yıldan gün ve ay gözetmeksizin doğum yılının çıkarılması ile hesaplanır. Her ne sebeple olursa olsun yaş düzeltmesi yaptıranların düzeltmeden önceki yaşları dikkate alınır.)
BOY/KİLO TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen boy-kilo standartlarına uygun olmak.

Kara Harp Okuluna başvurabilmek için başvuru yılındaki YGS’ye girmek zorunludur. Başvuru koşullarını taşıyarak ön kayıt başvurusu kabul edilen adaylarda; YGS-1, YGS-2, YGS-5 ve YGS-6 puan türlerinde aldıkları puanlardan en yüksek olanı esas alınarak sıralama yapılacaktır.

Öğrenciler Mart-Mayıs aylarında yayımlanan başvuru kılavuzunda belirtilen esaslara göre müracaatlarını www.kkk.tsk.tr veya www.kho.edu.tr İnternet adreslerinden yapacaktır.

Adayların, fiziksel görünümü ile yaş, boy ve vücut ağırlığının istenen standartlarda olup olmadığı kontrol edilmektedir. TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde öngörülen kriterlere göre; adayların ön sağlık muayenesi yapılmaktadır.

Ön sağlık muayenesinden başarı ile geçen adaylar, Bedenî Yeterlilik Sınavına alınmaktadırlar. Bu sınav, adayların çabukluk, çeviklik ve kondisyonlarını ortaya çıkaracak beş farklı branşta yapılmaktadır. Bunlar;

ERKEK ADAYLAR BAYAN ADAYLAR
400 metre Koşu (Bayanlar İçin 800 Metre) 75 sn. 4 dk. 20 sn.
Durarak Uzun Atlama 190 cm 150 cm
Basketbol Topu Fırlatma. 12 metre 7 metre
Mekik (1 Dakikada). 30 tekrar. 15 tekrar.
Barfikste Kol Çekme (Bayanlar için asılı kol tutuş) 4 tekrar 25 sn. tutarak bekleme.

Adayların bedenî yetenek sınavında koşu hariç, diğer branşlardan bir tanesinden başarısız olması hâlinde elenmesi yerine, koşu dâhil bütün branşlardan alınan toplam ortalama puanın tespit edilen yeterli ortalama puana eşit (baraj: 10) veya daha fazla olması hâlinde bedenî yetenek sınavından başarılı kabul edilir. Koşuyu geçemeyen veya koşu hariç birden fazla branştan (2 ve daha fazla) başarısız olan aday not ortalamasına bakılmaksızın elenir.

Bu aşamada, görüşme yoluyla adayın konuşma yeteneği ses tonu, heyecan durumu, çok yönlü düşünme, davranışlardaki denge,kendine güveni gibi unsurlar gözlenerek elde edilen bilgiler değerlendirilmektedir.

Seçim aşamalarında başarılı olan adaylar, "Askerî Öğrenci Olur" kararlı sağlık raporu almak amacıyla, askerî sağlık teşkillerine sevk edilmektedir.

Yukarıdaki seçim aşamalarında alınan puanlar belirli oranlar dahilinde birleştirilerek sonuç puanı hesaplanır.

SEÇİM AŞAMASI PUANA ETKİSİ
Lisans Yerleştirme Sınavı (MF-1, 2, 3, 4 ve TM-1, 2, 3 puan türlerinden en yüksek olanı) %70
Bedeni Yeterlilik Sınavı %15
Mülakat %15
İkinci seçim aşamasının her sınavı 100 tam puan üzerinden değerlendirilmektedir.

EĞİTİM Muvazzaf/sözleşmeli subaylık için; sınıf ve branşlara göre kaynak olarak başvuru kılavuzunda belirtilen en az dört yıllık fakülte ve yüksek okullardan mezun olmak
YAŞ Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmamak.Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmamak.Lisans eğitim süresi 5 yıl (Hazırlık sınıfı hariç) ve üzeri olanlar, lisansüstü eğitim yaş sınırına tabi olacaklardır. Muvazzaf subaylık için başvuru yaptığı esnada askerlik hizmetini yapmakta olan adayların yaşlarının hesaplanmasında, kıt’aya ilk katıldıkları tarih esas alınacaktır.
BOY Asgari boy standardı Erkek adaylar için (164cm); Bayan adaylar için (158cm)’dir.
BOY/KİLO Boylara göre kilo sınırları için www.kkk.tsk.tr internet adresinden "İnsan Kaynakları" başlığı altında bulunan Başvuru Kılavuzuna bakınız.

Genel kültür sınavından en az 30 standart puan ve daha yukarı, meslek bilgisi sınavından (Yabancı dil öğretmenleri hariç) en az 35 standart puan ve daha yukarı puan alan, ayrıca her iki sınavdan toplam 70 ve daha yukarı standart puan alanlar başarılı sayılacaktır.

a. Genel Kültür Sınavı

S.Nu. Konular Soru Miktarı
1 Türkçe 5
2 İnkılap Tarihi 12
3 Atatürkçülük 12
4 T.C. Anayasası 4
5 Uluslararası Kurumlar ve Antlaşmalar 11
6 Türkiye Coğrafyası 6
TOPLAM 50

b. Meslek Bilgisi Sınavı

FYO kaynaklı sınıfları (mühendislik, öğretmen, tabip vb.) tercih eden adaylara genel kültür sınavına ilave olarak meslek bilgisi sınavı uygulanacak ve mezun olunan bölüm ile ilgili konulardan oluşan 50 soru sorulacaktır. Toplam yazılı sınav notu oluşturulurken genel kültür sınavı notunun % 40’ı, meslek bilgisi sınavı notunun % 60’ı alınacaktır.

Ön sağlık muayenesinde aşağıdaki hususlar aranır:

 • Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (Ağız, çene ve diş yapısı düzgün olmak, göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, şaşı ve renk körü olmamak, vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çekecek ve göz estetiğini bozucu yara, yanık, leke, dövme ve cilt hastalığından iz bulunmamak, düztaban olmamak, kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve tüberküloz geçirmemiş olmak, Türkçeyi kusursuz konuşmak (Dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk vb. olmamak),
 • İlgili boy-kilo standartları içinde olmak (Boy/kilo ölçümleri çıplak ayak ile yapılmaktadır.)

Adayların bedeni yeterlilik sınavı notu; mekik, şınav ve koşudan aldıkları notların toplamının üçe bölümünden elde edilen nottur. Adayların her branştan aldıkları puanların toplamının branş sayısına bölünmesi sonucu sözleşmeli subay adaylarının 30, muvazzaf subay adaylarının 40 baraj puanını geçmesi şarttır.

Uygulanan testler ve dereceler ile Beden eğitimi öğretmeni alımında uygulanacak olan standartlar için Başvuru Klavuzuna bakınız.

Mülakat; adaylarda bulunması gereken ve testlerle tespiti mümkün olmayan niteliklere adayın sahip olup olmadığını tespit etmek, adayın diğer aşamalarda ölçülemeyen kişisel özelliklerinin değerlendirilmesini sağlamak maksadıyla “yeterli bir zaman içerisinde adayın geçmişi, kişiliği, psikolojik yapısı, kendini ifade edebilme yeteneği ve askerlik mesleğine ön yeterliliğin tespiti gibi konuların değerlendirildiği” planlı bir görüşmedir.

Mülakat aşamasına idari itiraz hakkı bulunmamaktadır. Adayların yasal süresi içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde iptal davası açma hakları bulunmaktadır.

Adaylar sağlık raporu işlemleri için kendilerine tebliğ edilen tarihte belirtilen Asker Hastanesine/Sağlık Muayene Merkezine (SMM) "Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Olur" kayıtlı sağlık raporu ile başvurmakta ve muayene işlemlerine başlamaktadır.

SEÇİM AŞAMASI KHO Kaynaklı Sınıflar FYO Kaynaklı Sınıflar Beden Eğitimi Öğretmeni
Yazılı Sınav %70 %70 %20 (Genel Kültür), %30 (Meslek Bilgisi)
Fiziki Yeterlilik Testi %15 %10 %30
Mülakat %15 %20 %20

Yukarıdaki hesaplamadan elde edilen puanlamaya ilave olarak, baraj notunu geçmeleri halinde;

 • Yüksek lisans eğitimini tamamlamış olanlara 5 puan,
 • Doktora veya uzmanlık eğitimini (tıpta, diş tabipliğinde, veterinerlikte veya eczacılıkta) tamamlayanlara ve doçentlere 10 puan,
 • Herhangi bir branşta millî sporcu veya millî antrenör olanlara (sadece beden eğitimi öğretmenliğine başvuran adaylara) 10 puan,
 • Şehit eş ve çocuklarına 10 puan, muharip gazi/malul gazi eş ve çocuklarına 5 puan ilave verilir.

Subay ve Astsubaylara TSK Personel Kanununda belirtilen ek gösterge oranına göre hesaplanan aylık ödenir. Buna ilave olarak;

Subay ve astsubaylardan uçucu, paraşütçü, denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adam olanlara rütbe ve hizmet yılına göre belirlenen oranda ilave tazminat ödenir.

Evli bulunan subaylara ve astsubaylara çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi ve çocukları için devlet memurlarına ödenen miktarda aile yardımı ödeneği ödenir.

Subay ve astsubaylardan çocuğu dünyaya gelenlere, devlet memurlarına ödenen miktarda doğum yardımı ödeneği verilir.

Subay ve astsubaylardan; memur olmayan eşi veya aile yardım ödeneğine tabi çocuğu ölenlere Orgeneral aylığı tutarında; kendisinin ölümü halinde ise, sağlığında bildiri ile gösterdiği kişiye, sağlığında bildiri vermemiş ise eşine ve çocuklarına, bunlar yoksa ana ve babasına, bunlar da yoksa kardeşlerine Orgeneral aylığının iki katı tutarında ölüm yardım ödeneği verilir.

Subay ve astsubaylar ile bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri 5510 sayılı Kanun ve 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu hükümlerine göre diğer kamu görevlileri gibi sağlık hizmetlerinden faydalanmaktadır. Askeri personel askeri hastane ve revir/dispanserlerin yanında diğer tedavi kurum ve kuruluşlarından da yararlanabilmektedir.

Yıllık İzin: Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup subay ve astsubayların barışta her yıl 45 gün izin almaya hakları vardır. Bu iznin (30) günü plânlı, geriye kalan kısmı ise mazeret izni olarak kullandırılır. Mazeret izinleri zorunluluk olmadıkça yıllık izinle birlikte ve onun devamı olarak kullanılmaz.

Mazeret İzni: Türk Silâhlı Kuvvetleri personeline sene içindeki mazeretlerini karşılamak üzere (15) gün süre ile mazeret izni verilir. Bu iznin dışında;

*Eşinin doğum yapması, eşinin ölümü, çocuğunun ölümü, kendisinin veya eşinin ana, baba veya kardeşinin ölümü hallerinin her birinde isteği üzerine on güne kadar; *Kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde ise isteği üzerine yedi güne kadar;

*Yangın, deprem gibi olağanüstü bir mazeret dolayısıyla bir yıl içinde otuz güne kadar mazeret izni verilebilir.

*Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerinden ayrı olarak bir ay süreyle izin verilir.

*Subay ve astsubaylara, bakmakla yükümlü olduğu veya refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine, aylık ve özlük hakları korunarak üç aya kadar izin verilebilir. Bu sürenin bitimini müteakip istekleri üzerine ayrıca altı aya kadar aylıksız izin verilebilir.

Sıhhi İzin: Barış ve seferde hizmet yapamayacak şekilde hastalanan subaylar ve astsubaylar, aynı rütbede ay ve gün hesabıyla her çeşit hastalıklar için toplam olarak ve fiilen iki yılı (uzun süreli tedavi gerektiren hastalıklar için üç yılı) geçmemek üzere tedavi, istirahat ve hava değişimi işlemlerine tâbi tutulurlar. Ancak hastanelerde geçen teşhis ve tedavi süreleri, bu sürenin hesabında dikkate alınmaz.

Subay ve Astsubaylar, Türk Silahlı Kuvvetleri Konut Yönergesinde belirtilen esaslara göre kamu konutlarından istifade ederler.

Diğer kamu görevlilerinde olduğu gibi TSK’da görevli subay ve astsubayların emeklilik işlemleri 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre yapılmaktadır. Ayrıca, TSK personeli bazı kamu personeline uygulanan fiili hizmet zammı ve itibari hizmet zammından da faydalanmaktadır.

Subay ve astsubaylar OYAK’ın daimi üyeleridir ve her ay maaşlarından kesilen OYAK aidatı karşılığında OYAK tarafından sunulan aşağıdaki hizmetlerden yararlanırlar:

Emeklilik Yardımı : OYAK üyeliğinde 10 yılını doldurduktan sonra, herhangi bir sebeple ayrılarak, daimi üyeliği sona erenler Emeklilik Yardımına hak kazanır.

Ölüm Yardımı : Görevde olan OYAK üyeleri ile Emekli Maaşı Sistemi'nde (EMS) bulunan üyelerin vefatları halinde (EMS’ye devam eden vefat eden üye eşleri hariç), yasal mirasçılarına bir defaya mahsus ölüm yardımı gerçekleştirilir.

Ölüm yardımı, üyenin ölüm tarihindeki; aidata esas maaşı albayın aidata esas (Harp Okulu mezunu bir yıllık albay) maaşından düşük ise albayın aidata esas maaşının 20 katı; aidata esas maaşı albayın aidata esas maaşından yüksek ise kendisinin aidata esas maaşının 20 katı olarak ödenir.

EMS kapsamındaki üyelerin vefatları halinde kanuni mirasçılarına vefat eden üyenin en son hak ettiği aylık maaşının 10 katı tutarında ölüm yardımı ödenir.

Maluliyet Yardımı : Herhangi bir kaza, hastalık gibi nedenlerle görevlerini tam ya da kısmi olarak yerine getiremeyecek duruma gelen görevdeki OYAK üyeleri 205 sayılı Yasa'nın gerektirdiği şartları sağlaması durumunda tam ve kısmi maluliyet yardımından yararlanabilirler. Tam ve Daimi Maluliyet Yardımı; aidata esas maaşı albayın aidata esas (Harp Okulu mezunu bir yıllık albay) maaşından düşük ise albayın aidata esas maaşının 20 katı, aidata esas maaşı albayın aidata esas maaşından yüksek ise kendilerinin aidata esas maaşının 20 katı olarak ödenmektedir.

Kısmi maluliyet yardımından; herhangi bir kaza dolayısıyla 205 sayılı Kanun’a ekli Maluliyet Tablosu'nda belirtilen uzuvlarında kayba uğrayan OYAK üyeleri bu tabloda belirtilen oranlar doğrultusunda yararlanabilir.

Emekli Maaşı Sistemi: OYAK üyeliğinde 10 yılını doldurduktan sonra, herhangi bir sebeple ayrılarak emeklilik yardımı alan istedikleri takdirde OYAK sisteminde biriken rezervlerinin tamamını veya belirli bir kısmını (1/4, 2/4 veya 3/4) OYAK’ta bırakarak OYAK iştirakleri tarafından elde edilen gelir oranında emekli maaşlarına ilave bir gelir elde edebilirler.

Sistemde bırakılan rezerv üzerinden elde edilen gelirin üyenin tercihine göre belirli bir miktarı kendisine maaş olarak ödenirken, kalan kısmı rezerv tutarına ilave edilir. Üyeler birikmiş rezerv tutarlarını çekmek suretiyle sistemden ayrılabilirler.

Konut Ön Biriktirim Fonu (KÖBF): İsteyen subay ve astsubaylar maaşlarının belirli bir miktarının kesilmesi karşılığında KÖBF üyesi olarak OYAK güvencesinde birikimlerini değerlendirebilirler.

Borç Verme Hizmeti: Üyeler, maaşlarının 4 katına kadar OYAK kaynaklı borç verme hizmetlerinden yararlanabilirler. Ayrıca yangın, deprem ve su baskını gibi tabii afetlerde kendisine ait evi veya ev eşyasının hasar görmesi durumunda üyelere Albay maaşının 10 katına kadar borç verilebilir.

Konut Edindirme Hizmetleri: Üyelikte 15 yılını dolduran subay ve astsubaylar bireysel konut kredisi veya kooperatif kredisi kullanabilecekleri gibi; OYAK tarafından üretilen toplu konutlardan da istifade edebilirler.

Bağışa Dayalı Emekli Geliri Sistemi: İsteyen subay ve astsubaylar, Emekli Maaşı Sistemine ilave olarak brüt emeklilik yardımını geçmeyecek şekilde, istedikleri kadar tutarı OYAK’a bağış olarak yatırmak suretiyle OYAK iştirakleri tarafından elde edilen gelir oranında emekli maaşlarına ilave bir gelir elde edebilirler.

Sistemde bırakılan rezerv üzerinden elde edilen gelirin üyenin tercihine göre belirli bir miktarı kendisine maaş olarak ödenirken, kalan kısmı rezerv tutarına ilave edilir. Bu sistemden ayrılarak ödenen bağışı geri almak mümkün olmamakla birlikte; subay ve astsubayların ölümleri halinde sistemdeki rezerv tutarları mirasçılarına geri ödenir.

1. Muvazzaf Subay ve Astsubaylar:

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nun ilgili hükümleri gereğince;

a. Muvazzaf subay ve astsubaylar nasbedildikleri tarihten itibaren fiilen TSK’da 10 yıl hizmet etmedikçe istifa edememektedir.

b. Diğer yandan, astsubaylıktan subay olanlar hakkında bu yükümlülük astsubay çavuşluğa nasıp tarihinden itibaren hesap edilmektedir.

c. Türk Silâhlı Kuvvetleri’nden her ne şekilde olursa olsun mecburî hizmet yükümlülüğünü tamamlamadan ayrılan veya ilişiği kesilen subay ve astsubaylar (Türk Silâhlı Kuvvetleri’nde görev yapamaz şeklinde sağlık raporu alanlar ile vazife malûlü olarak Türk Silâhlı Kuvvetleri’nden ayrılanlar hariç), her yıl belirlenen; askerî öğrenci, subay ve astsubay nasbedildikten sonra kendilerine yapılan öğrenim, eğitim ve yetiştirme masraflarını, yükümlülük sürelerinin eksik kalan kısmı ile orantılı olarak kanunî faizi ile birlikte tazminat olarak ödemek durumunda kalırlar.

2. Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar:

Sözleşmeli subay ve astsubayların sözleşmeleri 3-9 yıl arasında yapılır. Sözleşme süreleri sona ermeden istifa edemezler.

Sözleşmeli subaylar/astsubaylardan yönetmelikte belirtilen şartları taşıyanlar, talepleri halinde belirlenen kontenjan dahilinde muvazzaf subaylığa/astsubaylığa geçirilebilirler. Muvazzaf subaylığa geçiş için, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yedinci fiili hizmet yılı başından itibaren onikinci fiili hizmet yılının bitimine kadar, muvazzaf astsubaylığa geçiş için, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki dördüncü fiili hizmet yılı başından itibaren onikinci fiili hizmet yılının bitimine kadar başvuru yapılabilir. Bu şekilde muvazzaf subaylığa/astsubaylığa geçirilenler; subay/astsubay nasbedildikleri tarihten başlamak üzere “on yıl” hizmet etmedikçe istifa edemezler.

 • Millî Eğitim Bakanlığına bağlı devam mecburiyeti olan ve Genelkurmay Başkanlığınca onaylanan lise ve dengi okullardan başvuru yılında mezun olmuş/olacak durumda olmak veya dönemine bakılmaksızın bir önceki yıl mezun olmuş olmak (kesin kayıtların başlangıcına kadar mezun olmak),
 • En fazla 21 yaşında olmak,
 • TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen boy-kilo standartlarına uygun olmak.

Başvuru koşullarını taşıyarak ön kayıt başvurusu kabul edilen adaylar;

K.K. Astsubay Meslek Yüksek Okulu için YGS (1, 2, 3, 4, 5, 6) puan türlerinde aldıkları puanlardan en yüksek olanı esas alınarak sıralanır.

GATA Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulu için YGS-1, YGS-2,YGS-5 ve YGS-6 puan türlerinde aldıkları puanlardan en yüksek olanı esas alınarak sıralanır.

Adayların, fiziksel görünümü ile yaş, boy ve vücut ağırlığının istenen standartlarda olup olmadığı kontrol edilmektedir. TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde öngörülen kriterlere göre; adayların ön sağlık muayenesi yapılmaktadır.

Ön sağlık muayenesinden başarı ile geçen adaylar, Bedenî Yeterlilik Sınavına alınmaktadırlar. Bu sınav, adayların çabukluk, çeviklik ve kondisyonlarını ortaya çıkaracak beş farklı branşta yapılmaktadır.Bunlar;

TEST TÜRÜ BARAJ
400 metre Koşu 75 sn.
Durarak Uzun Atlama 190 cm
Basketbol Topu Fırlatma 12 metre
Mekik (1 Dakikada) 30 tekrar
Barfikste Kol Çekme 4 tekrar
Adayların bedenî yetenek sınavında koşu hariç, diğer branşlardan bir tanesinden başarısız olması hâlinde elenmesi yerine, koşu dâhil bütün branşlardan alınan toplam ortalama puanın tespit edilen yeterli ortalama puana eşit (baraj: 10) veya daha fazla olması hâlinde bedenî yetenek sınavından başarılı kabul edilir. Koşuyu geçemeyen veya koşu hariç birden fazla branştan (2 ve daha fazla) başarısız olan aday not ortalamasına bakılmaksızın elenir.

Bu aşamada, görüşme yoluyla adayın konuşma yeteneği, ses tonu, heyecan durumu, çok yönlü düşünme, davranışlardaki denge, kendine güveni gibi unsurlar gözlenerek elde edilen bilgiler değerlendirilmektedir.

Seçim aşamalarında başarılı olan adaylar, "Askerî Öğrenci Olur" kararlı sağlık raporu almak amacıyla, askerî sağlık teşkillerine sevk edilmektedir.

SEÇİM AŞAMASI PUAN ETKİSİ
YGS %70
Bedeni Yeterlilik %15
Mülakat %15
İkinci seçim aşamasının her sınavı 100 tam puan üzerinden değerlendirilmektedir.

EĞİTİM Başvuru kılavuzunda belirtilen iki yıllık meslek yüksekokulu veya dört yıllık fakülte/yüksekokullarının ilgili bölümlerinden mezun olmuş/olacak olmak.
YAŞ Dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğretimi bitirenler için 27 yaşını, daha az süreli yüksek öğretimi bitirenler için 25 yaşını bitirmemiş olmak.
BOY Asgari boy standardı 164 cm'dir.
BOY/KİLO TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen boy-kilo standartlarına uygun olmak.

S.No. Konular Soru Miktarı
1 Türkçe 5
2 İnkılap Tarihi 12
3 Atatürkçülük 12
4 T.C. Anayasası 4
5 Uluslararası Kurumlar ve Antlaşmalar 11
6 Türkiye Coğrafyası 6
TOPLAM 50

Ön sağlık muayenesinde aşağıdaki hususlar aranır:

  Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak [(Ağız, çene ve diş yapısı düzgün olmak, göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, şaşı ve renk körü olmamak, vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çekecek ve göz estetiğini bozucu yara, yanık, leke, dövme ve cilt hastalığından iz bulunmamak,) düztaban olmamak, kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve tüberküloz geçirmemiş olmak, Türkçeyi kusursuz konuşmak (Dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk vb. olmamak)]

Ön sağlık muayenesinden başarı ile geçen adaylar, 1500m. koşu, mekik ve şınav branşlarından değerlendirilmektedir.

Test Türü 17-25 Yaş 26-30 Yaş 31-35 Yaş
1500 metre Koşu 8dk.09sn. 8dk.19sn. 8dk.29sn.
Mekik 18 16 14
Şınav 15 13 11

Muvazzaf astsubay aday adaylarının fiziki yeterlilik testinden başarılı sayılması için; değerlendirmede adayların her bir branştan sınava tabi tutulması, her branştan alınan puanların toplamının branş sayısına bölünmesi sonucu elde edilecek puanın 40 baraj puanını geçmesi şarttır.

Mülakat; adaylarda bulunması gereken ve testlerle tespiti mümkün olmayan niteliklere adayın sahip olup olmadığını tespit etmek, adayın diğer aşamalarda ölçülemeyen kişisel özelliklerinin değerlendirilmesini sağlamak maksadıyla “yeterli bir zaman içerisinde adayın geçmişi, kişiliği, psikolojik yapısı, kendini ifade edebilme yeteneği ve askerlik mesleğine ön yeterliliğin tespiti gibi konuların değerlendirildiği” planlı bir görüşmedir.

Adaylar sağlık raporu işlemleri için kendilerine tebliğ edilen tarihte belirtilen Asker Hastanesine/Sağlık Muayene Merkezine (SMM) "Muvazzaf Astsubay Olur" kayıtlı sağlık raporu ile başvurmakta ve muayene işlemlerine başlamaktadır.

SEÇİM AŞAMASI PUAN ETKİSİ
Yazılı Sınav %70
Fiziki Yeterlilik Testi %15
Mülakat %15
Değerlendirmede şehit eş ve çocuklarına ilave olarak 10 puan, muharip/malul gazi eş ve çocuklarına ise 5 puan verilmektedir.

Subay ve Astsubaylara TSK Personel Kanununda belirtilen ek gösterge oranına göre hesaplanan aylık ödenir. Buna ilave olarak;

Subay ve astsubaylardan uçucu, paraşütçü, denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adam olanlara rütbe ve hizmet yılına göre belirlenen oranda ilave tazminat ödenir.

Evli bulunan subaylara ve astsubaylara çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi ve çocukları için devlet memurlarına ödenen miktarda aile yardımı ödeneği ödenir.

Subay ve astsubaylardan çocuğu dünyaya gelenlere, devlet memurlarına ödenen miktarda doğum yardımı ödeneği verilir.

Subay ve astsubaylardan; memur olmayan eşi veya aile yardım ödeneğine tabi çocuğu ölenlere Orgeneral aylığı tutarında; kendisinin ölümü halinde ise, sağlığında bildiri ile gösterdiği kişiye, sağlığında bildiri vermemiş ise eşine ve çocuklarına, bunlar yoksa ana ve babasına, bunlar da yoksa kardeşlerine Orgeneral aylığının iki katı tutarında ölüm yardım ödeneği verilir.

Subay ve astsubaylar ile bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri 5510 sayılı Kanun ve 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu hükümlerine göre diğer kamu görevlileri gibi sağlık hizmetlerinden faydalanmaktadır. Askeri personel askeri hastane ve revir/dispanserlerin yanında diğer tedavi kurum ve kuruluşlarından da yararlanabilmektedir.

Yıllık İzin: Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup subay ve astsubayların barışta her yıl 45 gün izin almaya hakları vardır. Bu iznin (30) günü plânlı, geriye kalan kısmı ise mazeret izni olarak kullandırılır. Mazeret izinleri zorunluluk olmadıkça yıllık izinle birlikte ve onun devamı olarak kullanılmaz.

Mazeret İzni: Türk Silâhlı Kuvvetleri personeline sene içindeki mazeretlerini karşılamak üzere (15) gün süre ile mazeret izni verilir. Bu iznin dışında;

*Eşinin doğum yapması, eşinin ölümü, çocuğunun ölümü, kendisinin veya eşinin ana, baba veya kardeşinin ölümü hallerinin her birinde isteği üzerine on güne kadar; *Kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde ise isteği üzerine yedi güne kadar;

*Yangın, deprem gibi olağanüstü bir mazeret dolayısıyla bir yıl içinde otuz güne kadar mazeret izni verilebilir.

*Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerinden ayrı olarak bir ay süreyle izin verilir.

*Subay ve astsubaylara, bakmakla yükümlü olduğu veya refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine, aylık ve özlük hakları korunarak üç aya kadar izin verilebilir. Bu sürenin bitimini müteakip istekleri üzerine ayrıca altı aya kadar aylıksız izin verilebilir.

Sıhhi İzin: Barış ve seferde hizmet yapamayacak şekilde hastalanan subaylar ve astsubaylar, aynı rütbede ay ve gün hesabıyla her çeşit hastalıklar için toplam olarak ve fiilen iki yılı (uzun süreli tedavi gerektiren hastalıklar için üç yılı) geçmemek üzere tedavi, istirahat ve hava değişimi işlemlerine tâbi tutulurlar. Ancak hastanelerde geçen teşhis ve tedavi süreleri, bu sürenin hesabında dikkate alınmaz.

Subay ve Astsubaylar, Türk Silahlı Kuvvetleri Konut Yönergesinde belirtilen esaslara göre kamu konutlarından istifade ederler.

Diğer kamu görevlilerinde olduğu gibi TSK’da görevli subay ve astsubayların emeklilik işlemleri 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre yapılmaktadır. Ayrıca, TSK personeli bazı kamu personeline uygulanan fiili hizmet zammı ve itibari hizmet zammından da faydalanmaktadır.

Subay ve astsubaylar OYAK’ın daimi üyeleridir ve her ay maaşlarından kesilen OYAK aidatı karşılığında OYAK tarafından sunulan aşağıdaki hizmetlerden yararlanırlar:

Emeklilik Yardımı : OYAK üyeliğinde 10 yılını doldurduktan sonra, herhangi bir sebeple ayrılarak, daimi üyeliği sona erenler Emeklilik Yardımına hak kazanır.

Ölüm Yardımı : Görevde olan OYAK üyeleri ile Emekli Maaşı Sistemi'nde (EMS) bulunan üyelerin vefatları halinde (EMS’ye devam eden vefat eden üye eşleri hariç), yasal mirasçılarına bir defaya mahsus ölüm yardımı gerçekleştirilir.

Ölüm yardımı, üyenin ölüm tarihindeki; aidata esas maaşı albayın aidata esas (Harp Okulu mezunu bir yıllık albay) maaşından düşük ise albayın aidata esas maaşının 20 katı; aidata esas maaşı albayın aidata esas maaşından yüksek ise kendisinin aidata esas maaşının 20 katı olarak ödenir.

EMS kapsamındaki üyelerin vefatları halinde kanuni mirasçılarına vefat eden üyenin en son hak ettiği aylık maaşının 10 katı tutarında ölüm yardımı ödenir.

Maluliyet Yardımı : Herhangi bir kaza, hastalık gibi nedenlerle görevlerini tam ya da kısmi olarak yerine getiremeyecek duruma gelen görevdeki OYAK üyeleri 205 sayılı Yasa'nın gerektirdiği şartları sağlaması durumunda tam ve kısmi maluliyet yardımından yararlanabilirler. Tam ve Daimi Maluliyet Yardımı; aidata esas maaşı albayın aidata esas (Harp Okulu mezunu bir yıllık albay) maaşından düşük ise albayın aidata esas maaşının 20 katı, aidata esas maaşı albayın aidata esas maaşından yüksek ise kendilerinin aidata esas maaşının 20 katı olarak ödenmektedir.

Kısmi maluliyet yardımından; herhangi bir kaza dolayısıyla 205 sayılı Kanun’a ekli Maluliyet Tablosu'nda belirtilen uzuvlarında kayba uğrayan OYAK üyeleri bu tabloda belirtilen oranlar doğrultusunda yararlanabilir.

Emekli Maaşı Sistemi: OYAK üyeliğinde 10 yılını doldurduktan sonra, herhangi bir sebeple ayrılarak emeklilik yardımı alan istedikleri takdirde OYAK sisteminde biriken rezervlerinin tamamını veya belirli bir kısmını (1/4, 2/4 veya 3/4) OYAK’ta bırakarak OYAK iştirakleri tarafından elde edilen gelir oranında emekli maaşlarına ilave bir gelir elde edebilirler.

Sistemde bırakılan rezerv üzerinden elde edilen gelirin üyenin tercihine göre belirli bir miktarı kendisine maaş olarak ödenirken, kalan kısmı rezerv tutarına ilave edilir. Üyeler birikmiş rezerv tutarlarını çekmek suretiyle sistemden ayrılabilirler.

Konut Ön Biriktirim Fonu (KÖBF): İsteyen subay ve astsubaylar maaşlarının belirli bir miktarının kesilmesi karşılığında KÖBF üyesi olarak OYAK güvencesinde birikimlerini değerlendirebilirler.

Borç Verme Hizmeti: Üyeler, maaşlarının 4 katına kadar OYAK kaynaklı borç verme hizmetlerinden yararlanabilirler. Ayrıca yangın, deprem ve su baskını gibi tabii afetlerde kendisine ait evi veya ev eşyasının hasar görmesi durumunda üyelere Albay maaşının 10 katına kadar borç verilebilir.

Konut Edindirme Hizmetleri: Üyelikte 15 yılını dolduran subay ve astsubaylar bireysel konut kredisi veya kooperatif kredisi kullanabilecekleri gibi; OYAK tarafından üretilen toplu konutlardan da istifade edebilirler.

Bağışa Dayalı Emekli Geliri Sistemi: İsteyen subay ve astsubaylar, Emekli Maaşı Sistemine ilave olarak brüt emeklilik yardımını geçmeyecek şekilde, istedikleri kadar tutarı OYAK’a bağış olarak yatırmak suretiyle OYAK iştirakleri tarafından elde edilen gelir oranında emekli maaşlarına ilave bir gelir elde edebilirler.

Sistemde bırakılan rezerv üzerinden elde edilen gelirin üyenin tercihine göre belirli bir miktarı kendisine maaş olarak ödenirken, kalan kısmı rezerv tutarına ilave edilir. Bu sistemden ayrılarak ödenen bağışı geri almak mümkün olmamakla birlikte; subay ve astsubayların ölümleri halinde sistemdeki rezerv tutarları mirasçılarına geri ödenir.

1. Muvazzaf Subay ve Astsubaylar:

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nun ilgili hükümleri gereğince;

a. Muvazzaf subay ve astsubaylar nasbedildikleri tarihten itibaren fiilen TSK’da 10 yıl hizmet etmedikçe istifa edememektedir.

b. Diğer yandan, astsubaylıktan subay olanlar hakkında bu yükümlülük astsubay çavuşluğa nasıp tarihinden itibaren hesap edilmektedir.

c. Türk Silâhlı Kuvvetleri’nden her ne şekilde olursa olsun mecburî hizmet yükümlülüğünü tamamlamadan ayrılan veya ilişiği kesilen subay ve astsubaylar (Türk Silâhlı Kuvvetleri’nde görev yapamaz şeklinde sağlık raporu alanlar ile vazife malûlü olarak Türk Silâhlı Kuvvetleri’nden ayrılanlar hariç), her yıl belirlenen; askerî öğrenci, subay ve astsubay nasbedildikten sonra kendilerine yapılan öğrenim, eğitim ve yetiştirme masraflarını, yükümlülük sürelerinin eksik kalan kısmı ile orantılı olarak kanunî faizi ile birlikte tazminat olarak ödemek durumunda kalırlar.

2. Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar:

Sözleşmeli subay ve astsubayların sözleşmeleri 3-9 yıl arasında yapılır. Sözleşme süreleri sona ermeden istifa edemezler.

Sözleşmeli subaylar/astsubaylardan yönetmelikte belirtilen şartları taşıyanlar, talepleri halinde belirlenen kontenjan dahilinde muvazzaf subaylığa/astsubaylığa geçirilebilirler. Muvazzaf subaylığa geçiş için, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yedinci fiili hizmet yılı başından itibaren onikinci fiili hizmet yılının bitimine kadar, muvazzaf astsubaylığa geçiş için, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki dördüncü fiili hizmet yılı başından itibaren onikinci fiili hizmet yılının bitimine kadar başvuru yapılabilir. Bu şekilde muvazzaf subaylığa/astsubaylığa geçirilenler; subay/astsubay nasbedildikleri tarihten başlamak üzere “on yıl” hizmet etmedikçe istifa edemezler.

EĞİTİM En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
YAŞ 01 Ocak itibarıyla 25 yaşını bitirmemiş olmak.
DİĞER

*Askerlik hizmetini tamamlamış veya yapıyor olmak.

*Askerlik hizmeti sona eren adaylar için, terhis tarihinden itibaren üç yıldan fazla süre geçmemiş olmak.

*Askerlik hizmeti devam eden adaylar için başvuru kılavuzunda belirtilen tarihten önce terhis olacak olmak.

Adaylar seçim aşaması sınavlarına geldiklerinde öncelikle başvuru evraklarının incelenmesi / kayıt kabul faaliyetleri yapılmaktadır.

Burada yapılacak kontrollerde başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan veya evraklarının yanlış olduğu tespit edilen adayların işlemleri iptal edilmektedir.

Yazılı sınavda; sözel (Atatürkçülük ve inkılap tarihi, kompozisyon vb.) ve sayısal (temel matematik, dört işlem vb.) konulardan oluşan toplam beş soru sorulmaktadır. Yazılı sınav sonuçları mülakat esnasında değerlendirilmektedir. Yazılı sınavın baraj notu bulunmamaktadır.

Ön sağlık muayenesinde aşağıdaki hususlar aranır:

 • Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (Göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu olmamak, şaşı ve renk körü olmamak),
 • Vücudun herhangi bir yerinde yanık, ameliyat, jilet ve cilt hastalığı vb. izler bulunmamak,
 • Yazlık kıyafet giyildiğinde; vücudun görünen yerlerinde 20 cm2’den büyük, görünmeyen yerlerinde 50 cm2’den büyük veya büyüklüğüne bakılmaksızın dini, siyasi, cinsellik ve şiddet içerikli dövme bulunmamak,
 • Ağız, ve diş yapısı ile sağlıkla ilgili diğer hususlarda, TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen ölçütlere uygun olmak,
 • Türkçeyi kusursuz konuşmak (Dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk, boğumlanma vb. olmamak),
 • TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen boy ve kilo sınırları içinde olmak koşulları aranmaktadır.

Adaylar; mekik koşusu (veya 1500 m. koşu), mekik ve şınav branşlarından teste tabi tutulmaktadır. Fiziki yeterlilik testi standartları için www.kkk.tsk.tr internet adresinden "İnsan Kaynakları" bölümüne bakınız.

Adaylar, her bir branştan puan aldıkları takdirde bir sonraki aşamaya katılmaya hak kazanacaklar; bir veya daha fazla branştan puan alamadıkları takdirde başarısız sayılmaktadır.

Elenen adayların, elendikleri branş/branşlardan bir defa not yükseltme sınavına girme hakları bulunmaktadır.

Adayların FYT notu, her bir branştan aldıkları puanların toplamının branş sayısına bölünmesiyle elde edilmektedir.

Bu aşamada, görüşme yoluyla adayın konuşma yeteneği, ses tonu, heyecan durumu, çok yönlü düşünme, davranışlardaki denge, kendine güven gibi unsurlar gözlenerek elde edilen bilgiler değerlendirilmektedir.

Mülakat, kayıt kabul, yazılı sınav, ön sağlık ve FYT aşamasından sonra aynı gün uygulanacaktır. Mülakatta asgari geçer not 100 puan üzerinden 70’tir. Bunun altında not alan adaylar elenmiş sayılmaktadır.

Sınavların değerlendirilmesi 100 tam puan üzerinden yapılmaktadır. Bu puanın; % 30’unu yazılı sınav, % 40’ını mülakat ve % 30’unu FYT notu oluşturmaktadır.

Uzman erbaşlar; iki yıldan az, beş yıldan fazla olmamak şartıyla sözleşme yaparak göreve başlar. Uzman erbaşlar, sözleşme süresinin bitiminde terhis edilirler. Bunlardan görev yeterliliklerini karşılayan ve sözleşmelerinin yenilenmesini isteyenlerin istekleri, müteakip sözleşme süreleri bir yıldan az, beş yıldan fazla olmamak kaydıyla kabul edilebilir. Uzman çavuş ve uzman onbaşıların sözleşmeleri azamî 45 yaşına girdikleri yıla kadar uzatılabilir.

Uzman erbaşlara, göreve başlamış olmak kaydıyla sözleşmenin onaylandığı tarihten geçerli olarak 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa Ek'li "1 Sayılı Aylık Gösterge Tablosu" üzerinden aylık ödenir.

Uzman erbaşlara; yan ödemeleri, Silahlı Kuvvetler hizmet tazminatı, aile yardımı ödeneği, doğum yardımı ödeneği ve ölüm yardımı ödeneği, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu esaslarına göre ödenir.

Kendi kusurları olmaksızın hizmet sürelerinin uzatılmaması sebebiyle veya sözleşme süresini bitirip ayrılanlardan; hizmet süresi beş yılı geçmeyenlere, ayrıldıkları tarihte almakta oldukları net maaşları tutarının iki katının toplam hizmet yılı ile çarpımından bulunacak miktarda ikramiye verilir. Hizmet süresi beş yılı geçenlere ise, beş yıllık hizmetleri için yukarıdaki esasa göre hesaplanacak tutara; ayrıldıkları tarihte almakta oldukları net maaşlarının beş yıldan fazla olan hizmet yılı toplamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın ayrıca ilâve edilmesi suretiyle tespit edilecek miktarda ikramiye verilir.

Uzman erbaşlar mevcut hükümler dâhilinde, Millî Savunma Bakanlığına, Jandarma Genel Komutanlığına ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait konutlardan, kiralama sisteminden ve lojman tazminatından da istifade ederler.

Yıllık İzin: Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup subay ve astsubayların barışta her yıl 45 gün izin almaya hakları vardır. Bu iznin (30) günü plânlı, geriye kalan kısmı ise mazeret izni olarak kullandırılır. Mazeret izinleri zorunluluk olmadıkça yıllık izinle birlikte ve onun devamı olarak kullanılmaz.

Mazeret İzni: Türk Silâhlı Kuvvetleri personeline sene içindeki mazeretlerini karşılamak üzere (15) gün süre ile mazeret izni verilir. Bu iznin dışında;

Eşinin doğum yapması, eşinin ölümü, çocuğunun ölümü, kendisinin veya eşinin ana, baba veya kardeşinin ölümü hallerinin her birinde isteği üzerine on güne kadar; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde isteği üzerine yedi güne kadar,

Doğumda veya doğum sonrası aylıklı izin veya analık izni süresi içerisinde eşinin ölümü halinde, isteği üzerine uzman erbaşa anne için öngörülen süre kadar,

Yangın, deprem, su baskını gibi olağanüstü bir mazeret dolayısıyla bir yıl içerisinde otuz güne kadar, mazeret izni verilebilir. Verilen mazeret izinleri yıllık izne mahsup edilmez.

Uzman erbaşlara, bakmakla yükümlü olduğu veya refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine, aylık ve özlük hakları korunarak üç aya kadar izin verilebilir. Bu sürenin bitimini müteakip istekleri üzerine ayrıca altı aya kadar aylıksız izin verilebilir. Bu şekilde aylıksız izinli olarak geçirilen süreler sözleşme süresinden sayılmaz.

Sıhhi İzin: Barış ve seferde hizmet yapamayacak şekilde hastalanan uzman erbaşlara toplam 30 güne kadar sıhhi izin verilebilir.

Nöbetçi olanlar hariç olmak üzere uzman erbaşlardan isteyenler, 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun bu konudaki hükümleri saklı kalmak şartıyla, gece evlerine gidebilirler. Evlerine gidenler, subay ve astsubay servislerinden istifade edebilirler. Mesai başlangıcında görevleri başında bulunurlar.

Uzman erbaşlar rütbe işareti olarak, uzman onbaşı ve uzman çavuş rütbe işaretini ve bulundukları rütbede her üç hizmet yılını müteakip de bir kıdem işaretini takarlar. Kışlık ve yazlık olarak haricî kıyafetleri, astsubay günlük elbisesinin; eğitim kıyafetleri ise, yaka ve rütbe işaretleri hariç astsubay eğitim elbisesinin aynısıdır.

Uzman erbaşlar, ilk sözleşmelerini müteakip bedeli karşılığında zatî tabanca edinebilirler ve görevli olmadıkları zamanlarda da resmî veya sivil elbise ile zatî tabancalarını göze görünmeyecek şekilde taşıyabilirler. En az on yıl görev yapıp Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılanlara, istifa veya istifa etmiş sayılmak suretiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan subay ve astsubaylar gibi; emeklilik durumunda ise, emekli subay ve astsubaylar gibi silah taşıma ruhsatı verilir.

Uzman erbaşlar ile azami kırk beş yaşına girdikleri yıla kadar sözleşme yapılabilmektedir. 45 yaşına girmeleri sebebiyle Silahlı Kuvvetlerden ayrılacak olan uzman erbaşlardan istekliler, merkezi yönetim bütçe kanunlarında yer alan sınırlamalara tabi olmaksızın, Milli Savunma Bakanlığı, MSB ANT Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil) kadrolarında emekli aylığına hak kazandıkları tarihe kadar Devlet memuru olarak istihdam edilebilmektedir. Uzman erbaşlar emekli aylığına hak kazandıkları tarihe kadar çalıştıktan sonra 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine tabi olarak emekli olabilirler.

Uzman erbaşlar istedikleri takdirde OYAK’a üye olabilirler. OYAK üyesi olan uzman erbaşlar; her ay maaşlarından kesilen OYAK aidatı karşılığında OYAK tarafından sunulan aşağıdaki hizmetlerden yararlanırlar:

Emeklilik Yardımı :OYAK üyeliğinde 10 yılını doldurduktan sonra, herhangi bir sebeple ayrılarak, daimi üyeliği sona erenler Emeklilik Yardımına hak kazanır.

Ölüm Yardımı : Görevde olan OYAK üyeleri ile Emekli Maaşı Sistemi'nde (EMS) bulunan üyelerin vefatları halinde (EMS’ye devam eden vefat eden üye eşleri hariç), yasal mirasçılarına bir defaya mahsus ölüm yardımı gerçekleştirilir.

Ölüm yardımı, üyenin ölüm tarihindeki; aidata esas maaşı albayın aidata esas (Harp Okulu mezunu bir yıllık albay) maaşından düşük ise albayın aidata esas maaşının 20 katı; aidata esas maaşı albayın aidata esas maaşından yüksek ise kendisinin aidata esas maaşının 20 katı olarak ödenir.

EMS kapsamındaki üyelerin vefatları halinde kanuni mirasçılarına vefat eden üyenin en son hak ettiği aylık maaşının 10 katı tutarında ölüm yardımı ödenir.

Maluliyet Yardımı : Herhangi bir kaza, hastalık gibi nedenlerle görevlerini tam ya da kısmi olarak yerine getiremeyecek duruma gelen görevdeki OYAK üyeleri 205 sayılı Yasa'nın gerektirdiği şartları sağlaması durumunda tam ve kısmi maluliyet yardımından yararlanabilirler. Tam ve Daimi Maluliyet Yardımı; aidata esas maaşı albayın aidata esas (Harp Okulu mezunu bir yıllık albay) maaşından düşük ise albayın aidata esas maaşının 20 katı, aidata esas maaşı albayın aidata esas maaşından yüksek ise kendilerinin aidata esas maaşının 20 katı olarak ödenmektedir.

Kısmi maluliyet yardımından; herhangi bir kaza dolayısıyla 205 sayılı Kanun’a ekli Maluliyet Tablosu'nda belirtilen uzuvlarında kayba uğrayan OYAK üyeleri bu tabloda belirtilen oranlar doğrultusunda yararlanabilir.

Emekli Maaşı Sistemi: OYAK üyeliğinde 10 yılını doldurduktan sonra, herhangi bir sebeple ayrılarak emeklilik yardımı alan uzman erbaşlar istedikleri takdirde OYAK sisteminde biriken rezervlerinin tamamını veya belirli bir kısmını (1/4, 2/4 veya 3/4) OYAK’ta bırakarak OYAK iştirakleri tarafından elde edilen gelir oranında emekli maaşlarına ilave bir gelir elde edebilirler.

Sistemde bırakılan rezerv üzerinden elde edilen gelirin üyenin tercihine göre belirli bir miktarıkendisine maaş olarak ödenirken, kalan kısmı rezerv tutarına ilave edilir. Üyeler birikmiş rezerv tutarlarını çekmek suretiyle sistemden ayrılabilirler. Konut Ön Biriktirim Fonu (KÖBF): OYAK üyesi olan uzman erbaşlar istedikleri takdirde maaşlarının belirli bir miktarının kesilmesi karşılığında KÖBF üyesi olarak OYAK güvencesinde birikimlerini değerlendirebilirler.

Borç Verme Hizmeti: Üyeler, maaşlarının 4 katına kadar OYAK kaynaklı borç verme hizmetlerinden yararlanabilirler. Ayrıca yangın, deprem ve su baskını gibi tabii afetlerde kendisine ait evi veya ev eşyasının hasar görmesi durumunda üyelere Albay maaşının 10 katına kadar borç verilebilir.

Konut Edindirme Hizmetleri: Üyelikte 15 yılını dolduran uzman erbaşlar bireysel konut kredisi veya kooperatif kredisi kullanabilecekleri gibi; OYAK tarafından üretilen toplu konutlardan da istifade edebilirler.

Bağışa Dayalı Emekli Geliri Sistemi: İsteyen uzman erbaşlar, Emekli Maaşı Sistemine ilave olarak brüt emeklilik yardımını geçmeyecek şekilde, istedikleri kadar tutarı OYAK’a bağış olarak yatırmak suretiyle OYAK iştirakleri tarafından elde edilen gelir oranında emekli maaşlarına ilave bir gelir elde edebilirler.

Sistemde bırakılan rezerv üzerinden elde edilen gelirin üyenin tercihine göre belirli bir miktarı kendisine maaş olarak ödenirken, kalan kısmı rezerv tutarına ilave edilir. Bu sistemden ayrılarak ödenen bağışı geri almak mümkün olmamakla birlikte; bu uzman erbaşların ölümleri halinde sistemdeki rezerv tutarları mirasçılarına geri ödenir.

Uzman erbaşlar; iki yıldan az, beş yıldan fazla olmamak şartıyla sözleşme yaparak göreve başlar ve SGK ile ilişkilendirilirler.

Sözleşmenin imzalanmasından sonra ilk beş aylık intibak dönemi içerisinde göreve intibak edemeyenler ile ayrılmak isteyen uzman erbaşların sözleşmeleri feshedilerek, Türk Silâhlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilir. Kanunda belirtilen haller haricinde uzman erbaşlar sözleşmelerini tek taraflı olarak fesh edememektedir.

Her ne sebeple olursa olsun, sözleşmesi feshedilerek Türk Silâhlı Kuvvetleri ile ilişiği kesilen uzman erbaşlar, tekrar Türk Silâhlı Kuvvetlerine alınmazlar.

GENEL Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak.
EĞİTİM En az ilköğretim mezunu olmak.
YAŞ Başvuru yapılan yıl 01 Ocak tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olmak.

Adaylar seçim aşaması sınavlarına geldiklerinde öncelikle başvuru evraklarının incelenmesi / kayıt kabul faaliyetleri yapılmaktadır.

Burada yapılacak kontrollerde başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan veya evraklarının yanlış olduğu tespit edilen adayların işlemleri iptal edilmektedir.

Ön sağlık muayenesinde aşağıdaki hususlar aranır:

 • Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (Göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu olmamak, şaşı ve renk körü olmamak),
 • Vücudun herhangi bir yerinde yanık, ameliyat, jilet vb. izler bulunmamak,
 • Yazlık kıyafet giyildiğinde; vücudun görünen yerlerinde 20 cm2’den büyük, görünmeyen yerlerinde 50 cm2’den büyük veya büyüklüğüne bakılmaksızın dini, siyasi, cinsellik ve şiddet içerikli dövme bulunmamak,
 • Ağız, çene, diş yapısı ve sağlıkla ilgili diğer hususlarda, TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen kriterlere uygun olmak,
 • TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen boy ve kilo sınırları içinde olmak koşulları aranmaktadır.

 • Adaylar; mekik koşusu (veya 1500 m. koşu), mekik ve şınav branşlarından teste tabi tutulmaktadır. Fiziki yeterlilik testi standartları için www.kkk.tsk.tr internet adresinden “İnsan Kaynakları” bölümüne bakınız.
 • Adaylar, her bir branştan puan aldıkları takdirde bir sonraki aşamaya katılmaya hak kazanacaklar; bir veya daha fazla branştan puan alamadıkları takdirde başarısız sayılmaktadır.
 • Elenen adayların, elendikleri branş/branşlardan bir defa not yükseltme sınavına girme hakları bulunmaktadır.
 • Adayların FYT notu, her bir branştan aldıkları puanların toplamının branş sayısına bölünmesiyle elde edilmektedir.

Bu aşamada, görüşme yoluyla adayın konuşma yeteneği, ses tonu, heyecan durumu, çok yönlü düşünme, davranışlardaki denge, kendine güven gibi unsurlar gözlenerek elde edilen bilgiler değerlendirilmektedir.

Mülakat, kayıt kabul ön sağlık ve FYT aşamasından sonra aynı gün uygulanacaktır. Mülakatta asgari geçer not 100 puan üzerinden 70’tir. Bunun altında not alan adaylar elenmiş sayılmaktadır.

Sınavların değerlendirilmesinde; fiziki yeterlilik testi notunun % 50’si ve mülakat notunun % 50’si alınarak, toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılmaktadır.

Sözleşmeli er adayları ön sözleşme yapılarak askerî eğitime alınırlar. Askerî eğitimi başarı ile tamamlayanlarla, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen yetkili komutanlıklarca dört yıldan fazla olmamak kaydıyla en az üç yıllık sözleşme yapılır. Her sözleşme süresinin sona erme tarihinden en az üç ay önce sözleşmeli erbaş ve erler sözleşmeyi yenileyeceklerine dair yazılı bildirimde bulunmadıkları takdirde, sözleşme kendiliğinden sona erer. Müteakip sözleşmeler, bir yıldan az, üç yıldan fazla olamaz. Sözleşmeli erbaş/erler toplam yedi yıl görev yapar.

Sözleşmeli er adayları, ön sözleşme tarihinden itibaren sözleşmeli erlerin birinci hizmet yılı için öngörülen ücretin üçte ikisi oranında aynı esas ve usuller çerçevesinde aylık ücrete hak kazanırlar. Sözleşmeli er adaylarının ön sözleşme dönemindeki iaşe ve ibateleri Devlet tarafından karşılanır.

Sözleşmeli erbaş ve erlere, sözleşme tarihinden geçerli olarak on altı yaşından büyükler için belirlenen asgari ücret brüt tutarının hizmet yıllarına göre 6191 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı cetvelde belirlenen oran ile çarpımı sonucu bulunacak tutar üzerinden aylık ücret verilir.

İlk sözleşmesini yahut müteakip sözleşme süresini bitirmesinden dolayı Türk Silâhlı Kuvvetlerinden ayrılan sözleşmeli erbaş ve erlere, ayrıldıkları tarihteki on altı yaşından büyükler için uygulanmakta olan brüt asgari ücret tutarının 6191 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı cetvelde hizmet yıllarına göre belirlenen oran ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ikramiye ödenir.

RÜTBEHİZMET YILIMAAŞ*İKRAMİYE**
Söz.Çvş.72.366-3.95974.853 TL
Söz.Onb.62.307-3.88852.506 TL
Söz.Onb.52.247-3.82845.056 TL
Söz.Onb.42.187-3.75737.607 TL
Söz.Er32.128-3.69730.158 TL
Söz.Er22.068-3.63715.139 TL
Söz.Er12.009-3.5667.569 TL

*Atandığı Birliğe Göre Değişir.
**Hizmet Yılı Sonunda.

Yıllık İzin: Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup sözleşmeli erlerin barışta her yıl 45 gün izin almaya hakları vardır. Bu iznin (30) günü plânlı, geriye kalan kısmı ise mazeret izni olarak kullandırılır.

Mazeret İzni: Sözleşmeli erbaş ve erlere sene içindeki mazeretlerini karşılamak üzere (15) gün süre ile mazeret izni verilir. Bu iznin dışında;

*Ana, baba, eş, çocuk ve kardeşlerinin ölümü halinde on gün,

*Yangın, deprem, su baskını gibi olağanüstü bir mazeret dolayısıyla bir yıl içerisinde otuz güne kadar mazeret izni verilebilir. Verilen mazeret izinleri yıllık izne mahsup edilmez.

Evci İzni: Sözleşmeli erbaş ve erler yükümlü erbaş ve erlerde olduğu gibi evci izninden istifade ederler.

Sözleşmeli er adayları ile sözleşmeli erbaş ve erler; ön sözleşme yapılması ile birlikte 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar.

Sözleşmeli erlikte en az iki yılını tamamlayanlar, kadro görev yeri uygunsa liyakat durumu da dikkate alınarak sözleşmeli onbaşılığa, sözleşmeli onbaşılıkta en az iki yılını tamamlayan personel kadro görev yeri uygunsa liyakat durumu da dikkate alınarak sözleşmeli çavuşluğa geçirilir.

Sözleşmeli erbaş ve erlerin ön sözleşme dönemi de dâhil olmak üzere, giyecek, bakım ve barınmaları ile iaşeleri erbaş ve erler gibi Devlet tarafından sağlanır.

Sözleşmeli erbaş ve erlerin kıyafetleri ile rütbelerin şekli ve niteliği Türk Silâhlı Kuvvetleri Kıyafet Yönetmeliğinde gösterilir. Sözleşmeli erbaş ve erlerin silâhları kadro silâhıdır, ilave zati tabanca verilmez.

Sözleşmeli erbaş ve erlerin günlük faaliyet programı ve hafta sonu izinleri, 1111 sayılı Kanunun gereği askerlik yapanlarda olduğu gibidir. Sözleşmeli erbaş ve erler görev süresince kışlada iskân edilirler, mesai bitiminde evlerine gitmezler.

Sözleşmeli erbaş ve erlerden üç yıllık görev süresini bitirerek dördüncü hizmet yılına devam edenler kuvvet komutanlıklarının belirlediği esaslar dâhilinde uzman erbaş (uzman erbaşlığa başvuru yaş sınırı sözleşmeli erbaş ve erler için 29’dur) veya astsubay olmak için müracaat edebilirler. Yapılacak sınavlarda başarılı olanlar uzman erbaş veya astsubaylığa geçebilirler. Uzman erbaş veya astsubaylığa geçenler bu statülerin emeklilik mevzuatına tabi olurlar. Ayrıca sözleşmeli erbaş ve er olarak en az yedi hizmet yılını doldurarak ayrılanlardan nitelik belgesi olumlu olanlar, ilgili mevzuatlarındaki şartları taşımaları kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadro ve pozisyonlarına bu maddedeki usul ve esaslar çerçevesinde atanırlar.

Piyade sınıfı; her türlü hava ve arazi şartlarında karada muharebe görevlerini yapar. Harekatın her durumunda hayatta kalma tedbirlerini ve gerektiğinde geri çekilme harekâtını uygular. Komando birlikleri ise; düşman derinliklerinde veya düşman kontrolü altındaki bölgelerde, komando harekâtı icra eder.

Tank; yüksek hareket kabiliyeti ve ateş gücüne sahip, komutanın vurucu gücü ve vazgeçilmez bir silahıdır. Tank birlikleri; diğer sınıf ve silahlarla koordineli olarak ateş, hareket ve darbe etkisinden faydalanmak suretiyle düşmana yaklaşır ve onu etkisiz hale getirir. Tank birlikleri aynı zamanda; ateş gücü, hareket yeteneği ve zırh koruması özelliği ile her çeşit harekatta etkilidir.

Topçu sınıfının görevi, her türlü harekâtta düşmana karşı üstünlük kurmak maksadıyla, ihtiyaç duyulan yer ve zamanda, uzak mesafedeki düşmanı baskı altında tutarak veya etkisiz hâle getirerek sürekli ateş desteği sağlamaktır. Topçu bu görevini yerine getirebilmek için gözetleme ve hedef tespit sistemlerini kullanarak bilgi elde eder, planlı veya ani çıkan hedefleri ateş altına alır.

Hava Savunma sınıfının görevi, düşmanın hava ve füze saldırılarını sınırlandırmak, geciktirmek, önlemek veya etkisini azaltmak suretiyle dost birliklerin hayatta kalmasını sağlamak, hareket serbestisini artırarak kara operasyonlarının daha elverişli koşullarda uygulanmasına katkıda bulunmaktır. Bu görev icra edilirken, erken ikaz sistemleri işletilmekte ve bu sistemlerin Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile birlikte çalışması sağlanmaktadır.

Kara Kuvvetleri Havacılığının görevi; sahip olduğu ateş gücü, çeviklik ve hız ilemuharebe gücünü istenilen yer ve zamanda süratle toplayarak savaşın seyrini değiştirme imkânı sağlamaktır. Bu görevin yapılabilmesi için Kara Kuvvetleri Havacıları, taarruz helikopterleri ile kara unsurlarına yakın hava ateş desteği sağlamak, genel maksat ve yük helikopterleri ile hava ulaştırması, arama kurtarma, sıhhi tahliye ve lojistik destek faaliyetlerinde bulunmak gibi görevleri yerine getirirler.

İstihkâm sınıfının görevi, dost birliklerin hareket kabiliyetini artırmak maksadıyla, düşman mayınlarını bulmak ve imha etmek, engelleri etkisiz hâle getirmek, savaşta yolların inşa ve bakımını yapmaktır. Ayrıca düşmanın hareket kabiliyetini engellemeye yönelik engelleme harekâtı uygular.

İstihbarat sınıfı; yasalar çerçevesinde muharebe için gerekli olan düşman, hava ve arazi hakkındaki bilgilerin elde edilmesi için toplama araçlarının yönlendirilmesi, bilgilerin toplanması, bilgilerin analizi, yayımlanması ve kullanılmasını içeren görevleri yerine getirmektedir.

Muhabere sınıfının ana görev sahaları; Muhabere, Elektronik ve Bilgi Sistemleri (MEBS) bağlantılarını kurmak, işletmek ve devam ettirmek; MEBS’e ait ihtiyaçları tespit etmek ve tedarikinin planlanmasını sağlamak, elektronik harp, bilgi sistemleri ve fotoğraf/video hizmetleridir. Haberleşme, bilgi ve iletim sistemlerinin kurulması, yönetilmesi ve bu sistemlerin siber saldırılara karşı korunması muhabere sınıfının temel görevi olarak ön plana çıkmaktadır.

Bakım, malzemeyi göreve elverişli durumda tutmak ve göreve elverişsiz malzemeyi elverişli hâle getirmek için yapılan işlerdir. Bu işler; temizleme, yağlama, ayarlama, hizmete hazırlama, bütünleme ve muayene faaliyetleri ile onarım ve yenileştirme gibi faaliyetleri içerir. Ayrıca bakım sınıfı, bakım faaliyetlerinin yanı sıra diğer bir fonksiyon alanı olan mühimmatın depolanması, muayenesi, bakımı ve yönetimi faaliyetlerinden de sorumludur.

Ulaştırma sınıfı; her türlü risk ve tehdide karşı birliklerin harekât alanına emniyetli bir şekilde taşınmasında ve lojistik ihtiyaçlarının karşılanmasında görev alır. Bu kapsamda ulaştırma sınıfı, her türlü malzeme ve personel taşınmasına ilişkin planlama yapan, tüm ulaştırma eşitlerini uygulayan ve yöneten bir sınıftır.

Personel sınıfının görevleri, verilecek olan her türlü görevin insan kaynakları desteğini sağlamak amacıyla, halen yürürlükte olan kanun, yönetmelik ve yönergelere uygun olarak, personel temin faaliyetlerini, atama işlemlerini, disiplin ve moralin sağlanmasına yönelik faaliyetleri, istifa ve emeklilik işlemlerini, sicil, terfi ve sınıflandırma işlemlerini planlamak ve yürütmek; insan kaynakları yönetimi alanında bilimsel gelişmeleri takip etmek ve uygulamaktır.

İkmal sınıfının ana faaliyet alanları ikmal ve hizmetler olarak ikiye ayrılır. İkmal; bir askerî birlik ve kurumun donatılması, bakımı ve harekâtı için ihtiyaç duyulan her türlü malzemenin cins ve miktarlarının tespiti, temini, depolanması ve depodayken bakımı ve dağıtımı faaliyetlerini kapsar. Hizmetler ise; mutfak, fırın, banyo, çamaşır, su ikmali, kantin gibi hizmetleri kapsamaktadır.

Maliye sınıfı; hizmet ve faaliyetlerin en ekonomik ve en verimli şekilde yürütülmesinin sağlanması için bütçenin hazırlanması ve uygulamasından sorumludur.

Sağlık hizmeti veren Tabip, Diş Tabibi, Eczacı, Sağlık ve Sıhhiye sınıflarının görevleri; TSK personelinin sağlık durumunu muhafaza etmek maksadıyla koruyucu hekimlik faaliyetlerini planlamak ve yürütmek, hasta ve yaralıların muayene, tanı/tedavi ve tahliyelerini planlamak ve icra etmektir.

Bando sınıfının vazifesi; askeri törenlere iştirak etmek ve konserler vererek personelin moral/motivasyonunu geliştirmektir.