TSK ASKERİ EĞİTİM VE İŞBİRLİĞİ FAALİYETLERİ

Dost ve müttefik ülkelerle imzalanan anlaşmalar kapsamında yürütülen askerî eğitim iş birliği faaliyetleri genelde aşağıdaki konularda gerçekleştirilmektedir;

 • Birlik, Karargâh ve Kurumlara Askerî Ziyaretler,
 • Tatbikatlara Gözlemci Gönderilmesi,
 • Türkiye’de; Milli Savunma Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sınıf Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okullarında verilen eğitimler,
 • Kısa Süreli Kurslar,
 • Birlik, Karargâh ve Kurumlarda Görev Başı Eğitimi,
 • Aile/Birlik/Personel Mübadelesi ve Yerinde Eğitim Desteği,
 • Müşterek Tatbikatlar,
 • Askerî Tarih ve Müzecilik Alanında Eğitim ve İş Birliği.
 • Dost ve Müttefik ülkelerle imzalanan anlaşmalar kapsamında bahse konu ülkelere mensup Misafir Askerî Personele (MAP) Türk Silahlı Kuvvetleri eğitim kurumlarında; eğitim, öğretim ve çeşitli kurslar verilmektedir.
 • Bugüne kadar 57 dost ve müttefik ülkeye mensup 31.894 MAP’a eğitim/kurs verilmiştir. 2016-2017 döneminde 32 ülkeden 3.497 MAP’a eğitim/kurs verilmesi planlanmıştır. Ayrıca, mobil eğitim timleri vasıtasıyla kendi ülkelerinde; eğitim, öğretim ve çeşitli kurslar verilmektedir.
 • Askerî eğitim iş birliği faaliyetleri kapsamında, Afganistan Komuta Kurmay Kolejine, Afganistan Milli Savunma Üniversitesine, Afganistan Kara Harp Okuluna, Kabil Askeri Lisesine ve Afganistan Yabancı Diller Okuluna danışman/eğitici desteği sağlanmaktadır.
 • Somali Silahlı Kuvvetlerine mensup toplam 103 misafir askerî personel Türkiye'ye getirilmiştir. Somalili personele, Türkçe Lisan Eğitimi, Subay Temel Askerlik Anlayışı Kazandırma Eğitimi ve Astsubay Temel Askerlik Anlayışı Kazandırma Eğitimi ile çeşitli dallarda ihtisas eğitimi verilmiştir.