TSK ASKERİ EĞİTİM VE İŞBİRLİĞİ FAALİYETLERİ

Dost ve müttefik ülkelerle imzalanan anlaşmalar kapsamında yürütülen askerî eğitim iş birliği faaliyetleri genelde aşağıdaki konularda gerçekleştirilmektedir;

 • Birlik, Karargâh ve Kurumlara Askerî Ziyaretler,
 • Tatbikatlara Gözlemci Gönderilmesi,
 • Türkiye’de; Milli Savunma Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sınıf Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okullarında verilen eğitimler,
 • Kısa Süreli Kurslar,
 • Birlik, Karargâh ve Kurumlarda Görev Başı Eğitimi,
 • Aile/Birlik/Personel Mübadelesi ve Yerinde Eğitim Desteği,
 • Müşterek Tatbikatlar,
 • Askerî Tarih ve Müzecilik Alanında Eğitim ve İş Birliği.
 • Dost ve Müttefik ülkelerle imzalanan anlaşmalar kapsamında bahse konu ülkelere mensup Misafir Askerî Personele (MAP) Türk Silahlı Kuvvetleri eğitim kurumlarında; eğitim, öğretim ve çeşitli kurslar verilmektedir.
 • Bugüne kadar 57 dost ve müttefik ülkeye mensup 32.923 MAP’a eğitim/kurs verilmiştir. 2018-2019 döneminde 29 ülkeden 3.349 MAP’a eğitim/kurs verilmesi planlanmıştır. Ayrıca, mobil eğitim timleri vasıtasıyla kendi ülkelerinde; eğitim, öğretim ve çeşitli kurslar verilmektedir.
 • Askerî eğitim iş birliği faaliyetleri kapsamında, Afganistan Komuta Kurmay Kolejine, Afganistan Milli Savunma Üniversitesine, Afganistan Kara Harp Okuluna, Kabil Askeri Lisesine ve Afganistan Yabancı Diller Okuluna danışman/eğitici desteği sağlanmaktadır.
 • Somali Silahlı Kuvvetleri’nin yeniden yapılandırılması kapsamında 30 Eylül 2017 tarihinde, Mogadişu/ Somali’de Harp Okulu, Astsubay Okulu ve Birlik Eğitim Merkezi eğitim/öğretim faaliyetlerine başlamıştır.