LOJİSTİK FAALİYETLERİ

 1. Cumhuriyetin ilanından itibaren, sınır güvenliği ve kaçakçılığın önlenmesi ve teröristle mücadele faaliyetleri Kara Kuvvetleri Komutanlığınca özellikle siyasi sınır hattı üzerinde ve sınırdan giriş ve çıkış noktalarını kontrol edecek şekilde, büyük bir kısmı meskûn olarak sayılan yerlerde ve meskun mahallere yakın bölgelerde, bir kısmı da kaçakçılığı önlemeye yönelik olarak mahkum arazide inşa edilen karakollar ile sağlanmaya devam edilmektedir.
 2. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, 2008 yılından itibaren terör eylemlerine karşı ortaya çıkan ihtiyaçları karşılamak üzere konsept değişikliğine gidilmiş ve araziyi kontrol etme imkanı da sağlayabilecek, yüksek güvenlikli sınır güvenliği ve teröristle mücadele için karakol ve askeri tesislerinin yapılmasına yönelik çalışmalara başlanmıştır.
 3. Bu kapsamda;
  1. Hudutlarda teknolojik imkanlarla kapatılamayan açık alanların kapatılması,
  2. Kullanım ömrünü tamamlamış binaların yenilenmesi,
  3. Kaçakçılığın önlenmesi maksadıyla mahkum arazi kesimlerine yapılan karakolların, hakim arazi kesimlerine taşınarak, birlik emniyeti için az kuvvet ayırarak, azami gücün sınır güvenliği ve teröristle mücadelede kullanılması,
  4. Alan hakimiyeti / kontrolü sağlamak maksadıyla başta hudut hattı olmak üzere yeni açılan üs bölgelerindeki tesis ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla;
   (1) Başbakanlık TOKİ Bşk.lığı ile imzalanan 11 Kasım 2008 tarihli “Karakol Protokolü” ve bu Protokol’e ek olarak imzalanan protokoller kapsamında 223 adet,
   (2) MSB İnşaat Programı kapsamında 23 adet olmak üzere toplam 246 adet tesisin yapımı planlanmıştır.
 4. Bu kapsamda, 2009 yılından itibaren anılan bina/tesis ihtiyaçlarından;
  1. 92 adedinin yapımı tamamlanmış,
  2. 11 adedinin inşa faaliyetleri devam etmekte,
  3. 143 adedinin ise proje/ihale hazırlıkları devam etmektedir.

 1. Türkiye Cumhuriyeti’nin iç ve dış düşmanlara karşı güvenliğini sağlamak maksadıyla kara, deniz ve havada 24 saat esasına göre görev yapan, sınırlarımızı koruyan ve huzurlu bir hayat sürmemizi sağlayan Türk Silahlı Kuvvetlerinin değerli personeli ile vatanî görevlerini yapmak maksadıyla ailelerinden ve sevdiklerinden ayrılan erbaş/erlerin görevlerini güvenli ve nezih bir ortamda yapabilmeleri, görev sonrasında sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri maksadıyla vardiya yatakhanesi, Kabul Toplanma Merkezi ve konut vb. tesislere ihtiyaç duyulmaktadır.
 2. Bu kapsamda; Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Bşk.lığı ile yapılan 21 Aralık 2006 tarihli Protokol, söz konusu Protokole istinaden yapılan 26 Haziran 2012 tarihli ilave Protokol kapsamında 8.644 adet konut, 1.804 adet vardiya yatakhanesi ve 3 adet Kabul Toplanma Merkezi inşaatı teslim alınmıştır.