ATASE ARŞİVİ

  • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları,
  • Yabancı bilim insanları,
  • Resmi kuruluşlardan gelen araştırmacılar,
  • Gnkur.ATASE D.Bşk.lığı yazarları ve araştırmacıları.
  • Fotoğraflı Müracaat Formu ve Taahhütname,
  • Nüfus cüzdanı Fotokopisi (yabancılar için pasaport ve kimlik fotokopisi),
  • Posta yolu ile belgelerin gönderilmesine gerek yoktur. Arşive çalışmaya gelen araştırmacının nüfus cüzdanı fotokopisi (Yabancı araştırmacılar için pasaport ve kimlik fotokopisi) ve bir adet fotoğraf getirmesi yeterlidir.
Genelkurmay ATASE Daire Başkanlığı
06100 Bakanlıklar Ankara/Türkiye
Telefon : 0 312 402 23 34, 0 312 402 29 13