İNSAN KAYNAKLARI
"Onurlu bir meslek, iyi bir gelecek"
“Onurlu bir mensubu olarak saflarına katılmak istediğiniz Komutanlığı seçiniz.”