Hakkımızda

TSK Akıllı Kart Yönetim Merkezi Başkanlığı; Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu görevdeki/emekli personel ile bunların hak sahibi aile fertlerine verilen TSK Akıllı Kartlarının tedarikini, kişiselleştirilmesini, basımını, dağıtımını ve yönetimini yapmak üzere 2005 yılında faaliyetine başlamıştır.

Duyurular

TSK Akıllı Kart Ynt.Mrk.Bşk.lığı Yeni Örün Sitesi

Özellikle emekli, müstafi ve sözleşmesi sona ermiş personel ile hak sahibi aile fertlerine ulaşabilmek amacıyla hazırlanan örün sitemiz 11 Ekim 2018 tarihinde hizmete girmiştir.

Geçici Kart Bakiye ve Depozito İadeleri

E-Cüzdan Sisteminde kullanılan T.C. Ziraat Bankası AŞ’ye ait Geçici Harcama (kırmızı) Kartlarının bakiye ve depozito iadeleri hakkında bilgilendirme metni için tıklayınız.

Fotoğraf Özellikleri

TSK Akıllı Kartlarında kullanılan fotoğraflar standartları ICAO tarafından belirlenen biyometrik özellikte olmalı, fotoğrafta leke ve bükülmeler olmamalıdır. Fotoğraf özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi almak için tıklayınız.

Başvuru Formları

ÖNEMLİ BİLGİLER

Sıkça Sorulan Sorular

Askerlik Şubelerindeki veya görev yaptığınız birliğinizdeki görevli Kimlik Bilgisi Girmeye Yetkili Makamlardan (KBGYM) veya 0850 222 4 875 (TTAŞ)/537 5000 (TAFICS) telefon numaralarından TSK Akıllı Kart İletişim Merkezini (TSK-AKİM) arayarak öğrenebilirsiniz.
TSK Akıllı Kart başvurularında asıl hak sahibinin müracaatı esastır. Ancak; asıl hak sahibinin başvuruda bulunamadığı durumlarda hak sahibi aile fertleri kendileri veya diğer hak sahibi aile fertleri için kart başvurusunda bulunabilirler.
TSK Akıllı Kart başvurusu için gerekli olan belgelere ulaşmak için tıklayınız.
TSK Akıllı Kart başvuru formuna ulaşmak için tıklayınız.
TSK Akıllı Kartlarında kullanılacak fotoğraf özelliklerine ulaşmak için tıklayınız.
TSK Akıllı Kart başvuru makamlarını öğrenmek için tıklayınız.
Görevdeki personel kart başvuru durumunu öncelikle TSK Akıllı Kart örün sayfasında yer alan Kart Bilgileri Sorgulama menüsünden ve varsa kurum/kuvvetin personel bilgi sayfasından veya başvuru yaptığı birimin Kimlik Bilgisi Girmeye Yetkili Makamından (KBGYM), emekli/müstafi/sözleşmesi sona ermiş subay/astsubay personel, hak sahibi aile fertleri ile Tanınmış Kişi Kartı/Yakın Kartı sahipleri ise 0850 222 4 875 (TTAŞ)/537 5000 (TAFICS) telefon numaralarından TSK Akıllı Kart İletişim Merkezini (TSK-AKİM) arayarak öğrenebilirler.
Eski TSK Akıllı Kartları güvenlik sebebiyle kayıt altına alınıp fiziksel olarak imha edildiğinden kartların teslim alınması gerekmektedir. Eski TSK Akıllı Kartınızı bulamadığınız durumda öncelikle 0850 222 4 875 (TTAŞ)/537 5000 (TAFICS) telefon numaralarından TSK Akıllı Kart İletişim Merkezine (TSK-AKİM) ya da Askerlik Şubesi veya birliğinizdeki Kimlik Bilgisi Girmeye Yetkili Makama (KBGYM) dilekçe ile kayıp/çalıntı bildiriminde bulunmalısınız.
Eski TSK Akıllı Kartınızı teslim ettiğiniz Kimlik Bilgisi Girmeye Yetkili Makam (KBGYM) ile görüşerek, kartın Akıllı Kart Sistemi üzerinden iade edilmesini sağlamalısınız. Sorun çözülemez ise, kartınızın meçhule çekilmesi için; 0850 222 4 875 (TTAŞ)/537 5000 (TAFICS) telefon numaralarından TSK Akıllı Kart İletişim Merkezine (TSK-AKİM) veya üst yazı/dilekçe ile TSK Akıllı Kart Yönetim Merkezi Başkanlığına bildirimde bulunmalısınız.
TSK Akıllı Kartınızı başvuru yaptığınız yerden teslim alabilirsiniz. (TSK Akıllı Kart Yönetim Merkezinden kart teslimi yapılmamaktadır.)
Kimlik Bilgisi Girmeye Yetkili Makam (KBGYM) tarafından başvuru veri girişi sırasında başvuru sahibinin nüfus bilgilerinin güncellenmesi için veri girişi ekranından sorgu talebinde bulunulmalı ve 2 (iki) iş günü sonra bilgilerin kontrolü yapılmalıdır. Eğer bilgiler güncellenmemiş ise eksiklik/yanlışlığın düzeltilmesi için Nüfus Müdürlüklerine müracaat etmelisiniz.
Askerî bilgilerinizde herhangi bir eksiklik/yanlışlık olması durumunda mensubu olduğunuz kurum/kuvvetin ilgili birimlerine müracaat etmelisiniz.
Yakınınızın askerî bilgisi mensubu olduğu kuvvetinden ve/veya akrabalık bilgisi İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün Kimlik Paylaşım Sisteminden Akıllı Kart Sistemine gelmemektedir. Yakınınızın askerî bilgisi gelmiyor ise yakınınızın mensubu olduğu kurum/kuvvetin ilgili şubesine, akrabalık bilgisi gelmiyor ise Nüfus Müdürlüklerine müracaat etmeniz gerekmektedir.
Bilgi eksikliği/bilgi yanlışlığı sizden kaynaklanmıyorsa TSK Akıllı Kartınızı basım tarihinden itibaren ilk 3 (üç) ay içerisinde başvuru yaptığınız yere müracaat ederek hatalı basım kart talep nedeniyle ücretsiz olarak yeniden başvuruda bulunabilirsiniz. Bu süre sonunda kartın değiştirilmesi talep edilirse mikroişlemci bozulması/hasarına karşılık gelen ücretin yatırılması gerekmektedir.
Mensubu olduğunuz kuvvetinizin silah şubesi ile görüşerek silah bilginizi güncelletmeniz gerekmektedir. Emekli personelin TSK Akıllı Kartına silah bilgisi yazılmamaktadır.
TSK Akıllı Kartınıza el konulma nedenini 0850 222 4 875 (TTAŞ)/ 537 5000 (TAFICS) telefon numaralarından TSK Akıllı Kart İletişim Merkezini (TSK-AKİM) arayarak öğrenebilirsiniz.
Öncelikle 0850 222 4 875 (TTAŞ)/537 5000 (TAFICS) telefon numaralarından TSK Akıllı Kart İletişim Merkezine (TSK-AKİM) ya da Askerlik Şubesi veya birliğinizdeki Kimlik Bilgisi Girmeye Yetkili Makama (KBGYM) dilekçe ile kayıp/çalıntı bildiriminde bulunmalısınız. Daha sonra T.C. Ziraat Bankasına kayıp-çalıntı ücreti yatırarak yeniden kart başvurusunda bulunmanız gerekmektedir.
Akıllı Kart Sistemine kayıp-çalıntı olarak işlenen TSK Akıllı Kartınız tekrar kullanıma açılamamaktadır. Bu yüzden yeniden kart başvurusunda bulunmanız gerekmektedir.
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün Kimlik Paylaşım Sisteminden Akıllı Kart Sistemine boşandığınıza dair bilginin gelmesini müteakip eski eşinize ait TSK Akıllı Kartı otomatik olarak kullanıma kapatılacaktır.
İlgili mevzuat gereği asıl hak sahibinin (AHS) herhangi bir hak sahibi aile ferdi (HSAF) için kartının iptaline veya kart alamamasına dair dilekçe vermesi durumunda ilgili HSAF(lar) kart alamaz. Ancak AHS’nin bu isteğinden vazgeçtiğine dair yeniden dilekçe vermesi durumunda ilgili HSAF(lar) için kart başvurusunda bulunulabilmektedir. Bu kapsamda dilekçe vermeniz durumunda çıkartmış olduğunuz TSK Akıllı Kartını iptal ettirebilir ve yeniden kart başvurusunda bulunulmasını engelleyebilirsiniz.
Sağlık Bakanlığına/Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne devrolan/Hakimler ve Savcılar Kurumuna geçen personelin kart başvuru işlemleri Askerlik Şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Sağlık Bakanlığına/Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne devrolan personelin TSK Akıllı Kart Başvuru Formuna ulaşmak için tıklayınız.
Hâkimler ve Savcılar Kurumuna geçen personelin TSK Akıllı Kart Başvuru Formuna ulaşmak için tıklayınız.
TSK Akıllı Kartının değiştirilmesini/yeniden üretilmesini gerektiren durumlara ulaşmak için tıklayınız.
TSK Akıllı Kartının yenisi ile değiştirilmesi, kartın kaybolması, çalınması veya gasp edilmesi, ilgili mevzuata göre TSK Akıllı Kart hak sahipliğinin yitirilmesi, kartın geçerlilik süresinin dolması, asıl hak sahibinin emekli olması, statü değişmesi ve hak sahipliğini etkileyen özel durumun değişmesi hâllerinde eski TSK Akıllı Kartları iptal edilir.
TSK Akıllı Kartları 11 yaşından gün alındıktan sonra verilmektedir.
Kart talep nedenine bakılmaksızın, şehitlerin hak sahibi aile fertleri ve gazi, malul/muharip gazi, harp/vazife malulü personel ve bunların hak sahibi aile fertleri ile askerî öğrencilere verilen TSK Akıllı Kartlarından ücret alınmaz. TSK Akıllı Kart ücretlerini öğrenmek için tıklayınız.
TSK Akıllı Kartlarınızı 5 (beş) yılda bir ücretsiz yenileyebilirsiniz.
TSK Akıllı Kart ücretini T.C. Ziraat Bankası şubelerine bizzat giderek yatırabilirsiniz. Hesap/IBAN numarası bulunmamaktadır. TSK Akıllı Kart ücreti yatıracağınızı ve kart talep nedeninizi söylemeniz yeterlidir.
TSK Akıllı Kart üretim ve/veya kullanım ücreti iade dilekçesini doldurarak Genelkurmay Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğüne göndermeniz gerekmektedir.
TSK Akıllı Kart üretim ve/veya kullanım ücreti iade dilekçesine ulaşmak için tıklayınız.
Kartların bakiye ve depozito iadeleri T.C. Ziraat Bankası AŞ şubelerinden yapılmaktadır. İade işlemlerinde aşağıdaki kurallar geçerlidir.
 • Kart iadesi öncesi kimlik kontrolü yapılacaktır. Kimlikte yer alan T.C. Kimlik Numarası (TCKN) ile karta bağlı TCKN aynı olması durumunda bakiye ve depozito iadesi yapılacaktır. TCKN'nin eşleşmemesi durumunda iade yapılmayacaktır.
 • Kart ile yapılmayan başvuruda TCKN kontrolü sonrası sadece bakiye iadesi yapılacaktır. Kartın daha sonra bulunması durumunda iade yapıldığı için depozito iade işlemi yapılmayacaktır.
 • Bakiye ve depozito iadesi sadece nakit olarak yapılacak veya hesaba yatırılacaktır.
Geçici harcama kartlarında iade işlemleri yapılması için kartın kayıtlı olduğu T.C. Kimlik Numarası (TCKN) ile işlem yapılması gerekmektedir. Kartın kayıtlı olduğu TCKN hakkında hatırlatıcı bilgi almak için 0850 222 4 875 (TTAŞ)/537 5000 (TAFICS) telefon numaralarından TSK Akıllı Kart İletişim Merkezini (TSK-AKİM) arayarak kartın kayıtlı olduğu TCKN'nin ilk ve son üç hanesini öğrenebilirsiniz. Geçici harcama kartı ile TCKN eşleştirilemeyen durumlarda her hangi bir geri ödeme yapılmayacaktır.
Aşağıda belirtilen nedenlerle geçici harcama kartlarının kullanımına son verilmiştir:
 • Geçici harcama kartının kişilerin yanında olmaması durumunda diğer kartlarla alışveriş yapılamaması,
 • Geçici harcama kartı yerine tüm banka ve kredi kartlarının kullanıma açılmış olması,
 • Geçici harcama kartlarının üzerinde isim yazmadığı için alışveriş esnasında karışması,
 • Bakiyenin yetersiz kalması durumunda yapılan alışverişin iptal edilmesi,
 • Geçici harcama kartına para yüklemek için belirli noktalara gitme zorunluluğu,
 • Para yükleme işlemi sonrasında toplanan paraların, birliklerin kasa/muhasebe sorumluları tarafından banka şubelerine götürülmesi ve özellikle banka şubelerine uzak mesafede olan veya terör bölgesinde bulunan birlikler için güvenlik sorunu yaratması,
 • Geçici harcama kartının iadesi sırasında T.C. Kimlik Numarasının tam eşleşmemesi sebebiyle depozitonun ve kart bakiyesinin iade edilememesi,
 • Geçici harcama kartının kayıp olması durumunda 6 (altı) TL depozito ücretinin geri ödenememesi.

İLETİŞİM

Adres:
TSK Akıllı Kart Ynt.Mrk.Bşk.lığı
Devlet Mahallesi İnönü Bulvarı
Kirazlıdere Çankaya/ANKARA
e-Posta Adresi:
akillikart@tsk.tr
Telefon:
0 (312) 410 73 00